Monthly Archives: May 2016

Společnost ENVIROS změnila své sídlo

Člen AVO, společnost ENVIROS, s.r.o. zaměřená na poradenství v energetice a životním prostředí změnila své sídlo. Při této příležitosti proběhlo na nové adrese společnosti Dykova 53/10, Praha 10  Vinohrady přátelské setkání s klienty.

enviros

Ředitel společnosti Jaroslav Vích ve svém proslovu zhodnotil 22 let úspěšného působení společnosti na českém trhu a poděkoval všem klientům za dosavadní spolupráci.  Také spoluzakladatel a ředitel anglické společnosti ENVIROS Group pan Bob Bailey vyjádřil radost nad dosavadními výsledky činnosti a popřál společnosti do dalších let mnoho zdaru.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Německo zveřejnilo zprávu o výzkumu a inovacích za rok 2016

Německé Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání, zveřejnilo výsledky zprávy o výzkumu a inovacích za rok 2016.

nemecko VaV2016

Ze zprávy např. vyplývá, že 600 000 lidí je v Německu zaměstnáno v oblasti VaV, jejich počet se zvýšil o třetinu od roku 2005. V roce 2014 investovalo Německo 84 miliard eur. Z toho dvě třetiny pocházely z investic z průmyslu. Výdaje Spolkové republiky Německo v oblasti VaV se za rok 2014 pohybovaly okolo 14,2 miliard eur, tzn. že vzrostly od roku 2005 o 60%. V roce 2016 výdaje navíc vzrostly na 15,8 miliard eur. Německo se navíc podílí 30% celkových investic ve výzkumu a vývoji v rámci EU.

Německo posílilo svoji pozici inovačního zázemí, zároveň ale posílil mezinárodní konkurenční tlak na inovace, vyplývá ze závěrů zprávy. Aby byl pozitivní vývoj udržitelný, je potřeba se podle zprávy zaměřit na proces digitalizace a nové možnosti rozvoje, jako např. na oblasti umělé inteligence. Zpráva o výzkumu a inovacích vychází každé dva roky a nastavuje cíle a priority na další období.

Tiskovou zprávu a více informací naleznete zde. Kompletní zprávu v německém jazyce naleznete zde

Zdroj: evropskyvyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Asio

Tak co, dáme to letos přes dvacet tisíc návštěv blogu AVO?

stats, výzkum, vývoj, blog, věda

Návštěvnost blogu AVO – statistika aktuální k datu 12.5.2016, zdroj: WordPress Stats

Leave a comment

Filed under Uncategorized

MŠMT pochopilo důležitost programů mezinárodní spolupráce

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE by měl od letoška do roku 2024 přinést na tyto účely šest miliard korun. Z toho pět miliard by mělo být financováno ze státního rozpočtu, zbytek by měly tvořit prostředky z neveřejných zdrojů. Očekávají se především u podpory aplikovaného výzkumu, uvádí ministerstvo školství v návrhu programu, který v pondělí schválila vláda.

Fototino (15)

Příklad úspěšného mezinárodního projektu z programu EUREKA, který přinesl několikanásobné zvýšení obratu a 40 nových pracovních míst – více ZDE

Tento komplexní program nahrazuje některé dosavadní samostatné programy, které letos nebo příští rok skončí. Žadatelé, kterými jsou například výzkumné instituce, vysoké školy nebo firmy provozující výzkum, preferují kontinuitu, takže by se nové dílčí programy neměly od těch současných příliš lišit.

Program by měl přispět k otevření stále poměrně uzavřeného systému výzkumu a vývoje v České republice, uvedlo ministerstvo. Největší podpora, celkem dvě miliardy korun, bude směřovat na podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, s nimiž existuje dvoustranná mezivládní nebo meziresortní dohoda pro výzkumné aktivity. Vedle výzkumných organizací mohou žádat také podniky, které se zabývají výzkumem a sídlí v Česku.

Celková suma 1,6 miliardy korun je vyčleněna na podporu zapojení českých firem zabývajících se výzkumem a vývojem do mezinárodního programu EUREKA a propojení tuzemských výzkumných pracovišť s mezinárodní scénou. Cílem je produkce výsledků, které je možné uplatnit v průmyslových odvětvích a službách. Tato část programu je určena primárně pro firmy, výzkumné organizace mohou plnit roli dalšího účastníka projektu.

Zdroj: ČTK – 3.5.2016

Leave a comment

Filed under Uncategorized

U Brna vzniklo unikátní technologické centrum

Od konce dubna se může Morava chlubit novým unikátem. Ve Střelicích u Brna byl totiž za účasti náměstka ministryně školství Plagy a prezidenta AVO Krause otevřen nových technologický park pro výrobu a vývoj motorizovaných surfových prken.

Kraus paska

Zleva ředitel MSR Engines Martin Šula, náměstek Plaga a prezident AVO Kraus

Firma MSR Engines s.r.o., která za produktem jménem Jetsurf stojí, se zabývá výrobou motorového prkna již od roku 2006. Tehdy se na trhu objevily první výrobky této brněnské firmy. Od té doby se však mnohé změnilo. Prkna prošla mnohými změnami, výrobní procesy se staly dokonalejšími, kvalita šla nahoru, což oceňují také zákazníci po celém světě. Poměrně rychlý růst jihomoravské továrny a rozšiřování výroby dovedlo Jetsurf až k vybudování úplně nového centra postaveného přesně pro její potřeby. Nová továrna je vybavena prakticky vším, co je třeba ke zhotovení kompletního prkna. Od technologií pro výrobu uhlíkových kompozitů, slévárny, kovoobrábění, grafického studia až po vlastní testovací prostory. To všechno mohli vidět také zástupci některých státních organizací, které se do projektu zapojily v roce 2009.

Fototino (15)

Nové technologické centrum MSR Engines

Společnost MSR Engines se zapojila do projektu Eureka, díky kterému získala během čtyř let podporu v celkové výši 15,5 milionu korun. Během čtyř etap projektu pak inženýři pracovali na inovačních krocích, díky kterým dnes kousek od Brna vznikají nejoblíbenější surfová prkna se spalovacím motorem na světě. To dokazuje i fakt, že společnost od roku 2012 zvýšila svůj obrat z 41 miliónů korun na 132 milionů na konci roku 2015. S rostoucí prodejností rostla také zaměstnanost. V uplynulých čtyřech letech firma vytvořila celkem 40 nových pracovních míst. Nová pracovní místa se daří obsazovat zejména díky dlouhodobé spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, kde MSR Engines působí jako zadavatel diplomových prací. Jejich řešitelé pak po skončení studií často nastupují do řad inženýrů společnosti a svou profesní kariéru rozvíjí právě na surfech značky Jetsurf.

Fototino (18)

V uplynulých čtyřech letech firma vytvořila celkem 40 nových pracovních míst

Majitel MSR Engines s.r.o. Martin Šula společně s náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robertem Plagou z MŠMT a předsedou Asociace výzkumných organizací Liborem Krausem tak mohli slavnostně přestřihnout pásku a oficiálně otevřít zbrusu novou továrnu, která ve svých kapacitách vyrábí zhruba 40 surfových prken se spalovacím motorem měsíčně.

Na vlastní oči se můžete motorové surfy přijít podívat 6. a 7. srpna 2016 do Prahy, kde se v okolí Střeleckého ostrova budou konat závody světové série Jetsurf.

Martin Podařil, AVO

1 Comment

Filed under Uncategorized

V Brně byla představena budoucnost aplikovaného výzkumu

Již popáté se ve čtvrtek 27. dubna 2016 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v nově otevřených prostorách středoevropského technologického institutu CEITEC. Hlavními hosty zasedání byli nově zvolený předseda Technologické agentury ČR Petr Očko a vedoucí expertního týmu národní iniciativy Průmysl 4.0 Vladimír Mařík.

bic brno

Na snímku Petr Očko z Technologické agentury ČR

Úvodem akce vystoupil ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC prof. Radimír Vrba a představil přítomným základní vizi tohoto centra excelence: „CEITEC směřuje k dosažení světového vědeckého uznání prostřednictvím vědy založené na synergii a spolupráci s cílem posílit rozvoj znalostní ekonomiky“.

Zintenzivnění komunikace s výzkumnou sférou je pro TA ČR klíčové

Hlavním bodem programu bylo vystoupení a následná diskuse s novým předsedou Technologické agentury ČR Petrem Očkem. Ten ve své prezentaci uvedl plánované kroky pro další rozvoj agentury TA ČR. „Rád bych především zintenzivnil komunikaci s výzkumnou sférou, což je také důvod, proč jsem přijal pozvání na toto významné fórum“, uvedl předseda Očko a dále představil několik opatření, na kterých v současnosti intenzivně pracuje: „Jde především o systematické uchopení mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a zajištění návaznosti programů TA ČR na programy financované z evropských fondů. Dále bychom rádi docílili snížení administrativní náročnosti hodnocení jednotlivých programů a tématem především pro Jihomoravský region bude jistě zaměření podpory na potenciální inovační lídry, včetně růstově orientovaných MSP a startapů“. Závěrem vystoupení předsedy Očka zazněla také informace o schválení dvou nových programů. Program BETA 2 navazuje na program BETA, a také program ZÉTA, který je zaměřen na zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do VaV činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Ve fázi přípravy jsou potom programy ÉTA, THÉTA a Národní centra kompetence.

Průmysl 4.0 – revoluce nebo evoluce?

marik

Profesor Mařík hovořil o Průmyslu 4.0

Ve druhé části zasedání představil profesor Vladimír Mařík, co se skrývá pod pojmem národní iniciativa Průmysl 4.0 a dokument, který k tomuto tématu zpracoval expertní tým pod jeho vedením. „Je to česká národní iniciativa, která má podpořit průběh 4. průmyslové revoluce v ČR s cílem zabezpečit dlouhodobou konkurenceschopnost země“, představil hlavní cíl této aktivity Vladimír Mařík. „Při zpracování dokumentu jsme se nesnažili opsat německou verzi, ale napsat něco, co je přizpůsobeno místním podmínkám. Česká republika má totiž svoje specifika, například nejvyšší podíl průmyslové výroby na HPH v Evropě (25%). Připočteme-li si k tom, že přímý export do SRN činí 29% a zohledníme i vazby na německé firmy uvnitř ČR, musí nám být jasné, že chceme-li si ekonomickou pozici minimálně udržet, musíme být kompatibilní s německým řešením „Industrie 4.0“. Součástí tohoto dokumentu je i návrh řady konkrétních opatření, která by se v budoucnosti měla realizovat. „Nejdůležitější z nich se týkají oblasti vzdělávání. Nutné je také vybudování systému center aplikovaného výzkumu na národní úrovni, se zodpovědností za technologickou podporu naplňování cílů Průmyslu 4.0. V této oblasti je možno se poučit z role a fungování Fraunhoferovy společnosti a vybudovat český ekvivalent“, dodal profesor Mařík.

Nový program Inter-excellence a novinky ze světa mezinárodní VaV spolupráce

V závěrečné části programu se členové Vědecké rady dozvěděli z úst zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jany Juřicové více o novém programu Inter-excelence a expertka společnosti BIC Brno Andrea Nogová dala účastníkům několik aktuálních tipů na zapojení se do mezinárodní výzkumné spolupráce. Celé zasedání, které moderoval a řídil emeritní rektor VUT v Brně a předseda Vědecké rady BIC Brno prof. Petr Vavřín, bylo zakončeno prohlídkou výzkumných prostor středoevropského technologického institutu CEITEC.

TZ BIC Brno, 28. 4. 2016

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ASIA INNOVATION FORUM 2016

AsiaIF

Konference Asia Innovation Forum představí zajímavé projekty ze střední Evropy, kterým se podařilo uspět ve východní Asii. Fórum se uskuteční v rámci Týdne inovací v úterý 24. 5. 2016 v Impact Hub Prague a sejdou se na něm podnikatelé, vědci a akademici z regionu střední Evropy, kteří spolupracují na inovativních projektech se zeměmi východní Asie, nebo mají o podobné partnerství zájem.

Na AIF vystoupí například Radek Špicar, Václav Muchna, Lenka Mynářová, Jan Buk, Petr Očko, Tomáš Mocek, Martin Pejša, Antonín Felbr, Petr Bareš a další.

Více naleznete ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Seminář Aplikovaný výzkum v ČR – fotogalerie

1 Comment

by | May 2, 2016 · 12:04 pm