Monthly Archives: June 2016

Text novely zákona o podpoře VaVaI

Novela zákona o podpoře výzkumu č. 130/2002 Sb. ze dne 26. 5. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů č. 194/2016 (ZDE, od str. 3055) a je účinná od 1. 7. 2016 (s výjimkou Seznamu výzkumných organizací, který začne platit 1.7.2017). ZDE naleznete i neoficiální plné změní zákona s vyznačenými změnami (černě změny z Vlády, červeně z Poslanecké sněmovny).

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Novela zákona o výzkumu zavádí seznam výzkumných organizací a zjednodušuje administrativu

Zavedení seznamu výzkumných organizací nebo zjednodušení administrativy zavádí novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Novela také reaguje na změnu evropských předpisů. Novelu podepsal 7. června 2016 prezident Miloš Zeman, platit začne patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Seznam výzkumných organizací vedla vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace už nyní, tato povinnost ale nebyla zanesena v zákoně. Díky novým předpisům budou také žadatelé o podporu na výzkum muset předkládat méně údajů než doposud. Jednodušší bude i vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Jsem rád, že je konečně na světě závazný seznam výzkumných organizací, za který jsme dlouho bojovali,“ řekl prezident AVO Libor Kraus.

Novela má pouze technický ráz, zásadní změny ve fungování vědní politiky přinese nový zákon o podpoře vědy a výzkumu. Díky němu by mělo vzniknout ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace, které sjednotí řízení a financování vědy v ČR,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Věcný záměr nového zákona v současnosti projednává Legislativní rada vlády.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vicepremiér Pavel Bělobrádek navštívil pracoviště zemědělského aplikovaného výzkumu

Prezentace výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu i diskuse nad otázkami dalšího rozvoje českého výzkumného prostoru byly náplní setkání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v Osevě, výzkumné stanici potravinářské v Zubří. Kromě hostitelů se jednání zúčastnili i zástupci dalších privátních  výzkumných organizací z oblasti zemědělského výzkumu a vývoje z Havlíčkova Brodu, Kroměříže,  Šumperku a Troubska.

belous zubri

„Pokračujeme ve dvouletém úsilí komunikace s podnikatelskou sférou, s odbornou veřejností a akademickým sektorem, abychom od nich měli zpětnou vazbu a mohli ji následně zakomponovat  do Národní politiky,“ řekl při setkání vicepremiér Bělobrádek.

Účastníci debaty představili přímo aplikovatelné výsledky výzkumu ve formě odrůd, technologických postupů, ale i knih či certifikovaných metodik. Zajímavá byla diskuse nad budoucností systému hodnocení výsledků výzkumu, důraz byl kladen na posílení hodnoty právě výsledků aplikovaného výzkumu. Debatovalo se i o věcném návrhu zákona pro oblast VaV včetně záměru zřídit nové ministerstvo pro tuto oblast.

„Oceňujeme možnost přímé diskuse s panem místopředsedou vlády i ochotu pana doktora Bělobrádka a jeho kolegů ke kontinuální debatě. Ne vždy se ve všem shodneme, ale racionální diskuse je minimálním předpokladem pro rozvoj systému VaV v naší republice“ konstatoval Jan Nedělník, jeden z účastníků diskuse. „V žádném případě nejsme proti dobře prováděnému základnímu výzkumu a nechceme stavět bariéry, ale přesto je nutné hledat větší rovnováhu mezi podporou obou typů výzkumu,“ dodává hostitel Radek Macháč.

Zeptali jsme ředitele výzkumného ústavu pícninářského RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. na jeho hodnocení setkání a obecně komunikace s úřadem vicepremiéra Bělobrádka. Video ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Česká hlava – cena Industrie

V letošním roce je vyhlášen již 15. ročník soutěže Česká hlava za výjimečné výsledky ve výzkumu a vývoji, který je vyhlašován společně s Vládou ČR. Za uplynulá léta se tato cena stala nejprestižnějším oceněním, které v této oblasti lze získat. Laureátům ceny uděluje na základě nominací odborná porota a výsledky jsou vyhlašovány na slavnostním televizním galavečeru, který přenáší Česká televize.

 
ceska hlava

Ve struktuře vyhlášených cen je i cena Industrie pro firmu za nejvýraznější výrobkovou či technologickou inovaci realizovanou na území České republiky v posledních několika letech.

Účast v soutěži není podmíněna žádným registračním poplatkem. Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 1.7.2016. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba.

Statut kategorie Industrie najdete ZDE. Bližší informace naleznete také na našich webových stránkách www.ceskahlava.cz
 

Martin Podařil, AVO

1 Comment

Filed under Uncategorized

Metodika pro hodnocení projektů OP PIK

Čestný prezident AVO Miroslav Ecler adresoval dopis náměstkovi MPO Tomáši Novotnému. Dopis se týkal především nové metodiky pro hodnocení projektů v programech OP PIK.

Píše v něm například to, že nová metodika není dobře připravena a některé nedostatky mohou významným způsobem ovlivnit konečné rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí hodnoceného projektu. Zároveň však nabízí spolupráci a nabízí hned několik bodů ke zlepšení.

Celý dopis si můžete přečíst ZDE

Martin Podařil, AVO

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Informační systém VaV ve velkých problémech

Aplikace IS VAV nefunguje. Na webu aplikace se píše: “Vzhledem k ukončení smluvního vztahu bylo nutno zastavit provoz Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) k 31.5.2016, 24:00. Tento stav nastal po více než desetiletí bezproblémového fungování informačního systému.” Téma je to skoro stejně tak velké, jako kauza profesorky Sykové, hýbe médii a provokuje odborníky.

Nejprve se na svém blogu k nefungujícímu systému vyjádřil Daniel Münich (čtěte ZDE) a poté přidal také reakci na odkaz Pavla Bělobrádka na facebooku.

facebook

Dnes se do tématu opřel také Martin Rychlík z Lidových novin v článku Vědci přišli o stěžejní databázi. A zuří.

Dopis místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka informující o problémech databáze dorazil dnes také do kanceláře AVO k rukám prezidenta Krause. Informuje v něm o tom, že vzniklou situaci řeší a k částečné nápravě by mělo dojít za 1 – 2 měsíce. Celý dopis si přečtěte ZDE.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized