Monthly Archives: August 2014

Swiss EUREKA Chairmanship Information Day

V Praze se 16. 9. 2014 bude konat Informační den Švýcarského předsednictví programu EUREKA.

Seminář je určen projektovým manažerům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, majitelům malých a středních firem, ale i všem začínajícím podnikatelům, kteří chtějí realizovat svoje náměty do komerčního uplatnění v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Rovněž tak jsou zváni bývalí nebo současní řešitelé projektů EUREKY a Eurostars.

Cíl semináře je seznámit se strategií a cíli švýcarského předsednictví EUREKY v období 07/2014-06/2015 a možnostmi projektové spolupráce se švýcarskými organizacemi. Zástupci švýcarského předsednického sekretariátu rovněž uvedou program a pozvání k účasti na Inovačním dnu EUREKY, který se uskuteční dne 19.11.2014 v Basileji.

Zástupci EUREKY z České republiky a ze Slovenska uvedou přehled národních aktivit a služeb pro přípravu projektů a pravidla národního grantového financování EUREKY a Eurostars. Účastníci semináře získají také praktické informace o výzvách pro předkládání a hodnocení projektů EUREKY a Eurostars v druhé polovině roku 2014 a v roce 2015.

Zástupci Technologického centra AV ČR a BIC Ostrava vystoupí s prezentacemi zaměřenými na obecnou problematiku podnikání a možnosti podpory malým a středním podnikům v České republice a v Moravskoslezském regionu. Všichni vystupující mají bohaté zkušenosti z přípravy projektů EUREKA a Eurostars a vyhledáváním partnerů pro projektovou spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Účastníci budou moci v průběhu semináře uvést náměty projektů pro vzájemnou spolupráci mezi švýcarskými, českými a slovenskými firmami a orgnizacemi. Jednacím jazykem semináře je angličtina a podle potřeb bude možnost ad hoc tlumočení, resp. překlad do češtiny a slovenštiny. Účast je zdarma, předchozí registrace z kapacitních důvodů je nezbytná.

Místo konání: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 7, Praha 1), místnost C081

Program

09h30 – 10h00 Registration / Welcome coffee
10h00 – 10h10 Opening / Welcome note
Karel Šperlink, EUREKA HLR for the Czech Republic
10h10 – 10h30 EUREKA Strategic Road Map 2020
Svatopluk Halada, EUREKA Deputy HLG for the Czech Republic
10h30 – 10h50 Swiss EUREKA Chairmanship 2014-2015 / Strategy and main goals
Andreas Gut, Chairman of EUREKA NPC Group
10h50 – 11h10 EUREKA Innovation Event, November 19, 2014, Basel
Andreas Gut, Chairman of EUREKA NPC Group
11h10 – 11h30 Diskuze
11h30 – 12h00 Coffee Break / Networking
EUREKA – tool for innovation of SMEs
12h00 – 12h20 EUREKA support and services provided by Swiss EUREKA Secretariat
Colette John Grant, EUREKA NPC for Switzerland
12h20 – 12h40 EUREKA support and services in the Czech Republic
Svatopluk Halada, EUREKA Deputy HLG for the Czech Republic
Josef Martinec, EUREKA NPC for the Czech Republic
12h40 – 13h00 EUREKA support and activities in Slovakia
Jana Stadtruckerová, EUREKA NPC for Slovakia
Targeted services for SMEs
13h00 – 13h20 Support of entrepreneurship and innovative SMEs in the Czech Republic
Petr Hladík, Technology Centre ASCR
13h20 – 13h40 Entrepreneurship and support for SMEs in Moravian-Silesian Region
Marek Valdmann, BIC Ostrava
13h40 – 14h00 Diskuze
14h00 Conclusions and Follow-up

 

Swiss-EUREKA-Chairmanship-Information-Day_info

Swiss-EUREKA-Chairmanship-Information-Day_programme

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Využití videa k propagaci na internetu

„Internet a videa na něm přebírají do jisté míry funkci televize“, řekl nedávno známý český režisér Jakub Kohák. Podle Dr. Jamese McQuiveye z Forrester Research nahradí jedna minuta videa 1 800 000 slov.

YB Co dela AVO mini

Podle časopisu Forbes Insight 59% manažerů raději než by informace získali z tištěných materiálů, zhlédnou video s daným tématem. Více než 80% z nich sleduje online videa víc než před rokem. Navíc 65% z těchto pracovníků následně navštíví stránky dané firmy a zjišťují si více informací. IT společnost Cisco odhadla, že v roce 2016 bude tvořit přehrávání videí 55% veškerého chování na internetu.

Nejpopulárnější platformou pro sdílení a přehrávání videí je YouTube s více než miliardou uživatelů měsíčně. Možná znáte YouTube především z přehrávání videí roztomilých koťátek, ale YouTube může být také hodnotný pro marketing a PR.

To mezi prvními pochopila i v Brně působící Mayo Clinic (poskytovatel zdravotní péče s nemocnicemi v USA). Poprvé vložili video na YouTube v roce 2006 a od té doby jejich videa zhlédlo více než 12 milionů lidí. Ne každé video má tisíce zhlédnutí, ale některá se stala virálními hity a pomáhají šířit povědomí o klinice a budují její dobré jméno. Video s 15letým chlapcem, který hraje na klavír přímo v Mayo Clinic, kde byla ošetřena jeho matka, zhlédlo téměř 400 tisíc uživatelů.

mayo

Při přemýšlení o tom, jak vaší organizaci mohou videa pomoci, se neomezujte pouze na propagaci vašich aktivit nebo služeb. Některé organizace využívají videa třeba k přivítání uživatelů jejich webových stránek. Jiní sdílejí videa z dobročinných akcí či projektů. Videa mohou být skvělou alternativou tiskových zpráv.

Někdy je pro natočení kvalitních propagačních videí najmout profesionály, ale většinu online videí zvládnete natočit sami a nepotřebujete pro ně drahá vybavení. Postačí například váš chytrý telefon. Máme pro vás pár užitečných rad:

  • Nahrávejte pokud možno krátká videa (ideálně do 2 minut, nejsdílenější videa mají délku 15 sekund).
  • Vytvořte si bezplatně vlastní YouTube kanál a přizpůsobte profil svému grafickému designu.
  • Prolinkujte si YouTube s vaším webem a prolink na váš YouTube pak dávejte do všech vašich materiálů (blogy, brožury, tiskové zprávy, výroční zprávy, profily na jiných sociálních sítích..).
  • Upozorňujte na svá videa všude, kde je to možné. Na webu, blogu, Facebooku, Twitteru a LinkedIN.
  • Označte (oštítkujte) lidi, organizace, události ve vašich videích. Bude, je pak snazší na internetu najít.

Dnes a denně se přesvědčujeme, že návštěvníci webových stránek neradi čtou, nemají na to čas, shánějí co nejsnadnější cestu k získání informací. A video toto vše beze sporu splňuje. Nebojte se ho tedy využít.

Rozhoďte sítě a určitě najdete ve svém okolí někoho, kdo vám s tím rád pomůže. Kvalita je sice taky důležitá, ale podle mě je daleko důležitější obsah než obal. I sebekvalitnější a sebeprofesionálnější video, které divákovi nic nepřinese, nebude mít očekávaný výsledek. Naopak, ukažte svým zákazníkům, že jste stejně jako oni lidé z masa a kostí a udělejte z drobných nedostatků své přednosti. Výsledek bude určitě stát za to.

Ing. Mgr. Martin Podařil

AVO marketing & PR

 

YouTube AVOvidea – více než 40 videí (zajímavé rozhovory, popularizační videa, představení členů AVO)

AVOvidea

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tady je Fraunhoferovo

Podpora aplikovaného výzkumu v Německu

Fraunhoferova společnost (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) je největší evropskou organizací pro aplikovaný výzkum a vývoj, která má cca 22 tisíc pracovníků. Fraunhoferova společnost byla založena 26. března 1949 s cílem provádět aplikovaný výzkum k bezprostřednímu využití v podnicích. Společnost si zvolila název podle Josepha von Fraunhofera (1787–1826), vynikajícího přírodovědce, který své poznatky úspěšně převáděl do nových produktů. V roce 1952 prohlásil tehdejší spolkový ministr hospodářství Fraunhoferovu společnost (FhG), vedle Společnosti Maxe Plancka (MPG) a Německého výzkumného společenství (DFG), za třetí pilíř německého mimouniverzitního výzkumu. V roce 1991 se po sjednocení Německa stal větší počet výzkumných pracovišť bývalé NDR členem FhG, v první etapě většinou formou poboček stávajících ústavů společnosti.

fh1

O významnosti FhG v systému výzkumu a vývoje v Německu svědčí i údaje o výši podpory hlavním prvkům tohoto systému, které jsou uvedeny v tab. č. 1. FhG je jednou ze čtyř velkých institucí mimouniverzitního výzkumu, které jsou plně nebo částečně financovány z veřejných prostředků.

fh2

Tab. č. 1: Společná podpora státu a spolkových zemí na základě článku 91 b ústavy (mil. €) Zdroj: Tabelle mit den Zuwendungen des Bundes und der Länder 2012–2013

Právní forma a struktura FhG

FhG je registrovaným sdružením (eingetragene Vereinigung – e.V.), což je právní forma obdobná českým obecně prospěšným společnostem. Stejnou právní formu má například i Společnost Maxe Plancka a Helmholtzovo sdružení velkých výzkumných ústavů.

Ústavy FhG nemají vlastní právní subjektivitu, přesto jsou relativně značně nezávislé na ústředí společnosti v Mnichově. Ústavy a jejich vedení odpovídají za výsledky řešených projektů, rozvoj výzkumné úrovně ústavů, které jsou pravidelně evaluovány a především za vlastní financování. To znamená, že vedení ústavů mají značnou samostatnost při stanovování priorit výzkumu a při alokaci finančních zdrojů, při získávání účelové podpory a při managementu projektů. Struktura FhG je znázorněna na obr. č. 1.

fh3

Financování FhG

V Německu je podle základního zákona (ústavy) podpora výzkumu záležitostí státu a spolkových zemí. V roce 1973 schválila spolková a vláda a komise státu a spolkových zemí pro podporu výzkumu a vysokých škol model financování FhG. Institucionální podporu, která kryje cca 30 % celkových nákladů FhG, financují stát a spolkové země v poměru cca 5 : 1. Dlouhodobá zabezpečenost institucionálního financování je v současné době upravena do roku 2018 Paktem o výzkumu a vývoji (smlouvou státu a spolkových zemí).

V roce 2012 měla FhG cca 30 % příjmů hrazeno z institucionálních příspěvků státu a spolkových zemí a cca 70 % získávala FhG ze zakázek průmyslových podniků a veřejných účelových prostředků na řešení schválených projektů a z licencí. V tab. č. 2 je uvedena struktura příjmů FhG z projektů včetně mezinárodní spolupráce a z licencí.

fh4

Tab. č. 2: Příjmy FhG z VaV projektů a licencí (mil. Euro a % r. 2012) Zdroj: Fraunhofer Annual Report 2012

Další vybrané aktivity FhG

Ústavy FhG již dlouhou řadu let řeší společné projekty a provádí výzkum a vývoj s partnery ve značném počtu zemí. FhG se výrazným způsobem podílí na rámcových programech EU. V některých zemích byl zájem o spolupráci, respektive potenciál zájmu tak značný, že FhG v těchto zemích zřídila samostatná výzkumná centra – 5 v Evropě (Rakousko, Itálie, Portugalsko, V. Británie a Švédsko), 5 v Americe (USA, Kanada, 2x Brazílie a Chile) a 1 v Austrálii. Centra obvykle mají právní formu společností s ručením omezeným. Kromě toho má FhG kanceláře pro podporu přípravy a řešení společných projektů VaV ve Francii, Řecku, Polsku a Maďarsku.

V roce 2001 po dvouleté pilotní fázi byla založena Fraunhofer-Venture-Gruppe jako samostatný útvar ústředí společnosti v Mnichově. Venture skupina podporuje vznik start-upů a účastnický program společnosti.

FhG zabezpečuje externí vzdělávání svých výzkumných pracovníků, výzkumných a řídících pracovníků podniků. Vzdělávání zabezpečuje Fraunhofer Academy, spolupracuje přitom s vybranými univerzitami a odbornými vysokými školami. Akademie zabezpečuje studijní a certifikační programy a semináře v šesti oblastech – technologie a inovace, energie a udržitelnost, logistika a produkce, výrobní a zkušební technologie a informace a komunikace.

FhG má relativně značné příjmy z licencí, v posledních dvou letech více než 100 mil. Euro ročně. FhG patří rovněž k nejvýznamnějším přihlašovatelům patentů v Německu, jen v roce 2012 jich bylo 499.

V říjnu 2013 zveřejnil mediální koncern Thomson Reuters svůj pravidelný každoroční přehled TOP 100 Global Innovators. Kritéria pro zařazení jsou počty přihlášených a udělených patentů, mezinárodní rozsah uplatnění těchto patentů, odkazy (citace) na patenty v odborné literatuře a některé další. Z Německa jsou v roce 2013 zařazeny tři subjekty: Siemens, Infecon Technologies a Fraunhoferova společnost.

I když samozřejmě nelze mechanicky přejímat vše z jiných zemí, je model Fraunhoferovy společnosti nejen dlouhodobě ověřený, ale hlavně je úspěšný a skutečně významně přispívá ke konkurenceschopnosti Německa. Vzhledem k zaměření české ekonomiky, založené na průmyslu a exportu, by podle mého názoru tento model přispěl ke konkurenceschopnosti ČR mnohem více, než celá řada jiných státních opatření ve výzkumu a vývoji, které se také odvolávají na konkurenceschopnost, často bohužel jen deklarativně.

RNDr. Marek Blažka

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jak správně vědecky krájet dort

Krájení dortu je snadné, že? Vyříznete trojúhelník, dáte na talířek, předáte oslavenci a krájíte dál. Popularizátor Alex Bellos má lepší metodu díky proslulému matematikovi (Sir Francis Galton) minimalizuje zaschnutí dortu a případné zbytky jsou superskladné. Plátky krájejte napříč 😉 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Návštěva premiéra Sobotky u vicepremiéra Bělobrádka

Ve čtvrtek 7. srpna proběhla bilanční schůzka premiéra Bohuslava Sobotky s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem. Setkali se na netradičním místě. Nebylo to v pracovně Strakovy akademie ani v sídle ČSSD nebo KDU-ČSL, ale na střeše jednoho slavného výzkumného ústavu. Zaměstnanci mu říkají květák. Slavný je z důvodu, že na něm působil asi nejznámější vědec poslední doby Antonín Holý a také proto, že má z patentů pana profesora nemalé příjmy. Premiér Sobotka a vicepremiér Bělobrádek si povídali na střeše nové budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.

strecha

Po necelé hodince povídání si oba v doprovodu novinářů prohlédli novou budovu ústavu a také si na vlastní kůži vyzkoušeli několik pokusů (video si můžete prohlédnout ZDE).

pokus2

Aby nakonec před novináře zasedli a pohovořili o tom, jaké kroky můžeme od vlády v oblasti vědy, výzkumu a inovací v dohledné době očekávat. Jsou to:

1. Rekonstrukce Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

2. Nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje

3. Revize výdajů na výzkum a vývoj

4. Změna systému hodnocení a financování výzkumných organizací

5. Mezinárodní spolupráce se státy, které kladou důraz především na aplikovaný výzkum (USA, Čína, J. Korea, Izrael a Německo).

tiskovka

Premiér Sobotka ocenil, že se Pavlu Bělobrádkovi daří “dostat k jednomu stolu” různorodou komunitu zástupců akademické obce, vědců a byznysu a plní roli mediátora a koordinátora, jehož cílem je nalézt společnou řeč pro všechny.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přečtěte si nové číslo zprAVOdaje

Na 20ti stránkách se dozvíte například, jak funguje aplikovaný výzkum v Německu, co chystá do budoucna s českým výzkumem Pavel Bělobrádek nebo co všechno zaznělo na Valném shromáždění AVO. Nechybí ani pravidelné rubriky Marketingová polepšovna, Věda pohledem či Zajímavosti z online světa.

Zpravodaj čtěte nebo stahujte ZDE.

obr obalka zprAVOdaj

Leave a comment

Filed under Uncategorized