Monthly Archives: July 2017

Rozhovor s Bohdanem Pomahačem

Během pracovní cesty do USA jsem si měl tu možnost sejít se s významným českým výzkumníkem a lékařem Bohdanem Pomahačem.

clone tag: 3959427095793077465

Bohdan Pomahač (* 8. března 1971 v Ostravě) je český plastický chirurg, který vedl tým provádějící první úplnou transplantaci obličeje ve Spojených státech amerických, která byla zároveň celosvětově teprve třetí. Ve svém výzkumu se věnuje například možnostem zvýšení doby uchování lidských orgánů pro transplantaci.

Po ukončení střední školy na Wichterlově gymnáziu šel studovat Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Už během studia byl na stáži v Bostonu v Massachusetts,  kam se také hned po absolvování univerzity vydal pracovat a kde nastoupil do nemocnice Brigham and Women’s Hospital. V roce 2012 mu Česká transplantační nadace udělila cenu za rozvoj transplantační medicíny. V roce 2014 převzal od Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Cena Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. Dne 28. října 2015 převzal z rukou prezidenta ČR medaili Za zásluhy.

Ze schůzky jsem pořídil audiozáznam, který je možné si poslechnout ZDE.

Vzhledem k nízké kvalitě záznamu přikládám také seznam otázek:

1.       Narodil jste se v Ostravě, ale ihned po ukončení VŠ jste se vydal do USA. Kde se cítíte nyní více jako doma? Jak často jezdíte do ČR?

2.       Během studia na LF UPOL jste byl na stáži v Bostonu. Co vás tak zaujalo, že jste se sem hned po škole vydal?

3.       Asi byste studentům doporučil vydat se na stáž do zahraničí. Měli by to dělat již na střední škole?

4.       Jak se vám v Americe žije? Nestýská se vám? Jaké tři věci vám nejvíce schází?

5.       Jaké tři věci naopak máte rád na Americe?

6.       V současné době panuje především ve střední a východní Evropě odpor k uprchlíkům. Co byste lidem, kteří odmítají pomoci ostatním vzkázal?

7.       V mládí byly vaším koníčkem šachy, hrajte ještě?

8.       V práci trávíte spoustu času. Musí vás asi hodně bavit. Přesto, jak se udržujete v psychické i fyzické kondici?

9.       Jak při operacích dýcháte? Soustředíte se na dech? Děláte nějaké dechové cvičení?

10.   Boston leží téměř u oceánu. Kolik času u něj trávíte?

11.   Proč jste šel právě do Brigham and Womens Hospital?

12.   Proč má nemocnice takové jméno?

13.   Jak probíhá váš pracovní týden? Kolik času trávíte na sále a kolik v kanceláři?

14.   A jakým způsobem trávíte čas v kanceláři? Píšete granty?

15.   Jsou výzkumy, na kterých se podílíte placené vládou, nebo jde o sponzorský výzkum?

16.   Jak je na tom finančně výzkum v USA? Je dostatek zdrojů?

17.   Jak na vaši instituci probíhá přenos nápadů do praxe? Máte CTT?

18.   Šel by podle vás váš výzkum provádět i v ČR?

19.   Jak je na tom podle vás výzkum v ČR obecně a výzkum v oblasti medicíny.

20.   Kde vidíte budoucnost medicínského výzkumu? V jakých odvětvích?

21.   Které státy podle vás budou hrát prim?

22.   Může do budoucnosti medicínského výzkumu promluvit některé pracoviště v ČR?

23.   Co si myslíte o renesanci psychedelického výzkumu, který může pomoci při léčbě závislostí nebo různých psychických poruch?

24.   Myslíte, že lidské vědomí je v mozku?

25.   Zažil jste někdy okamžik, který se nedá popsat slovy? Jako stav vyššího vědomí, rozšířené reality, setkání s bohem?

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Evropská obranná agentura hledá experty

logo-eda

Evropská obranná agentura opakuje svou výzvu pro experty, kteří by měli zájem o zapojení se jako hodnotitelé návrhů projektů v rámci Přípravné akce – výzkum a vývoj. V případě zájmu prosím postupujte dle instrukcí obsažených v příloze. Současně již probíhají i termíny pro podání nabídek do výzev.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Je systém podpory VaV v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR, se na blogu Hospodářských novin zamýšlí nad tím, zda je nastavení systému podpory „vědy a výzkumu“ v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum.

ukazka2

Veřejné výdaje mohou podle něj při správném nastavení přímo vázat, ale zejména podněcovat, další výdaje ze soukromých zdrojů. Za určitých okolností a při vhodném nastavení systému podpory v tom tedy mohou veřejné výdaje hrát velmi podstatnou roli.

Možnosti státní “podpory” výzkumu a inovací v Česku jsou však fakticky téměř výhradně formou dotace vyplácené předem všem typům příjemců a nepřímá podpora formou daňových odpočtů se léta potýká s nejasnostmi, které odrazují podnikatele od jejího využití. V tzv. inovačně vyspělých zemích se ale podporou rozhodně nemyslí jen ta finanční. Naopak, velmi často se jedná právě o podporu nefinanční, která má například formu jednotného postupu a spolupráce vládních organizací (v poslední době viz například Finsko a jeho TEAM Finland, kde spolupracují jednotlivá ministerstva a agentury jako TEKES, Finpro či Finnvera).

Celý článek najdete ZDE.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Zamyšlení nad českou vědou a výzkumem

Kdo se v oblasti tvorby a využití znalostí nějakou dobu pohybuje, nemohl si nevšimnout zajímavého jevu. Ve světě podporují Reserch and Development, Forschung und Entwicklung nebo Recherche et Development (tedy výzkum a vývoj), někde taky Science and Technology a skoro vždy taky inovace.

U nás se (aspoň podle toho, co je slyšet ve veřejném prostoru) ale mluví víc a více o podpoře „vědy a výzkumu“. A toto slovní spojení je někdy dokonce používáno i v rozporu s oficiálními názvy, např. se dočtete, že máme Radu pro vědu a výzkum (ve skutečnosti jde o Radu pro výzkum a vývoj a inovace), nebo Operační program Věda a výzkum pro inovace (rozuměj Výzkum a vývoj pro inovace). Prostě podporovat výzkum a vývoj nám nestačí, je třeba explicitně podporovat i vědu; ta se ale považuje za součást obecnějšího pojmu výzkum, viz např. Websterův univerzální slovník: research – a diligent search; a systematic and careful investigation of a particular subject; a scientific study … Při takovém matení pojmů se pak se ovšem může stát, že se objeví článek Expertní skupina Evropské komisi: zdvojnásobte výdaje na vědu a výzkum, zatímco text předmětného doporučení expertní skupiny Evropské komise mluví výslovně o podpoře výzkumu a inovací (viz např. hned její první doporučení: Prioritise research and innovation in EU and national budgets. Action: double the budget of the post-2020 EU research and innovation programme. A to, jak račte znát, je docela zásadní významový posun.

Pozoruhodné je rovněž tvrzení o nedostatečné podpoře „vědy a výzkumu“, které se objevuje zejména v prohlášení zástupců výzkumných organizací.

A jak jsme na tom ve skutečnosti? Asi nejkomplexnější obrázek si je možno učinit ze vzájemného srovnání evropských, ale i mimoevropských zemí podle tzv. European Innovation Scoreboard. Tento „srovnávač“ bere v úvahu celou řadu faktorů, které jsou pro tvorbu inovací a inovační výkonnost země podstatné, vč. údajů o vzdělávání a VaV. Poslední vydání, které nese datum 2016 (ZDE), přináší nejen žebříček zemí podle inovačního indexu, ale i srovnání oproti předchozímu vydání EIS z roku 2010. Omlouvám se, že jsem si dovolil z poměrně komplexního hodnocení vyjmout jen pár čísel, ta jsou ovšem podle mého mínění dost podstatná.

Tak předně, finance veřejného sektoru VaV vzrostly v ČR  za zmíněné období  o 7,1% a dosahují nyní úrovně 121% proti průměru EU (!). O 5,5 % vzrostl i podíl financí ze soukromých zdrojů, i tak ale zůstává na úrovni 86 % oproti průměru EU. A jak je to s výsledky, které v ČR vznikly? Počet mezinárodních publikací vzrostl o 9,0 % a dosáhl úrovně 144 % oproti průměru EU, avšak počet nejcitovanějších publikací, který je uznávaným ukazatelem jejich kvality, se však zvýšil o jen 1,4 % a stále je hluboko pod evropským průměrem (70 %). Nejslabšími místy českého inovačního systému ale zůstávají patenty – ukazatel PCT patent applications vzrostl o 1,4 %, ale zůstává na úrovni 26 % oproti EU. Horší to je už jen u ukazatele rizikový kapitál (venture capital, VC): – 30%, úroveň 20 % (!) oproti průměru EU. To koresponduje s informací, že poskytovatelé VC odcházejí z Česka, protože zde nenacházejí dost příležitostí k financování.

Velmi zajímavé je rovněž srovnání jednotlivých regionů, z nichž jsem si dovolil vybrat NUTS II Praha, Jihovýchod (kde, jak známo hraje prim Brno) a pro porovnání jeden „obyčejný“ region, a sice Severovýchod.

*srovnání stavu v České republice oproti předchozímu stavu (EIS z roku 2010) v procentech

**srovnání oproti průměru EU v procentech

Měl jsem k těm údajům na jazyku řadu komentářů, ale odpustil jsem si je, čísla hovoří sama za sebe. Takže nakonec se možná v Česku přece jen podporuje spíše věda a výzkum, než co jiného. A to ještě velmi selektivně.

Miroslav Janeček, člen předsednictva AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Úspěch AVO v novém programovacím období pro podporu mezinárodní spolupráce z fondu OP PIK

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO) byla úspěšná v první veřejné soutěži v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy a stala se tak řešitelem projektu Internacionalizace platformy AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj technologické platformy AVO se záměrem zvýšit zapojení členů AVO (výzkumných organizací i podnikatelských subjektů) do mezinárodních programů a projektů výzkumu a vývoje. Projekt prohloubí spolupráci AVO s evropskými technologickými platformami (jako např. s ACARE , MANUFUTURE,  ECTP, ESTEP a dalšími) a v  neposlední řadě projekt také umožní propagovat a popularizovat aplikovaný výzkum.  Manažerem projektu je místopředseda AVO, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který k projektu dodává: „Projekt umožňuje detailněji mapovat příležitosti pro mezinárodní spolupráci organizací aplikovaného výzkumu, realizovat workshopy a diskutovat o problémech, bariérách výzkumných organizací a podniků a jak tyto bariéry odstranit. Jsem rád, že díky tomuto projektu můžeme navázat na popularizační aktivity, které jsme zahájili v minulém programovacím období.“

Znění TZ ve wordu ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vládní podpora malých a středních podniků v USA

K podpoře aktivit malých a středních podniků (MSP) v USA slouží vládní agentura s názvem „The Small Business Administration“ (SBA). Posláním SBA je “udržet a posílit národní ekonomiku tím, že umožňuje založení a životaschopnost malých podniků a pomáhá při hospodářském oživení komunit po katastrofách”. Činnosti agentury jsou: kapitál, kontrakty a poradenství.

SBA zajišťuje pro MSP úvěry prostřednictvím bank, družstevních záložen a dalších poskytovatelů úvěrů, kteří spolupracují s SBA. SBA poskytuje státní záruku na část úvěru. Podle Zákona o zotavení a zákona o malých podnicích jsou úvěry SBA poskytovány až do výše 90% záruky, aby se posílila přístupnost kapitálu malým a středním podnikům.

Agentura měla rekordní objemy půjček na konci roku 2010. SBA navíc pomáhá MSP získávat zakázky u federální vlády (až 23 procent primárních federálních smluv malým podnikům). SBA má alespoň jednu kancelář v každém státě USA. Agentura navíc poskytuje granty na podporu poradenských partnerů, včetně přibližně 900 středisek pro rozvoj malého podnikání (často se nachází na vysokých školách a univerzitách), 110 ženských obchodních center a SCORE, dobrovolného mentorového sboru důchodců a zkušených vedoucích pracovníků. Tyto poradenské služby poskytují každoročně více než 1 milionům podnikatelů a majitelům malých a středních podniků.

Založena July 30, 1953
Právní forma Federal government of the United States
Sídlo 409 Third Street, SW, Washington, D.C.
Počet zaměstnanců 3,293 (2015)
Roční rozpočet $710 million USD (2015)
Ředitel  Linda McMahonAdministrator
Webové stránky sba.gov

 

Podpora VaV v MSP prostřednictvím SBA

Malé a střední podniky zabývající se výzkumem a vývojem se mohou ucházet o federální granty ve dvou programech:

Small Business Innovation Research (SBIR)

Small Business Technology Transfer (STTR)

Tyto programy podporují VaV projekty, které:

  • Jsou v souladu s vládními prioritami VaV.
  • Mají velký potenciál pro komercializaci.

SBIR a STTR jsou vysoce konkurenční programy, které povzbuzují malé a střední podniky, aby prozkoumaly svůj technologický potenciál a poskytly pobídky k tomu, aby profitovaly z komerčních příležitostí. Zahrnutím kvalifikovaných malých podniků do národního výzkumu a vývoje se podporují inovace v oblasti špičkových technologií a Spojené státy získávají podnikatelského ducha, protože splňují své specifické potřeby v oblasti výzkumu a vývoje.

Tyto dva programy se zaměřují na podnikatelský sektor, protože tam se rozvíjí většina inovací. Riziko a náklady na provádění seriózního úsilí v oblasti výzkumu a vývoje však často přesahují prostředky mnoha malých podniků. Tím, že SBIR a STTR vyhrazují konkrétní podíl federálních prostředků na výzkum a vývoj malým podnikům, chrání malé podniky a umožní jim konkurovat na stejné úrovni jako větším podnikům.

Tento program financuje kritické fáze rozběhu a rozvoje a podporuje komercializaci technologie, produktu nebo služby, což zase stimuluje ekonomiku USA. Od svého přijetí v roce 1982 v rámci zákona o rozvoji inovací v oblasti malých podniků tento program pomohl tisícům malých podniků soutěžit o federální ocenění v oblasti výzkumu a vývoje.

Podniky způsobilé získat podporu

Malé a střední podniky musí splňovat některá kritéria způsobilosti k účasti v programech SBIR nebo STTR. Kompletní podrobnosti o způsobilosti lze nalézt na adrese SBIR.gov, ale v rychlém přehledu by firmy měly být:

  • americké a nezávisle provozované,
  • založeny za účelem zisku,
  • mít výzkumné pracovníky,
  • mít maximálně 500 zaměstnanců.

Systém SBIR

Každý rok požaduje SBIR od 11 federálních útvarů a agentur, aby si vyhradili část svých finančních prostředků na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Tyto agentury pak vybírají témata výzkumu a vývoje a přijímají návrhy projektů.

Programy SBIR a STTR jsou strukturovány ve třech fázích:

Fáze I. Cílem první fáze je stanovit technickou hodnotu, proveditelnost a obchodní potenciál navrženého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a určit kvalitu výkonnosti organizace. Částka ve fáze I obvykle nepřesahuje 150 000 dolarů po dobu 6 měsíců.

Fáze II. Cílem fáze II je pokračovat ve výzkumu a vývoji zahájeném ve fázi I. Financování je založeno na výsledcích dosažených ve fázi I a na vědeckém a technickém základu a komerčním potenciálu projektu navrženého ve fázi II. Pouze účastníci fáze I mají nárok na udělení fáze II. SBIR II. Fáze II. Ceny obvykle nepřesahují celkové náklady ve výši 1 000 000 USD po dobu 2 let.

Fáze III. Cílem fáze III je, pokud je to vhodné, aby malý podnik usiloval o komercializační cíle vyplývající z aktivit VaV fází I / II. Program SBIR nepodporuje fázi III. Některé federální agentury ale mohou zahrnovat následné smlouvy o výzkumu a vývoji, které nejsou financovány SBIR, nebo výrobní smlouvy na výrobky, postupy nebo služby určené vládě Spojených států.

Role SBA

SBA hraje důležitou roli koordinační agentury pro program SBIR. Řídí implementaci SBIR ze strany 11 agentur, hodnotí jejich pokrok a každoročně podává zprávy Kongresu o jeho fungování. SBA shromažďuje informace od všech zúčastněných agentur a zveřejňuje je čtvrtletně v předběžném oznámení ovyřizování žádostí (PSA). Více informací o programu SBIR najdete na adrese http://www.sbir.gov.

Martin Podařil, OKO AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jednání o rozpočtu na VaV s ministrem financí Pilným

Na základě dopisu zaslaného ministru financí Pilnému se zástupci AVO, AMSP a SP ČR s panem ministrem sešli, aby prodiskutovali navýšení rozpoču na VaVaI pro rok 2018. 

Uvedli jsme panu ministrovi argumenty, proč by měl navýšit rozpočet na aplikovaný výzkum a že jej považujeme za prioritu. Panu ministrovi jde o efektivní zacílení podpory na VaVaI, čímž je s námi v souladu.

pilny

Ivan Pilný, foto: Jan Handrejch, Právo

ČR je průmyslově zaměřenou ekonomikou, která nutně potřebuje posílit orientovaný průmyslový a aplikovaný výzkum pro zachování a zvýšení budoucí konkurenceschopnosti a orientace na výrobky a procesy s vyšší přidanou hodnotou.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized