Monthly Archives: February 2014

Deformovaná institucionální podpora výzkumu a vývoje

Institucionální podpora výzkumným organizacím v objemu 8,5 mld. Kč/r (+ dalších 1,5 mld. Kč/r na činnost pracovišť AV ČR) je podle zákona č. 130/2002 Sb. rozdělována na základě hodnocení jejich výsledků. Způsob hodnocení výsledků stanovuje „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů“ (dále jen Metodika), schvalovaná vládou.

Změny Metodiky v letech 2010, 2011 a 2012 vedly k hrubé deformaci při rozdělování prostředků. Např. pouze změnami Metodiky 2010 byla podpora výzkumných organizací aplikovaného výzkumu snížena meziročně až o 50 % a jiným, zejména společenskovědním organizacím základního výzkumu byla zvýšena až o 100 %.

V červnu schválila vláda premiéra Nečase v demisi na návrh Rady Metodiku na léta 2013 až 2015, s níž ani jeden z poskytovatelů nesouhlasil (resorty uplatnily 108 zásadních připomínek, které byly vypořádány politicky). Podle Metodiky 2013-15 mj. už výsledky aplikovaného VaV (s výjimkou patentů a odrůd) nebudou vůbec hodnoceny. Prostředky budou rozdělovány podle úspěšnosti v soutěžích VaVaI (podle neinvestičních prostředků). Tím dochází k porušení pravidel hospodářské soutěže (část účastníků dostane dodatečnou dotaci a je zvýhodněna) i práva EU (dochází k nepovolené podpoře hospodářské činnosti z veřejných prostředků).

Přestože resorty i další organizace upozorňovaly na nepřipravenost Metodiky 2013-15 a její negativní důsledky, jejich připomínky byly odmítnuty. V současné době Rada rozeslala do meziresortního připomínkového řízení návrh na dodatečné prodloužení hodnocení 2013 z ledna 2014 na květen 2014. Tím se mj. celé hodnocení 2013 stává zbytečným, jeho výsledky už nelze použít ani pro přípravu návrhu rozpočtu, ani pro jiné účely a značné prostředky na její realizaci byly vynaloženy zbytečně.

AVO opakovaně upozorňuje na chyby Metodiky 2013-15 (viz např. článek ve zpravodaji AVO „Kam kráčíš Metodiko“ s názory řady odborníků). Aby AVO pouze nekritizovala, připravila společně se SP ČR a MPO podrobně odůvodněný návrh vlastní Metodiky, kterým se ale Rada i její Komise pro hodnocení výsledků odmítly věcně zabývat, přestože měl podporu většiny ostatních poskytovatelů. Metodiku AVO si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.

Libor Kraus,

Prezident AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Workshop Výzkum & Média II. již brzy

Jak se správně popularizuje a propaguje věda, výzkum, vývoj a inovace?

Workshop pro vědecké a výzkumné pracovníky a zaměstnance organizací, které se zabývají výzkumem nebo přenosem jeho výsledků do praxe a také pro novináře. Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli, jak spolupracovat s médii, jak komunikovat zajímavá témata směrem k veřejnosti, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat.

Termín:  13. 3. 2014 (15:00 – 18:00), vstup ZDARMA

Místo: Technologická agentura ČR (Evropská 1692/37, Praha 6 –zastávka Hadovka)

Kapacita: max. 40 míst (registrace mailem na podaril@avo.cz)

Moderátor:  Saša Vědátor (Alexandr Nikitin)

Organizátor: AVO (Asociace výzkumných organizací)

WVM2b

Tento workshop je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0046.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Zástupci AVO jednali s Bělobrádkem

Zástupci Asociace výzkumných organizací  (AVO) Ing. Libor Kraus – prezident asociace a RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – místopředseda asociace jednali dne 19.2.2014  s MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D. – místopředsedou vlády ČR a předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

belob

Byly diskutovány problémy aplikovaného výzkumu v České republice, systém hodnocení výzkumných organizací a vztah české a evropské legislativy ve výzkumu a vývoji.  Zástupci AVO přivítali ustavení odpovědného člena vlády za oblast výzkumu, vývoje a inovací a nabídli svoji pomoc při tvorbě návrhů a diskusích o změnách v českém výzkumném prostoru.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Projevy na Akademickém sněmu AV

Na XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR zazněly zajímavé projevy, proto vám je přinášíme a doporučujeme přečíst.

Jednání se mezi jinými zúčastnili ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Dalibor Štys, předseda Senátu PČR Milan Štěch, hlavní vědecký poradce předsedy vlády prof. Rudolf Haňka, předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízková a prezident Asociace výzkumných organizací Ing. Libor Kraus.

snem AV

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Prof. Štys se zaměřil především na problematiku nově vybudovaných infrastruktur – v této souvislosti hovořil například o příležitostech, jichž jsme podle jeho názoru trestuhodně nevyžili. Projev Štys

K otázce dalšího rozvoje AV obrátil pozornost prof. Haňka, který ve svém projevu vysvětloval, že nemá smysl, aby AV financovala ústav, který jen duplikuje činnost zbývajících pracovišť. Akademie by proto měla zvážit svoji stávající strukturu a vyvíjet se tak, aby reflektovala vývoj světové vědy. V tomto smyslu vkládá naděje do připravované strategie. Poradce premiéra ovšem nepochybuje, že AV ČR je nejvýznamnější badatelskou institucí v Česku – musí si ale uvědomit, že rozdíly mezi ní a českými univerzitami a vysokými školami se postupně zmenšují, protože věda na VŠ se zlepšuje. Projev Haňka

Předseda Senátu Milan Štěch zdůraznil mj. úspěšnou spolupráci mezi horní komorou PČR a AV ČR, která trvá od roku 2011 a nezapoměl také na kritiku aplikovaného výzkumu. Projev Štěch

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Workshop Výzkum & Média – Slzy, krev a sperma

Velmi kvalitně obsazený workshop Výzkum & Média uspořádala Asociace výzkumných organizací (AVO) 13. 2. 2014 v Inovacentru ČVUT v Praze. Na tři desítky posluchačů z řad výzkumníků a manažerů výzkumu bedlivě naslouchalo prezentacím a radám mediálních expertů Karla Tinla z Economie, Martina Ruska z České televize a Šárky Mrázové z ČTK.

Karel Tinl, vedoucí editor HNByznys na IHNED.cz předal účastníkům zajímavé tipy a triky, jak nejlépe oslovit internetové a tiskové novináře. „Denně mi přijdou desítky mailů. Pokud mě email nezaujme předmětem, většinou ho ani neotevírám.“

IMG_2413s

Martin Rusek, jediný reportér zpravodajství České televize v oblasti výzkumu, se zaměřil na specifika televizní reportáže. „Aby byla reportáž úspěšná, musí mít v sobě příběh. Někteří cynici tvrdí, že by v ní neměly chybět slzy, krev, anebo sperma.“

Novinářka z ČTK Šárka Mrázová, která se věnuje převážně tématům vědy a výzkumu, kultuře, ekologii a církvím a má také několikaleté pracovní zkušenosti z oblasti PR se posluchačům svěřila, že má ráda konfrontační témata, rozpory a konflikty. Doplnila také zásadu 3S tiskových zpráv. „Vědec by měl vysvětlovat svou práci a objevy novinářům tak, aby to pochopily i děti na základní škole. Vědci se médiím musí přizpůsobit, nikdy to nebude naopak.“

Z vyhodnocení dotazníkového šetření vyplynulo, že informace získané na workshopu drtivá většina účastníků (přes 86%) určitě využije a ostatní (14%) je možná využijí. U 81% účastníků workshop naprosto splnil očekávání, dalších 19% uvedlo, že spíše ano. Inspirativní a zajímavé byly i odpovědi ve volné části, děkujeme za ně!

„Prosím pravidelně opakovat!“ „Zajímavé, dobře přednesené, děkuji!“ „Super, užitečné.“ „Výborný nápad pozvat vědecké redaktory ze tří různých typů médií.“ „Velmi dobrý nápad, dobrá sestava přednášejících.“ „Pokračovat!“ „Efektivní workshop.“ „Dozvěděla jsem se nové trendy jak oslovit média.“ „Oceňuji informace přímo z praxe – velmi praktické.“ „Velmi děkujeme za zprostředkování kontaktů a především snahy propojit VaV s médii. Spousta cenných informací, děkuji.“

graf využití

Vyznamenáni byli i prezentující mediální experti. U posluchačů nejvíce zabodoval Karel Tinl s čistou 1. Martin Rusek obdržel známku 1,31 a Šárka Mrázová 1,56.

Vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění byli z workshopu nadšeni a formu si pochvalovali, připraví AVO workshop Výzkum & Média II., který se uskuteční přesně za měsíc 13. 3. 2014 v Technologické agentuře ČR a již nyní je možné se registrovat na mailu podaril@avo.cz.

Prezentace TINL, RUSEK, MRÁZOVÁ

Fotogalerie

Tento workshop byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0046.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Metodika pod palbou kritiky

Tentokrát ústy šéfredaktora MM Průmyslového spektra Romana Dvořáka a uznávaných vysokoškolských odborníků. Přečtěte si otevřený dopis adresovaný Pavlu Bělobrádkovi.

otevreny dopis MM

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nahlédnutí do kabiny

Tak jako Jarda Jágr na facebooku dává hokejové rodině nahlédnout do útrob hokejového stadionu, tak výkonný předseda AVO Václav Neumajer na kameru vysvětluje, čím se zabýváme v Asociaci výzkumných organizací.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Na nejvýznamnější průmyslový veletrh ZDARMA

hm_Logo_col

Díky výhradní spolupráci se zastoupením Deutsche Messe Hannover v ČR nabízí Asociace výzkumných organizací až 100 volných vstupenek na letošní veletrh Hannover Messe, který se uskuteční ve dnech 7. – 11. 4. 2014 v Německu.

Veletrh se uskuteční pod heslem “Integrated Industry – NEXT STEPS”. Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se tím hlásí k tématu budoucnosti branže a ukazuje příští kroky  směřující k inteligentní továrně, která sama organizuje svůj provoz.

“Pro zachování konkurenceschopnosti musí průmyslové podniky vyrábět a využívat efektivně zdroje, rychle reagovat na změny trhu a současně uspokojovat stoupající požadavky na individualizaci produktů,” říká Dr. Jochen Kockler, člen představenstva Deutsche Messe AG.

Veletrh se bude věnovat těmto tématům: Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply, IndustrialGreenTec a Research & Technology. Veškeré informace o programu i doprovodných akcích je možné najít na www.hannovermesse.com.

Prezident AVO Libor Kraus k možnosti bezplatné návštěvy veletrhu dodává: “Český průmysl je na ten německý velmi silně navázán. Zhruba třetina českého vývozu a více jak jedna čtvrtina českého dovozu je realizována s Německem, které je tak naším nejdůležitějším obchodním partnerem. Proto jsme se rozhodli pootevřít cestu našim podnikům k cestě na veletrh.”

V době veletrhu jsou ceny hotelů v Hannoveru až třikrát vyšší, proto AVO nabízí kromě vstupenek zdarma, také možnost zprostředkování ubytování v blízkém okolí za přijatelné ceny. Zájemci o volné vstupenky a zprostředkování ubytování nechť se obracejí na ředitele marketingu a PR, Martina Podařila (podaril@avo.cz) .

Program sekce Research & Technology

HM RaD program

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Workshop VÝZKUM & MÉDIA

Jak správně popularizovat a propagovat vědu, výzkum, vývoj a inovace?

Workshop pro vědecké a výzkumné pracovníky a zaměstnance organizací, které se zabývají výzkumem nebo přenosem jeho výsledků do praxe. Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli, jak spolupracovat s médii, jak komunikovat zajímavá témata směrem k veřejnosti, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat.

Termín:  13. 2. 2014 (15:00 – 18:00), vstup ZDARMA

Místo: Inovacentrum ČVUT (Jugoslávských partyzánů 3, Dejvice – Praha 6)

Kapacita: max. 25 míst (již naplněna)

Lektoři: Martin Rusek (Česká televize),  Karel Tinl (Economia),  Šárka Mrázová (ČTK)

Moderátor: Saša Vědátor (Alexandr Nikitin)

Organizátor: AVO (Asociace výzkumných organizací)

WVM

Tento workshop je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0046.

Leave a comment

Filed under Uncategorized