Monthly Archives: June 2013

Glosa k volbě vedení AVO

V poklidném a útulném prostředí jižní Moravy jsme měli možnost s rozmyslem zvolit nové vedení AVO. Všichni věříme, že i v budoucnu bude toto vedení nadále hájit zájmy aplikovaného výzkumu  a naše stanoviska (např. Metodiku hodnocení výsledků VaV), působit pro vznik lepší legislativy a rovněž spravedlnosti při nejrůznějších způsobech podpory všech forem výzkumných organizací, napomáhat odpovídajícímu působení Rady pro výzkum, vývoj a inovace a konečně i propracovanějšímu řízení a koordinaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ze strany vedení státu.

Naše setkání bylo zajímavé a v mnoha směrech inspirující. Kromě nejrůznějších vzájemných konzultací jsme se dověděli i nové informace – povzbudivé, ale i jak je dnes trochu typické, připomínající jistou disharmonii společnosti. Mimořádně však i o vynikajících výsledcích našich vinařů. Tentokrát jsme měli navíc i možnost chvilku vnímat půvab místní přírody, připomínající rozevlátou žírnou krajinu jižní Francie.

Zasedání vedení AVO ve V. Pavlovicích bylo po všech stránkách přínosem.

Miroslav Roule

roule

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO má nového prezidenta

AVO má nového prezidenta

Novým prezidentem AVO (Asociace výzkumných organizací) byl na zasedání předsednictva ve Velkých Pavlovicích zvolen Ing. Libor Kraus (vlevo), který po dlouhých 12 letech nahradil odstupujícího Ing. Miroslava Janečka, CSc (vpravo).

Leave a comment

by | June 20, 2013 · 12:44 pm

Osekejme suché větve a hledejme synergie!

Osekejme suché větve a hledejme synergie. Přesně tato slova vyslovila senátorka Alena Gajdůšková (ČSSD) na schůzce s představiteli AVO (Asociace výzkumných organizací), která proběhla dne 6. 6. 2013 v Praze. V přátelském a korektním duchu se diskutovalo o klesající konkurenceschopnosti České republiky, o nutných synergiích mezi základním a aplikovaným výzkumem, o roztříštěnosti a chaosu v koordinaci výzkumné politiky i o absenci vize, kam by měla Česká republika dále směřovat a jak tuto vizi naplňovat.

Výstupy z jednání jsou následující:

1. Najít cestu k vzájemné podpoře základního a aplikovaného výzkumu.

2. Zvýšit investice soukromých firem do výzkumu například formou kolaborativního výzkumu.

3. Vytvořit Národní vědeckou radu, která bude určovat strategii výzkumu (se zastoupením všech aktérů výzkumu) a nahradit tím současnou Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která je nefunkční a ve střetu zájmů – sedí v ní téměř výhradně zástupci institucí, které čerpají prostředky na výzkum a vývoj.

„Rádi přispějeme našimi znalostmi a zkušenostmi ke zlepšení současné situace“, deklaroval výkonný předseda AVO Václav Neumajer. Senátorka Alena Gajdůšková dodala „Musíme se spojit a bojovat společně“.

Obrázek

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Fotbalem k lepší spolupráci

FOCUS3

Za účasti prezidenta AVO Libora Krause rozehrajeme velkolepou podívanou a odneseme si domů nevšední zážitky. Nastoupí proti sobě firmy, které dělají výzkum a firmy, které výzkum nedělají. Budeme bojovat o vysněný putovní pohár a mnoho dalších věcných cen. Společně pak zasedneme k jednomu stolu a u pivka a guláše budeme diskutovat o budoucí spolupráci nebo jen poslouchat hudbu a bavit se nad fotografiemi z odpoledního zápolení.

To vše již brzy – v neděli 8. září v Praze, na hřišti SK Sparta Krč.  Přijďte se provětrat, fandit, skandovat a především se BAVIT!

Registrujte své týmy (startovné 5.000,- Kč)  co nejdříve na mail podaril@avo.cz.

A pozor, pokud vybereme něco nad náklady, natočíme popularizační video pro ZÁKLADNÍ školy s názvem SAŠA VĚDÁTOR.

Prozatím přihlášené týmy: AVO, TA ČR, SP ČR, COMTES FHT, OKSystem a Economia…

Propozice:

– start v 11 hod, předpokládaný konec v 17 hod

– hrát se bude na šířku klasického fotbalového hřiště (5+1)

– nastoupí 8-12 týmů

– každý tým odehraje minimálně 5 zápasů

– vítěz získá putovní pohár

– občerstvení bude po celý den zdarma

– profesionální rozhodčí

– možnost zapůjčení dresů

Doprava:

MHD – bus č.170 (Dolnokrčská) a č. 121 a 293 (Nádraží Krč)

Automobil

1. směrem z Brna po Jižní spojce sjezd Krč, Pankrác, poté doleva ulicí V podzámčí, na světlech rovně a po zhruba 100metrech zahnout doleva do areálu SK Sparta Krč

2.  směrem ze Smíchova po Jižní spojce sjezd Pankrác, Krč podél benzínky dolů a na světlech doleva, podjet most a na dalších světlech doleva a po zhruba 100metrech zahnout doleva do areálu SK Sparta Krč

Mapa:

mapa fotbal

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mapa členů AVO

Mapa členů AVO

AVO (Asociace výzkumných organizací) byla založena v roce 1990 v Brně jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje téměř 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.

obory pusobnosti clenu AVO

Leave a comment

by | June 4, 2013 · 9:56 am