Reakce Miroslava Janečka na článek dr. Srholce z CERGE-EI

Miroslav Janeček, člen předsednictva AVO

Článek dr. Srholce usiluje o něco, čemu asi všichni fandíme – o lepší zacílení programů na podporu VaV, které bude podloženo nejen dobrým úmyslem (o tom samozřejmě nikdo nepochybuje), ale i fakty a seriózními rozbory. S politováním však musím konstatovat, že úsilí pana dr. Srholce je tentokrát poněkud „biased“ (jak hezky česky říkáme). Mám tím na mysli především studii, která byla prezentována na semináři, který se uskutečnil 15.6 v sídle CERGE-EI.

Vybrat si za indikátor počet patentů, je sice vědecky relevantní, ale z pohledu ekonomiky České republiky poněkud zavádějící. Vždyť kolik je tady firem, jako Linet, který má desítky patentů po celém světě (i když, je to vlastně ještě česká firma?), nebo Contipro, která vydává na VaV ročně desítky milionů Kč ročně? A kolik takových, jako Foxconn, zaměstnávající v ČR cca 6000 zaměstnanců, ale ani jeden z nich se nezabývá výzkumem?

Většina firem se pohybuje někde mezi těmito extrémy a posun v hodnotovém řetězci díky veřejné podpoře jejich VaV  (skrze prototypy, ověřené technologie, užitné vzory a další oficiálně uznávané výsledky dle RIV roste jejich výkonnost i zaměstnanost), je významným příspěvkem ke stavu, kdy má ČR nejnižší nezaměstnanost v celé EU.

Odhlédnu od skutečnosti, že autoři studie brali v úvahu patenty za první tři roky řešeni projektu (jejich argument, ze počet udělených patentu an sich charakterizuje chování firmy, má určitou relevanci). Daleko vice mi ale vadí, že ze všech používaných indikátorů pro hodnocení dopadů podpory VaV použili autoři právě tento jediný. Pro porovnání uvedu, že EUREKA zadala konsorciu velmi renomovaných firem z oboru posouzení dopadu podpory za 15 let (projekty za cca 10 mld Euro); konsorcium použilo jako indikátory:

  • Změnu obratu podpořených firem (v porovnání s kontrolní skupinou)
  • Počet zaměstnanců (dtto).

Z metodiky hodnocení dopadů, vypracované pracovní skupinou TAFTIE s názvem BIEE plyne, že dalšími vhodnými indikátory mohou být zvýšení exportu, zvýšení zisku, výdaje firem na VaV, počet výzkumných pracovníků firem a další. Mají-li být vyvozeny seriózní závěry, použijí se dále případové studie a výsledky dotazníkového šetření (tzv. triangulace).

Pokud někdo použije pouze jeden indikátor a dělá z něho dalekosáhlé závěry a ještě ke všemu to podpoří rozsáhlou propagační kampaní, nemohu to označit jinak, než jako prapodivné selhání vědeckého přístupu a zneužití vědy. Tím spíše, uskuteční-li se taková hurá akce před jednáním o státním rozpočtu.

Kde já osobně vidím problém, je fruktifikace výsledků VaV – ať již formou prodeje licencí, ale daleko více prostřednictvím spin off firem (nebo start up firem), které těží z výsledků, podpořených miliardami z peněz daňových poplatníků. Kolikrát se touto problematikou zabývala RVVI? Proč je tak složité založit v Česku spin off firmu, která by měla být přirozeným zárodkem endogenní firmy, absorbující nové výzkumné poznatky a zajišťující postupnou přeměnu Česka z montovny Evropy na technologicky vyspělou zemi? O tom jaksi pan dr. Srholec mlčí, svým příspěvkem však vhodně nahrává těm, kdo volají po větší podpoře výzkumu, který „plní světovou studnici vědění“, ale nepřináší nic do pokladny, z níž jsou páni vědci (ale i my všichni placeni).

Je náhodou, že právě takový projekt byl financován z programu Strategie AV21?

Ó, jak rozumím novému panu ministrovi financí.

 Miroslav Janeček, člen předsednictva AVO

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Anketa: Co si myslíte o byznysu s inovacemi v ČR?

Podívejte, co si myslí o byznysu s inovacemi v ČR například místopředseda vlády a vicepremiér pro VVI Pavel Bělobrádek, předseda TA ČR Petr Očko, generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová, ředitelka SIC Rut Bízková, generální sekretář AIP ČR Pavel Švejda a prezident AVO Libor Kraus.

A co si myslíte vy?

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přehled pracovišť transferu technologií

Spolek Transfera.cz vydal brožuru Přehled pracovišť transferu technologií a dalších členů. Její ambicí je lépe propojit vzdělávací a výzkumné instituce s firmami a veřejnou správou.

U jednotlivých pracovišť je popsán odborný profil a oborové zaměření a u většiny subjektů také výkonnostní ukazatele institucí za r. 2016, které pracoviště transferu technologií naplňují nebo k nim v různé intenzitě přispívají.

Brožuru si můžete stáhnout ZDE

transfera obr

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Evropští poslanci hlasovali o navýšení rozpočtu příštího rámcového programu pro VaVaI

Dne 13. června 2017 ve Štrasburku poslanci Evropského parlamentu hlasovali na svém plenárním zasedání o hodnocení programu Horizont 2020 v souvislosti se střednědobým hodnocením a s výhledem na přípravy dalšího rámcového programu.

Tématem hlasování byl například návrh na navýšení rozpočtu příštího rámcového programu na 120 miliard eur nebo cíle dosáhnout financování výzkumu a vývoje ve výši 3% HDP. Další záměry pro 9. rámcový program obsahují znovuzavedení dvoukolového hodnocení, rozdělení rozpočtu na výzkum obrany a civilního výzkumu a prioritu ve financování výzkumu klimatických změn a sbírání klimatických dat a mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje oblastí středozemního moře v partnerství PRIMA.

V nelegislativním usnesení hlasovalo 523 hlasů pro, 65 proti a 81 se zdrželo hlasování.

Tiskové prohlášení Evropského parlamentu naleznete ZDE.

Přijatý text naleznete ZDE.

Zdroj: evropskyvyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Technoparku v Kralupech se daří

Aktuální projekty za 191 milionů korun. Spolupráce s předními komerčními subjekty Škoda Auto, ArcelorMittal nebo Continental. Dvacet kmenových výzkumníků a desítky zapojených studentů. Technopark Kralupy v těchto dnech slaví narozeniny a plní naděje, které do něj před dvěma lety vložila jeho mateřská instituce, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

„Výsledky Technoparku jsou zatím nad očekávání dobré. Přáli jsme si, aby byl inovačním partnerem pro české a evropské podniky a zároveň centrem aplikovaného výzkumu. Obojí se děje v míře, která mě těší,“ říká Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha.

Technopark Kralupy se zaměřuje na oblasti stavební chemie a související obory, především materiálový výzkum. Je respektovaným pracovištěm pro odbornou veřejnost v oblasti aplikace alumo-silikátových materiálů, žáromateriálů a keramiky.

„V rámci univerzity plníme funkci Centra transferu technologií. Jsme důležitým článkem pro aplikace know-how VŠCHT do praxe. K tomu máme zpracovaný funkční systém zapojení studentů VŠCHT do řešení grantových a komerčních projektů,“ vypočítává ředitel Technoparku Kralupy Milan Petrák.

Aktuálně běží v Technoparku 14 projektů za celkem 191 milionů korun. Největším z nich je projekt na využití tepelně odolných materiálů pro pokročilé aplikace v letectví za 57 milionů.

„Zapojili jsme se také do řešení projektu BioMates, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020. Tématem je zpracování nepotravinové biomasy na chemické meziprodukty, využitelné v konvenčních procesech zpracování ropy,“ doplňuje ředitel Petrák.

Mimoto spolupracuje Technopark v rámci smluvního výzkumu s řadou komerčních podniků, především v rámci EU. Z nejvýznamnějších lze uvést Škodu Auto, a.s., Sultrade, Institute de la Corrosion (Francie), Fireclay, Continental, ArcelorMittal nebo Voestalpine Stahl GmbH (Rakousko).

Technopark se poprvé otevřel veřejnosti 6. června 2015. Investorem byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výstavba a vybavení byly spolufinancovány z operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celková hodnota projektu dosáhla 265,5 milionu Kč, z čehož dotace činila 199 milionů Kč.

„Na rozdíl od mimopražských škol, které měly na podobných projektech téměř nulovou spoluúčast, jsme museli vynaložit z našeho rozpočtu 25 % uznatelných nákladů,“ říká rektor Karel Melzoch. „Přesto jsme do projektu šli. Technopark nám přináší velkou příležitost rozvíjet naše tradiční materiálové obory a prolínat špičkové vzdělání, vědu a praxi, na čemž je naše škola založena,“ doplňuje.

TZ VŠCHT Praha

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Spor o 3 miliardy. Pilný trvá na účelných investicích

Vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek dnes opět zopakoval, že je nepřijatelné, aby ministerstvo financí zpochybňovalo návrh rozpočtu na vědu a výzkum ve výši 36 miliard korun, který schválila vláda. Podle ministra financí Ivana Pilného musí být peníze pro vědu vnímány jako investice.

debata belous pilny

„Evropské peníze dojdou a dojdou i peníze od státu. Instituce se musí samy podílet na své existenci,“ zdůraznil ministr financí Pilný s tím, že výzkumná centra mají posílit svůj aplikovaný výzkum a získávat na svůj provoz peníze od firem.

Podle Bělobrádka ale není možné očekávat, že bez pomoci státu se kvalitní výzkum v Česku udrží. „Klademe větší důraz na aplikovanou sféru. Ale výzkum musí mít potenciál peněz, které jdou ze státu, a na ty se pak nabalují finance od firem,“ dodal Bělobrádek.

Celý článek i s diskuzí v Událostech, komentářích najdete ZDE

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Špičky v oblasti vývoje samořídicích aut již zítra v Praze

Na půdě ČVUT se již zítra v úterý 13. června 2017 uskuteční setkání univerzitních vědců a významných zástupců automobilového, leteckého a IT průmyslu. V projektu HERCULES hledají řešení, jak konstruovat efektivní a spolehlivé jednotky pro autonomní řízení vozů. Součástí workshopu bude i netradiční závod – autonomní model F1 vzniklý na katedře řídicí techniky FEL ČVUT se zde utká se svým protějškem z italské univerzity.

hercules

Více info ZDE

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized