Category Archives: Uncategorized

PIPIn živě

Tvorba projektu Podnikatelského inkubátoru průmyslových inovací (PIPIn) AVO v přímém přenosu. Operační program Praha pól růstu, výzva č. 26. Uzávěrka 31. 5. 2017, 16.00h.

Píše Martin Podařil

PIPIn obr

300m2 kancelářských prostor seženete v současné době například v této opuštěné budově na Smíchově – za dvě patra po 150m2 zaplatíte 20mil Kč. Cena pronájmu takovýchto prostor se pohybuje kolem 30tis Kč měsíčně (100,- Kč za m2)

26.5 – právě probíhá

xxx

25.5 – harmonogram projektu, popis jednotlivých fází, definice podmínek inkubace

25.5 – komunikace s potenciálními klienty

25.5 – komunikace s vlastníky uvažované nemovitosti o formě závazku

25.5 – komunikace s Českou inovací o synergických možnostech našich inkubátorů

xxx

24.5 – složení projektového a expertního PIPIn týmu

24.5 – rozpočet PIPIn (vybavení kanceláří, lidské zdroje, služby)

xxx

23.5 – práce na Studii proveditelnosti, Cost Benefit Analysis (CBA) a Nabídce služeb

23.5 – schůzka přípravný tým AVO (Podařil, Kraus, Hain, Kubáňková)

23.5 – schůzka poradní tým (Podařil, Komárek – TA ČR, EF-TRANS, Navrátil – DirectPeople, VUT, SciTech Visual)

23.5 – komunikace s potenciálními klienty (Prototypum – Martin Hřeben a Jan Malina, Byzance – Tomáš Záruba, AICentrum – Michal Pěchouček, ČVUT), s realitní kanceláří, vybranými stakeholdry (IPR HMP – Jakub Pechlát) a nepřímými partnery (COMTES FHT Dobřany, SVUM Čelákovice, VUTS Liberec)

xxx

22.5 – práce na Studii proveditelnosti

dříve v roce 2017 a 2016 – 2x diskuze předsednictvo AVO, 1x schválení projektu Valným shromážděním, 2x schůzka přípravný tým AVO, 2x konzultace Magistrát, založení projektové žádosti, zahájení prací na projektové žádosti, zahájení prací na Studii proveditelnosti, diskuze s vybranými stakeholdry (CzechInvest, SP ČR, TA ČR, TC AV), komunikace a schůzky s realitními makléři

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Česká věda přijde o evropské miliardy, měly by je nahradit soukromé finance

Větší zapojení peněz soukromých firem do vědy chce stát i výzkumné organizace. Po roce 2020 by česká věda mohla přijít až o 10 miliard z evropských fondů. Stávající programy totiž skončí. „Potřebujeme skutečně navýšit privátní peníze, které půjdou do systému, a musíme jimi částečně nahradit výpadek, který bude z evropských peněz,“ uvedl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Potvrzuje to i Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací: „Pořád ještě ta spolupráce pokulhává. Je dejme tomu třeba na nějaké poloviční úrovni než je třeba v Rakousku.“ Pomoci by mohlo uvažované zavedení daňových úlev pro firmy investující do inovací anebo nový systém hodnocení práce vědců.

Více v článku na webu České televize.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Staronové vedení AVO

Do čela Asociace výzkumných organizací (AVO) bylo na Valném shromáždění 4. května 2017 na další čtyřleté období opět zvoleno prezidium ve složení Kraus, Nedělník, Neumajer.

 

Složení celého předsednictva AVO si můžete prohlédnout ZDE.

Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

FOTOGALERIE Byznys s Inovacemi

Panelová diskuze AVO Byznys s inovacemi, 4, května 2017, Praha. 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nový program podpory aplikovaného výzkumu

Na svém dnešním jednání vláda schválila program na podporu aplikovaného výzkumu prostřednictvím Národních center kompetence (NCK), který připravila Technologická agentura České republiky.

IMG_9048-63

Pavel Bělobrádek hovořil o NCK také na panelové diskuzi AVO Byznys s inovacemi.

Cílem programu NCK je zvýšení efektivity aplikovaného výzkumu, zlepšení přenosu technologií do praxe nebo zvyšování excelence výzkumných organizací. „Program Národních center kompetence považuji za velmi potřebný, protože se zaměří na perspektivní sektory české ekonomiky, bude podporovat větší propojení stávajících výzkumných center a jejich spolupráci s podnikovou sférou, která je stále slabá. Předpokládáme, že díky tomu vzniknou větší aplikačně orientovaná centra s mezinárodním přesahem,“ řekl k programu místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Program NCK poběží do roku 2022, tj. 5 let a první veřejné soutěže na výběr projektů proběhnou v roce 2018. Naváže na něj program NCK2 plánovaný pro období let 2020 – 2026. Celkové výdaje programu jsou 1,83 miliardy korun a příjemci z programu jsou zejména výzkumné organizace. V rámci programu NCK je nejvyšší možná míra podpory na jednotlivý projekt 90 procent.

Zdroj: TZ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

E-infrastruktura CESNET neslouží pouze Akademii věd ČR

Nadstandardní vysokorychlostní přístup do Internetu, bezpečné prostředí pro ukládání dat či náročné výpočty, podporu spolupráce, správu identit a celou řadu dalších pokročilých služeb. To vše nabízí národní e-infrastruktura CESNET, kterou provozuje stejnojmenné sdružení.

Pro koho je?

Je dostupná nejen samotným členům sdružení, tedy tuzemským veřejným vysokým školám a pracovištím Akademie věd ČR, ale i dalším zájemcům, nejčastěji výzkumným organizacím rozličného zaměření: z oblasti přírodních věd, matematiky, fyziky, chemie, informatiky, ale i humanitních oborů. CESNET dokáže vyhovět jejich specifickým potřebám.

Přes 20 let, 31 služeb

Výkonnou počítačovou síť propojující vysoké školy a jednotlivé ústavy akademie věd, srovnatelnou s obdobně zaměřenými zahraničními sítěmi, začalo sdružení budovat krátce po svém založení v roce 1996. Dnes patří národní e-infrastruktura CESNET k nejvyspělejším evropským sítím vůbec. Díky tomu má tuzemská akademická obec k dispozici 31 poskytovaných služeb, včetně špičkového komunikačního prostředí, odpovídajících stále stoupajícím nárokům vědy a výzkumu. Odborníci z České republiky se tak mohou zapojit i do největších mezinárodních vědeckovýzkumných projektů.

Nadstandartní optická síť

Páteřní síť e-infrastruktury využívá pronajatá optická vlákna, která jsou osazována nejnovější dostupnou technologií s cílem dosáhnout co největšího přenosového pásma při minimálním zpoždění. Kapacita sítě je průběžně navyšována podle potřeb uživatelů. V současnosti páteřní síť umožňuje přenosovou rychlost v násobcích 100 Gb/s, CESNET už dokonce provádí experimenty s rychlostí 400 Gb/s. Díky této koncepci má síť dostatek přenosového pásma pro náročné vědeckovýzkumné aplikace a poskytuje služby s vysokou spolehlivostí. CESNET umí každému pracovišti doporučit na míru jejich optimální skladbu.

Gridové počítání

Důležitou součástí e-infrastruktury CESNET je národní gridová infrastruktura, tak zvané MetaCentrum. Gridem se rozumí velké množství počítačů, často geograficky vzdálených, pracujících na jednom úkolu. MetaCentrum zajišťuje propojení vědeckovýzkumných týmů s poskytovateli výpočetních zdrojů a datových úložišť v České republice. Zároveň je prostřednictvím projektů Evropské unie zapojeno do celoevropské gridové infrastruktury.

Multimédia

E-infrastruktura CESNET, ale i výsledky vlastního vývoje a výzkumu sdružení, neslouží jen specialistům pracujícím v laboratořích vědeckých ústavů. Postupně se prosazují i v běžném životě. Týká se to například vysokorychlostních přenosů ve vysokém rozlišení, tedy oboru, v němž CESNET patří k absolutní špičce. Svou práci pravidelně prezentuje na významných odborných fórech. Přenosy ve Full HD či 4K rozlišení, a to i v 3D provedení, umožňují sdílení dat na velké vzdálenosti při zachování obrazové kvality. Využívají je především lékaři, ale své uplatnění nacházejí třeba i v kinematografii.

Přenosy dat

Zatímco některé služby, dostupné na e-infrastruktuře CESNET, jsou určené pro nejnáročnější projekty, jiné usnadňují komunikaci širokému spektru uživatelů. Typickým příkladem je webová služba FileSender. Slouží pro předání souborů mezi dvojicí účastníků, kde alespoň jeden z nich musí být ověřen prostřednictvím akademické federace identit eduID.cz. V případě, že chcete obdržet soubor od někoho, kdo není ve federaci, můžete mu poslat pozvánku pro nahrání souboru. Soubor je v systému uložen jeden měsíc, poté je automaticky smazán. Velikost jednoho souboru přitom může dosáhnout až 500 GB. FileSender běžně používají studenti vysokých škol, zaměstnanci organizací připojených k e-infrastruktuře i další zájemci.

Chcete-li se o službách e-infrastruktury CESNET dozvědět více, navštivte stránky sdružení: https://www.cesnet.cz/ nebo se obraťte na kontakt ZDE.

GALERIE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Reportáž ČT o spolupráci firem a výzkumných organizací

Na základě pozvání České televize na panelovou diskuzi Byznys s inovacemi pořádanou 4. května Asociací výzkumných organizací, vznikla reportáž o spolupráci firem a výzkumných organizací a hlavních překážkách, které jí brání. Podívat na reportáž se můžete v čase 19:21 ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized