Monthly Archives: April 2015

AVO si zvolila nové vedení

Na volebním Valném shromáždění, které se uskutečnilo 21. dubna 2015 v Řeži u Prahy si členové AVO nejprve vyslechli zdravice vicepremiéra Bělobrádka a ministra průmyslu a obchodu Mládka a projevy hostů Bízkové (TA ČR), Vebera (MŠMT), Štíchy (MPO) a Lazara (AV ČR).

Společná fotografie účastníků VS AVO 2015

Společná fotografie účastníků VS AVO 2015

Po velice plodné diskuzi nastal čas voleb. Po dvou letech ve funkci se prezidentem AVO stal opět Libor Kraus. Po jeho boku budou stát dlouholetý místopředseda AVO Jan Nedělník a výkonný předseda AVO Václav Neumajer.

Předsednictvo AVO doznalo dvou změn. Zasednou v něm generální ředitel ÚJV Řež a.s. Karel Křížek a manažer HAM-FINAL s.r.o. Karel Kouřil. Nové složení předsednictva si můžete prohlédnout ZDE.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aktuální statistiky k VaVaI v ČR

Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR – Michal Pazour (TC AV ČR) ZDE

Financování veřejného výzkumu a vývoje – Marek Štampach (ČSÚ) ZDE

Podnikový VaV v Česku a ve světě – Martin Mana (ČSÚ) ZDE

Vybrané grafy:

graf pazour

graf pazour2

graf stampach

graf mana

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Startuje jubilejní desátý ročník podnikatelských soutěží Firma roku 2015 a Živnostník roku 2015

firma roku 15

Soutěže Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku jsou příležitostí pro podnikatele z celé České republiky. Přihlásit se mohou malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

Registrovat se můžete do 31. 5. zcela zdarma zde! Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz . Zároveň je možné vyplnit přihlášku online.

Během podzimu proběhnou krajská kola ve 13 regionech České republiky, do kterých postoupí vždy 10 nejlepších firem a živnostníků z daného regionu. Seznam finalistů bude znám v srpnu a v prosinci celá soutěž vyvrcholí celorepublikovým finále na pražském Žofíně, které bude živě přenášet ČT24.

Využijte svoji šanci a zařaďte se do řady úspěšných, kterým působení v soutěži změnilo nejen podnikatelský život. V minulém roce se Firmou roku stala sklárna Ajeto, která mimo jiné vyrábí trofeje pro slavnou Tour de France, a Živnostníkem roku se stala paní Emilie Vallová, rehabilitační specialistka z Tišnova, která rozhýbe i ty nejkomplikovanější případy. Takže proč byste právě Vy nemohli být Firmou či Živnostníkem roku? Pravidla soutěže Firma roku naleznete zde a pravidla soutěže Živnostník roku zde.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aplikovaný výzkum Česká republika potřebuje

V Řeži u Prahy se dne 21. 4. 2015 konalo každoroční Valné shromáždění Asociace výzkumných organizací (AVO). Vedla se otevřená a zajímavá diskuse nad směřováním českého výzkumu. V dopoledním programu vystoupila řada představitelů orgánů státní správy a výzkumné sféry.

Své zdravice na videu zaslali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek a ministr průmyslu J. Mládek. Po úvodním slovu prezidenta AVO  L. Krause vystoupili se svými příspěvky  J.Veber, náměstek ministra školství, Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, Martin Štícha z Ministerstva průmyslu a obchodu a J.Lazar z Akademie věd ČR.

Již v úvodním vystoupení prezidenta AVO Libora Krause, který shrnul výsledky AVO za uplynulé období a nastínil její aktuální témata, byly vysloveny obavy z pokračujícího vývoje nepříznivého prostředí v ČR pro aplikovaný výzkum. Z celého jednání pak vyplynulo, že podpora aplikovaného výzkumu v ČR stagnuje a podle  střednědobého rozpočtového výhledu se může ještě zhoršit. Prostředky pro aplikovaný výzkum, které má dostat Technologická agentura ČR, se v nejlepším případě do roku 2017 nezmění. Stejně tak peníze se nepohrnou do mezinárodních programů jako EUREKA a ERUROSTARS, zatímco jiní poskytovatelé budou prostředky navyšovat. Přitom aplikovaný výzkum má svou nenahraditelnou úlohu při zvyšování  konkurenceschopnosti České republiky.

kraus

Dalším závažným problémem, o kterém se diskutovalo na valném shromáždění, byla metodika hodnocení výsledků výzkumu. Zatím oficiálně připravovaná metodika  ve své dosavadní podobě bohužel poměrně jednoznačně preferuje publikační výstupy před výsledky aplikačního charakteru. Podívejte se na VIDEO reagující na metodiku.

Asociace výzkumných organizací podporuje  diskusi  o směřování výzkumu v ČR a větší komunikaci v této oblasti. Ta však  musí být konstruktivní a vyústit ze strany státu v smysluplná opatření.

Další diskutovaná témata se týkala prohloubení spolupráce s podnikatelskými svazy, nových předpisů EU, potřebě nového zákona o podpoře výzkumu a stavu přípravy nových operačních programů. Na valném shromáždění Asociace proběhly také volby do orgánů AVO. Jejím prezidentem byl opět zvolen Libor Kraus. Prezentace si můžete prohlédnout ZDE a fotodokumentaci brzy zveřejníme na www.avo.cz.

Karel Mráček, člen předsednictva AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Program Valného shromáždění AVO 2015

Výroční Valné shromáždění Asociace výzkumných organizací se tradičně uskuteční v Řeži v úterý 21. dubna 2015. I letos nás svou návštěvou poctí vrcholní představitelé Úřadu vlády (Pavel Bělobrádek přes telemost, Arnošt Marks), Ministerstva průmyslu a obchodu (Jan Mládek přes telemost, Tomáš Novotný), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Jaromír Veber), Technologické agentury ČR (Martin Bunček), Akademie věd (Josef Lazar) a dalších významných institucí na poli VaVaI v České republice.

Detailní program naleznete zde: Program VS AVO 2015

Registrujte se prosím ZDE

program VS AVO 2015

Leave a comment

Filed under Uncategorized