AVO nabízí exkluzivně svým členům atraktivní prostory u Karlova Mostu

AVO Vám nabízí dlouhodobý i krátkodobý pronájem zařízených kanceláří s internetem, kuchyňkou a kouzelnou atmosférou v centru Prahy za zvýhodněných podmínek pro své členy.

Více se dozvíte v přiložené brožuře

avo brozura pronajem

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

NKÚ: Podpora výzkumu v Česku nepomáhá konkurenceschopnosti

Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice nevytváří vždy ideální podmínky, aby vznikaly výsledky uplatnitelné v praxi, a nepřispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti země. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).
Navzdory rostoucímu množství peněz provází výzkum dlouhodobé problémy, které se nedaří řešit. Je to například málo nově registrovaných patentů nebo slabá spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.
nku
Všechny závěry NKÚ k oblasti VaVaI si můžete přečíst ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ekoinovace – zahájen příjem projektů

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí. Zaměřena je na ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí.

pic1

Ilustrační foto – Marsel van Oosten (Netherlands)

Chytré nápady – projektové náměty, mohou zájemci o dotace předkládat u Státního fondu životního prostředí ČR od 30. července 2018 do 31. října 2018. Získat mohou finanční příspěvek ve výši až 20 milionů korun.

Žadatelem mohou být obce, kraje, vysoké školy či výzkumné instituce, stejně jako další právnické osoby, které splní podmínky výzvy. Ucházet se mohou o dotace od 200 tisíc až do 20 milionů korun, které mohou pokrýt až 75 procent z celkových nákladů. Zvýhodněny budou návrhy, které by se měly realizovat na území nejvíce znečištěných krajů, tedy v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, na něž rezort přispěje až 85 procenty.

Dotační výzva v případě ekoinovací probíhá ve dvou kolech. V prvním kole předloží zájemci na Fond své náměty, tzv. projektové fiše, které posoudí expertní komise složená z Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a nezávislých odborníků.

Více informací k výzvě naleznete zde.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dalibor Štys o Akademii věd ČR

Dalibor Štys na svém blogu na portále vedavyzkum.cz publikoval nový článek. Níže uvádíme pouze výňatek, celý blog si můžete přečíst ZDE.

stys AV

Ústavy Akademie věd ČR a celé její vedení jsou dnes zcela ve vleku kariérních funkcionářů, které člověk potkával před 25 lety ve vedení ústavů, posléze v různých pozicích ve sněmu a na prezidiu, a i poté porůznu v budově na Národní třídě. Někteří z nich se ve svých funkcích ředitelů a členů prezidia nudí, tak ještě vedou různé komise, například na Národním akreditačním úřadu. (Tam se tváří jako „nezávislí odborníci z Akademie věd“ bez ohledu na to, že vzhledem k mnohoobročnosti našeho akademického a univerzitního prostředí mají obří konflikt zájmů.) Noví lidé se do těchto vedoucích pozic nedostávají, většinou v tom nevidí smysl, především proto, že v nich nejde o vědeckou profilaci instituce, ale především o „vyjednávání peněz na prezidiu“, což ale mnohem lépe umí „zkušení funkcionáři“.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

SME Instrument: každé investované 1 EUR generuje 1,6 EUR soukromých investic

Čtyři roky po zahájení programu SME Instrument se ukazuje, že každé investované 1 EUR generuje 1,6 EUR soukromých investic. Do ledna 2022 se dokonce předpokládá, že každá investovaná částka přiláká 4,8 EUR soukromých investic.

sme instrument logo

Jednou ze silných stránek SME Instrumentu je, že snižuje vnímání finančního rizika pro potenciální investory a věřitele. SME Instrument představuje cenný nástroj pro evropské investory z řad rizikového kapitálu, neboť snižuje riziko investice do technologických společností ověřením jejich produktu trhem. Pomáhá tak překlenout propast mezi validací produktu a komercializací, na které se podílí soukromí investoři.

Od roku 2014 do roku 2017 přilákaly společnosti podpořené SME Instrumentem 1,35 mld. EUR soukromých finančních prostředků. Převážná většina – 0,97 mld. EUR – pocházela z kapitálových investic a zbývající částky z dluhového financování, IPO (veřejný úpis akcií firem) a akvizic. Společnosti podpořené z SME Instrumentu obdrží závěrečné platby až na konci projektu, takže i když přislíbená částka v tomto období činila 1,3 mld. EUR, skutečně proplacené náklady společnostem podpořených z SME Instrumentu byly zatím „jen“ 830 mil. EUR.

To znamená, že každé 1 EUR vynaložené v programu SME Instrument přilákalo soukromé investice ve výši 1,6 EUR. Navíc se očekává, že se tento poměr v příštích letech ještě zvýší. Společnosti, které do SME Instrumentu vstupují, se většinou nachází v rané fázi vývoje a na počátku své růstové křivky – což je pro investory atraktivní.

Dalším benefitem SME Instrumentu je nabídka konzultačních a koučingových služeb („business acceleration services“). Kromě finanční podpory tak společnosti získávají podporu, která jim pomáhá s definováním vhodné strategie, napojením na správné sítě a s překlenutím kritického období v raném stádiu vývoje společnosti, aby se mohly rozvíjet a rozšiřovat své aktivity do zahraničí.

Od roku 2014 pomohl program SME Instrument 3 200 společnostem s uvedením jejich průlomových inovací na trh.

Více informací naleznete v 2018 Impact Report Highlights nebo v celém dokumentu 2018 SME Instrument Impact Report.

Zdroj: přes Vědavýzkum.cz a Enterprise Europe Network

Leave a comment

Filed under Uncategorized

WANTED! Předseda TA ČR a předseda výzkumné rady TA ČR

Předseda vlády (podporované komunisty) a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvy k podávání návrhů na kandidáty do vrcholných orgánů Technologické agentury ČR.
rut ocko

Na snímku z konference AVO Byznys s inovacemi je zachycena bývalá předsedkyně TA ČR Rut Bízková a bývalý předseda TA ČR Petr Očko

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu výzkumné rady Technologické agentury České republiky.

  • Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 17. srpna 2018 (včetně). Celý text výzvy je k dispozici zde.

Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky.

  • Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 17. srpna 2018 (včetně). Celý text výzvy je k dispozici zde.

Zdroj: vyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Česká družice VZLUSAT-1 je rok na oběžné dráze Země. Sbírá data a pracuje bez problémů

vzlusat nanodruzice2

Mezi přibližně šestnácti stovkami umělých družic se na oběžné dráze planety Země nachází i jedno české zařízení. Nese jméno po Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu a zatím si podle odborníků na své misi vede velmi dobře.

Poslechněte si reportáž ČRo ZDE

VZLUSAT-1, která na oběžné dráze zastupuje české barvy, patří mezi nanodružice a má za úkol otestovat rentgenový dalekohled, nový typ kompozitního materiálu pro stínění kosmické radiace a vědecký přístroj pro měření koncentrace kyslíku v atmosféře.

Více v článku Českého rozhlasu 

Leave a comment

Filed under Uncategorized