Monthly Archives: December 2017

Průvodce úspěšného mezinárodního projektu

Průvodce úspěšného mezinárodního projektu II

Průvodce vznikl v rámci projektu OKO AVO 15/17 (OKO cíleného výzkumu pro přípravu českých subjektů k mezinárodní spolupráci).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Finpro a Tekes se spojili a vytvořili Business Finland

Finpro and Tekes merge into Business Finland

As of January 1st, 2018 Finpro – the Finnish trade promotion organization – and Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation – will unite as Business Finland.

business-finland-tekes-finpro

The foremost goal of the New Business Finland is to offer a smooth, joint service path for our customers in Finland and abroad when you need innovation funding, advise in growing internationally, investing in Finland or bringing visitors to Finland.

Business Finland’s mission is to catalyze new growth and create opportunities for Finland through innovation and international expansion. Our strategy is twofold: enabling global growth for companies and creating world-class business ecosystems and competitive business environment for Finland.

Current services remain intact – new services on the way

To begin with, you will find all the familiar advise, networking and innovation funding services in Business Finland as we develop new, exciting joint services for you in our areas of expertise.

For the first part of the year, our experts will be serving you in their current roles and with services that are familiar to you. Please do not hesitate to contact us! Towards the end of the summer, we expect to have our new organization in place and some of our experts may have taken on new roles. We will keep you posted on these developments.

Look out for our new Business Finland online presence

Business Finland will be launching new online channels in the beginning of the New Year. You will find our new website at businessfinland.com on 8 January 2018. There you will find our new service path outlined and our services grouped in a way that we hope is intuitive to your needs.

There will be no changes to our off-line presence: in January, you will find Business Finland at the same Tekes and Finpro addresses in Finland and internationally with the same people serving your needs. In Helsinki you will continue to find us at Team Finland House at Porkkalankatu 1.

This release was first published 20 December 2017 by Tekes.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

V roce 2018 nahradí TRIO nový program TREND

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí v roce 2018 program TREND. Jedná se o nástupce programu TRIO a jeho smyslem je nastartování a podpora výzkumně-inovačních aktivit. Zatím poslední veřejná soutěž TRIO byla vyhlášena v květnu 2017 a výsledky se dozvíme nejpozději do 22.12.2017. Program TREND je již několikátým národním programem na podporu výzkumu a experimentálního vývoje, který ministerstvo připravilo. Je rozdělen do tří podprogramů a jeho podmínky vycházejí převážně z programu TRIO.

Nejvýznamnější změnou je, že v programu TREND můžou žádat o podporu i samostatné podniky, které se na realizaci projektu nepodílí s jinou společností nebo výzkumnou organizací. V rámci podpory nastartování výzkumu a vývoje budou není podmínkou získání dotace velká zkušenost s Vav.

První veřejná soutěž programu TREND bude vyhlášena v roce 2018 a podpora poběží od roku 2019. Následující soutěže pak v letech 2019 – 2022.

Zdroj: enovation

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aktuální výzva ke spolupráci s Izraelem v oblasti průmyslového VaVaI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále “MŠMT”) vyhlásilo od listopadu 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Tato veřejná soutěž se vztahuje pouze na česko-izraelskou spolupráci, tedy spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 31. 1. 2018.

JAKÉ SUBJEKTY SE MOHOU DO VÝZVY HLÁSIT

Uchazečem může být podnik zabývající se výzkumem se sídlem v České republice, v souladu s přílohou č. 3 programu INTER-EXCELLENCE, který se uchází o poskytnutí podpory, a to i za případné další účastníky projektu.
Samostatná výzkumná instituce, jako např. veřejná vysoká škola nebo výzkumný ústav Akademie věd ČR, může být pouze dalším účastníkem projektu, nikoliv však jeho předkladatelem.

Partnerem na izraelské straně musí být obdobně alespoň jedna firma zabývající se výzkumem a vývojem. Izraelské veřejné výzkumné instituce a další partneři (např. univerzity) se mohou do projektu zapojit pouze ve spolupráci s izraelskou firmou.
Bližší informace ke klasifikaci možných izraelských partnerů jsou dostupné zde: http://www.iserd.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=595&dbsAuthToken.

KDE ZÍSKAT INFORMACE K VÝZVĚ

MŠMT je coby gestor této veřejné soutěže v rámci České republiky oprávněno poskytovat veškeré informace. Podrobnosti k vyhlášené veřejné soutěži, včetně kompletní zadávací dokumentace, jsou dostupné ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18, resp.  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action.

Kontakt: zbynek.vedral@msmt.cz, tel. +420 234812917.

Na izraelské straně je implementačním orgánem agentura ISERD.

VÝŠE POSKYTNUTÉ PODPORY

Maximální výše účelové podpory, kterou může MŠMT poskytnout úspěšnému českému žadateli v jednom kalendářním roce, jsou 4 mil. Kč. Celkem bude ve veřejné soutěži na celou dobu řešení projektů alokováno 36 mil. Kč.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTŮ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Doba trvání projektů je stanovena na 3 roky (počínaje datem zveřejnění a ukončením nejpozději do 31. 12. 2020).

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny 31. 5. 2018.

Další informace nad rámec údajů k výzvě na stránkách MŠMT najdete na webu vyzkum.cz a také na stránkách ISERD.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Průmyslový výzkum EU 2017

Společné výzkumné středisko EU zveřejnilo přehled 2500 průmyslových podniků, které investovaly nejvíce do výzkumu a vývoje v roce 2017 – The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

Zdroj: evropskyvyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Velký návrat Miroslavy Kopicové

Do čela Rady pro vědu, výzkum a inovace, kterou v minulé vládě vedl šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, se nově postavil sám premiér Andrej Babiš. Ale vzhledem k jeho zaneprázdněnosti se znovu stane klíčovou funkce prvního místopředsedy rady. Ten, kdo ji bude zastávat, získá největší vliv na podobu české vědy v nové vládě a bude mít významné slovo při rozdělování desítek miliard ze státního rozpočtu.

Oficiální nabídku na tento post už od Babiše dostala Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství ve vládě Mirka Topolánka a Jana Fischera. Funkci první místopředsedkyně už zastávala s pauzami od roku 2006 do roku 2014.

„Já jsem byla panem Babišem oslovena, abych do rady vstoupila a nejlépe ji vedla. Myslí si, že bych té radě dala to, co je potřeba,” potvrdila týdeníku Euro Miroslava Kopicová. „Jestli ji nakonec povedu, je otázka volby. Rada má 17 členů a je na nich, koho si vyberou,” doplnila.

Kopicová už dokonce začala podle informací týdeníku Euro shánět nové kolegy do rady. Oslovila už několik vědců, aby se stali členy jejího nového týmu při Úřadu vlády.

Zdroj: EURO

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nový ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner se ujal úřadu

Ing. Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu

Tomáš Hüner již na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracoval, v letech 2006 – 2011 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

Tomáš Hüner se narodil 26. června 1959 v Ostravě. V roce 1984 vystudoval Fakultu strojní Vysokého učení technického v Brně, katedru tepelných strojů a jaderných zařízení. V roce 2000 dokončil vzdělání na International Institute of Certified Studies in Strategis Management, v oboru Certified Strategic Manager.

Pracoval jako směnový inženýr a zástupce ředitele pro provoz a techniku Elektrárny Dětmarovice. Mezi lety 1994 – 2002 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Severomoravské energetiky, a. s. V letech 2003 – 2004 působil jako konzultant AP&PARTNER CONSULTING, a. s. Country managerem společnosti ČEZ, a. s., v Bulharsku byl mezi lety 2004 – 2006. V letech 2006 – 2011 působil jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Mezi lety 2006 – 2014 byl předsedou dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s.,

Od roku 2014 do srpna 2015 byl předsedou dozorčí rady a ředitelem energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná, a. s. Od roku 2015 do prosince 2017 byl ředitelem divize Energy Management ve společnosti Siemens s.r.o.

Tomáš Hüner hovoří rusky, bulharsky, anglicky a německy. Je ženatý a má dvě dcery.

Zdroj: MPO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Z nejbohatšího vědeckého ústavu se stává investor

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, těžící z odkazu profesora Antonína Holého, založil novou dceřinou firmu i&i Prague. Ta bude pomáhat univerzitám a ústavům po celé republice s vyhledáváním nadějných projektů, které má smysl zpeněžit. Do některých z nich se chystá i investovat.

Vkládat peníze do rozvoje české vědy se rozhodli sami vědci. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, který vydělává na patentech profesora Antonína Holého, chce radit nadějným výzkumníkům ve svém oboru a do projektů těch nejslibnějších investovat. Nejbohatší ústav Akademie věd proto zakládá společnost i&i Prague, která to bude mít na starosti. Něco podobného v Česku dosud neexistovalo.

“Chováme se jako rizikový kapitál. Ročně chceme nastartovat a zafinancovat asi dva až čtyři projekty z oblasti vývoje léků, diagnostiky nebo například nových technologií ve zdravotnictví,” prohlašuje Jaromír Zahrádka, jednatel nové firmy. Ta je stoprocentně vlastněná ústavem, respektive jeho dceřinou společností IOCB TTO, která pomáhá zpeněžit výsledky bádání z laboratoří ústavu.

Nově vzniklá firma bude vyhledávat projekty, které mají šanci na komerční úspěch, ale chybí jim podpora do začátků. Hledat je bude uvnitř Akademie věd nebo například v univerzitních laboratořích po celé republice. Počáteční “nakopnutí” v řádu jednotek milionů by mělo pomoct nadějné výzkumy rozjet natolik, aby do nich později měli odvahu vstoupit třeba i větší investoři.

JAK UPOUTAT FIRMY

Převod výsledků vědeckého výzkumu do praxe je jedním z problémů české vědy. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se to ale daří. Nejnovějším příkladem je licenční smlouva s farmaceutickou společností Novo Nordisk na další zkoumání látek proti obezitě, které objevil společný výzkum Lenky Maletínské z Ústavu organické chemie a Jaroslava Kuneše z Fyziologického ústavu.

“Existuje řada domácích i zahraničních investorů, kteří mají zájem do projektů vložit peníze. Převis na trhu je a oni hledají projekty. Na druhou stranu je ale pro ně těžké jít do oblasti, jako jsou biotechnologie a medicína, která je trošku komplikovanější než třeba projekty v oblasti informačních technologií,” vysvětluje jeden z iniciátorů projektu, profesor Martin Fusek.

Pracoviště v pražských Dejvicích těží z odkazu světoznámého chemika Antonína Holého, který dal světu například základ léku proti AIDS nebo proti žloutence typu B či oparům. Především díky jeho vynálezům proudí do ústavu miliardy korun z licenčních poplatků. Díky exkluzivním smlouvám s velkou americkou farmaceutickou společností Gilead Sciences získal ústav za posledních 10 let 20 miliard korun.

Jenže peněz ubude, nejlukrativnější patenty letos vypršely. Ústavu se ale podařilo uzavřít smlouvy nové, které zaručí stovky milionů ročně. Zároveň si chce ústav zajistit další peníze do budoucna, i proto založil firmu i&i Prague.

Ta bude získávat podíly na patentech nebo ve firmách, které pomůže vytvořit, postupem času tak přijdou do Dejvic další zisky. “Co se týče podílu na jednotlivých projektech, bude se to vždy odvíjet od jejich typu. Ale nikdy nechceme brát velké kusy nebo společnosti přebírat. Budeme se pohybovat v rozmezí asi 10 až 40 procent,” vysvětluje Zahrádka.

Firma má v hledáčku asi čtrnáct projektů, které vyhodnocuje, u tří z nich uvažuje o majetkovém vstupu. Vedle toho jednají Zahrádka s Fuskem s dalšími komerčními fondy, aby se do investic pustily s nimi. Baví se například se skupinou BPD Partners, nebo s fondem RSJ Investments SICAV, v němž působí například podnikatel a mecenáš Libor Winkler nebo miliardář Karel Janeček. Podobnou funkci jako i&i Prague má například Imperial College London a Cambridge Enterprise ve Velké Británii, či Max Planck Innovation v Německu.

Zdroj HN: Adéla Skoupá s přispěním Šárky Mrázové.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jak komunikovat vědu a výzkum? Hlavně srozumitelně

V časopise Marketing & Media vyšel článek, jak popularizovat a komunikovat vědu. Elektronicky je k dispozici ZDE a v pdf ZDE.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vědci pod mikroskopem

Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR připravila cyklus deseti videorozhovorů s výraznými osobnostmi současné české vědy. Cílem projektu je představit úspěchy české vědy široké veřejnosti.

Jednotlivé díly vychází na facebookové stránce Věda, výzkum, inovace každý všední den v 17:00.

Níže si můžete prohlédnout první díl z cyklu – rozhovor s prof. Vladimírem Maříkem z CIIRC.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Snadnější podnikání díky spolupráci s výzkumníky

V nejnovějším vydání časopisu SPektrum Svazu průmyslu a dopravy se dočtete informace o některých aktuálních projektech, které AVO řeší.

Časopis si můžete stáhnout ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

TA ČR hledá nového ředitele

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Kanceláře Technologické agentury ČR.

Jedná se o klíčovou vedoucí pracovní pozici v dynamicky se rozvíjející státní instituci na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je významným poskytovatelem účelové podpory v oblasti podpory aplikovaného výzkumu.

Kancelář TA ČR dle Statutu TA ČR zajišťuje komplexně organizační a administrativní činnost Technologické agentury ČR (více informací ZDE).

Co vás čeká

Mezi hlavní úkoly vybraného kandidáta/kandidátky bude patřit zejména zabezpečení činnosti a další rozvoj Kanceláře TA ČR, administrativní a organizační podpora programů aplikovaného výzkumu realizovanými TA ČR, podpora aktivit předsednictva, výzkumné rady a kontrolní rady TA ČR a naplňování strategie agentury. Ředitel/ka je rovněž odpovědný/á za personální obsazení Kanceláře a rozpočet TA ČR.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, min. 7 let odpovídající pracovní praxe, orientaci v systému státní podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) České republiky, zkušenost s projekty podpory VaVaI. Zkušenost s přípravou a implementací programů podpory VaVaI je výhodou.

Budeme rádi, pokud budete mít zkušenost s fungováním státní správy a státního rozpočtu, vedením jednotlivců a celých týmů. Schopnost lidem rozumět, přirozenou autoritu a dovednost motivovat a efektivně řídit. Budete klíčovou osobou pro rozvoj agentury v dalších letech a budete přicházet s náměty na zefektivnění činnosti agentury i na nové aktivity.

Zcela jistě budete potřebovat aktivní znalost anglického jazyka, abyste mohl/mohla reprezentovat Technologickou agenturu v ČR i v zahraničí. Znalost dalších jazyků je vítána.

Co vám můžeme nabídnout

Přátelský, tvořivý tým kolegů nadšených svou prací.

Platové podmínky: dle Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nástup: 1. 1. 2018 nebo po domluvě.

V případě zájmu o nabízenou pozici zpracujte:

  • motivační dopis
  • koncepci fungování Technologické agentury ČR jako poskytovatele podpory výzkumu, vývoje a inovací a to z hlediska budoucího rozvoje aktivit, vnitřního řízení, komunikace s klíčovými partnery a toho, jak by měla být z Vašeho pohledu agentura prezentována v národním i mezinárodním prostředí (celé v rozsahu cca 3 normostran textu)
  • profesní životopis
  • reference – alespoň dvě telefonní čísla na Vaše nadřízené z období posledních šesti let

To vše zašlete nejpozději do 19. 12. 2017 na emailovou adresu stanislava.simankova@tacr.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vysoce funkční thermo textilie

Výsledky současného výzkumu posunuly zájem zákazníků o smart a interaktivní textilie v poslední době velmi vysoko, dokonce jsou označovány za budoucnost textilního průmyslu.

Projekt před nedávnem ocenila Technologická agentura ČR cenou v kategorii Užitečnost.

Výsledkem práce na projektu pod vedením společnosti VÚB (člen AVO, bývalý Výzkumný ústav bavlnářský) je nová generace termoizolačních a termoregulačních textilií s charakterem SMART.

Pro textilní průmysl ČR znamenají nové materiály inovace vyšších řádů a perspektivně budou představovat významný tržní potenciál, který přispěje k obnovení tradiční špičkové úrovně textilního a oděvního průmyslu. Posílí jeho konkurenceschopnosti na světových trzích.

Nová generace textilií poskytuje ochranu před horkem i chladem sportovcům, hobistům i profesionálům. Unikátní příze jsou složeny ze speciálních chemických vláken kombinovaných se standardními. Využívají fyzikálních vlastností látek s fázovou přeměnou, což těmto smart textiliím umožňuje teplo pohlcovat i uvolňovat.

Výrobky z funkčních smart textilií byly úspěšně testovány v extrémních podmínkách vybranými příslušníky české armády a policie i při outdoorovém zimním táboření. Tyto termoregulační a termoizolační smart textilie jsou již na trhu pod značkou CLEVERTEX.

Zdroj: TA.Di

Leave a comment

Filed under Uncategorized