Monthly Archives: March 2017

Jaký byl Veletrh Věda, výzkum a inovace 2017?

Kromě jiných kapitánů českého výzkumu hodnotí veletrh v čase 5:50 také viceprezident AVO Jan Nedělník.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Co si myslíte o byznysu s inovacemi?

Konference: https://avobloguje.wordpress.com/2017/02/28/byznys-s-inovacemi/

FB událost: https://www.facebook.com/events/1772583236397265

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Internacionalizace platformy AVO

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO) byla úspěšná v první veřejné soutěži v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy a stala se tak řešitelem projektu Internacionalizace platformy AVO.

Manažerem projektu je místopředseda AVO RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto projektu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165) je podpořit rozvoj technologické platformy AVO se záměrem zvýšit zapojení členů AVO (výzkumných organizací i podnikatelských subjektů) do mezinárodních programů a projektů výzkumu a vývoje. Projekt  prohloubí  spolupráci AVO s evropskými technologickými platformami (jako např. s ACARE, MANUFUTURE, ECTP, ESTEP a dalšími) a v neposlední řadě projekt také umožní propagovat a popularizovat aplikovaný výzkum. Manažerem projektu je místopředseda AVO, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který k projektu dodává: „Projekt umožňuje detailněji mapovat příležitosti pro mezinárodní spolupráci organizací aplikovaného výzkumu,  realizovat workshopy a diskutovat o problémech, bariérách výzkumných organizací a podniků a jak tyto bariéry odstranit. Jsem rád, že díky tomuto projektu můžeme navázat na popularizační aktivity, které jsme zahájili v minulém programovacím období.“

Webové stránky projektu

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Výzkumný ústav potravinářský otevřel centrum transferu technologií

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. prošel od loňského roku významnými změnami. Vytvoření centra transferu technologií, úspěšné snahy o čerpání z evropských strukturálních fondů i výrazné úspory v provozních nákladech ústavu nabízí potenciál pro spolupráci nejen s potravinářskými firmami.

vupp

Výzkumný ústav potravinářský, který se dlouhodobě zaměřuje na výzkum v oblasti chemie a technologie výroby potravin se chce v budoucnu vedle základního výzkumu více orientovat na transfer inovací do potravinářské praxe. Na počátku letošního roku zde proto vzniklo Centrum transferu technologií, které se má aktivně podílet na šíření informací o inovačních technologiích směrem k aplikační sféře. K otevření tohoto centra významně přispělo získání dotace ve výši 12,5 mil. Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prostřednictvím které bude toto Centrum transferu podporováno po dobu 4 následujících let.

„Od otevření centra transferu technologií očekáváme lepší přiblížení k praktickým potřebám potravinářského výrobního sektoru,“ říká ředitel výzkumného ústavu Marek Světlík. „Po roce reorganizací jsme nyní lépe připraveni na spolupráci s privátním sektorem a dokážeme nabídnout firmám individuální poradenství při realizaci inovací.“ Centra s obdobným zaměřením v řadě odvětví již existují, v resortu zemědělství patří Výzkumný ústav potravinářský v této oblasti mezi první.

ugo

Výzkumný ústav v pražské Hostivaři má za sebou už nyní vývoj řady na trhu úspěšných potravinářských produktů – například Šmakoun, tofu plátky, nebo ovocné šťávy UGO ve spolupráci se společností Kofola. Mezi zajímavé oblasti patří i výzkum protirakovinných účinků některých složek potravy. Aktivně se zabývají zkoumáním zachování sulforafanu – látky, která je obsažena v některých druzích zeleniny a má protirakovinné účinky. Podstatou výzkumu je uchování sulforafanu při zpracování zeleniny, k čemuž je výhodné využívat ošetření vysokým tlakem, tzv. paskalizaci.

Výzkumný potravinářský ústav, který se v roce 2015 propadl do ztráty 2,6 mil Kč, získal loni nové vedení a prošel značnou restrukturalizací. V oblasti výzkumné činnosti byly stanoveny hlavní priority ústavu, transformoval se úsek vědy a výzkumu a vytvořily se střednědobé vize výzkumné činnosti. „Nejtěžší bylo najít správné místo ústavu na pomyslném trhu výzkumu, aby byl ústav spojovacím článkem mezi základním výzkumem a průmyslovými podniky. Pro tuto roli má náš ústav vhodné složení týmů, ve kterých jsou odborníci z řad chemie, tak i inženýři se strojním vzděláním. Podobným propojením odborností nedisponuje dnes žádná instituce,“ říká Marek Světlík. V ústavu se loni podařilo ušetřit také značnou část provozních nákladů. „Například výdaje spojené s ostrahou areálu se snížily o téměř 50 %. O statisíce klesly výdaje nákup služeb a materiálu. Celkově jsme ušetřili více než 2 mil Kč“, uvedl ředitel výzkumného ústavu Marek Světlík.

Nově ústav usiluje také o lepší zapojení do projektů mezinárodní spolupráce. Je členem mezinárodního konsorcia řešitelů projektu v rámci programu ERASMUS+, který se zbývá udržitelnou a hygienicky bezpečnou výrobou v pekárenského sektoru prostřednictvím sdílení zkušeností. Od letošního února má nový vizuální styl, nové logo a najdete jej i na sociálních sítích facebook, twitter a instagram.

V případě potřeby dalších informací se prosím obracejte na
Ing. Jiří Trnka, jiri.trnka@vupp.cz, tel. 296 792 275.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Akademie věd začala vydávat nový časopis

Musíme pochválit Akademii věd ČR za nový časopis – čtvrtletník A (áčko). Snad budou i další čísla tak zdařilá, jako to první. Čtěte či stahujte ZDE

acko-av

Leave a comment

Filed under Uncategorized

MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

img_0984

Velmi dobrý počin přichystala společnost alevia. Otevírá první ročník unikátního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který je zakončen manažerským titulem Master of Public Administration (MPA). Moduly vypadají nastaveny precizně, chybí nám v nich ale trocha marketingu (pořádání akcí, prezentace na sociálních médiích, práce s newslettery, základy webové prezentace, atp).

Vzdělávací program je koncipován pro širokou cílovou skupinu – projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Vzdělávací program je rozložen do 12 dvoudenních výukových modulů v průběhu 2 let. Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně nebo minimálně 5 let praxe. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy. Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

První ročník studia se koná v Pardubicích a začíná v dubnu 2017. Registrovat se můžete do 17. 3. 2017 nebo do vyčerpání kapacity.

Podrobnosti a registrační formulář naleznete na webových stránkách společnosti alevia. Pro více informací se můžete také obrátit na adresu vzdelavani@alevia.cz.

Vybrané moduly mohou zájemci absolvovat i samostatně v rámci komlexního vzdělávacího programu.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized