Monthly Archives: August 2017

Úspěchy troubského výzkumu

Barbora Badalíková uspěla v soutěži ministra zemědělství o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu.

Výsledky troubského pracoviště se na Země živitelce neztratily. Odrůda Komonice bílé MEBA byla jedním ze dvou exponátů přihlášených do soutěže Zlatý klas na letošním agrosalónu Země živitelka, která získala nejvyšší ocenění a to Zlatý klas s kytičkou. Dle soutěžní poroty byl oceněn především velký potenciál využití této odrůdy s ohledem na současné nastavení dotační politiky EU.
Druhým úspěchem troubských výzkumníků bylo 2. místo Ing. Barbory Badalíkové v soutěži ministra zemědělství o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu. Oceněna byla metodika „Vliv zapravení organické hmoty na půdní vlastnosti a snížení vodní eroze“.

Zdroj: TZ VÚP Troubsko

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Léto plné inovací

Během prázdnin dokončilo Středočeské inovační centrum (SIC) práce na významné publikaci mapující inovační prostředí v regionu s názvem Atlas inovačního prostředí ve Středočeském kraji. 

Zároveň dokončilo práce na novém webu pro municipality, firmy a výzkumné organizace. 

Proto zve SIC všechny výzkumníky, byznysmeny a inovátory na neformální setkání, které se uskuteční v úterý 29. 8. 2017 od 14.00 hodin na SIC. Potvrzení řečníci:

  • radní Středočeského kraje Věslav Michalik
  • ředitelka SIC Rut Bízková
  • vedoucí odoboru analýz a strategií SIC Pavel Jovanovič

Pozvánku naleznete ZDE a registrovat se můžete ZDE.

Zdroj: TZ SIC

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nové číslo Czech Business & Trade

Czech Business & Trade economic magazine is designed for foreign partners, interested in cooperation with the Czech Republic. The latest issue is about science and research.

Ekonomický magazín Czech Business & Trade slouží především zahraničním partnerům uvažující o spolupráci s českými subjekty. Poslední číslo se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím. V magazínu jsou prezentováni i členové AVO.

Magazín si můžete stáhnout ZDE

CBTobr

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve VaV 2017-2020

Vláda ČR schválila koncem roku 2016 Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020 vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Akční plán obsahuje zejména mezinárodní spolupráci a internacionalizaci výzkumných infrastruktur ČR, včetně výkonu členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, integraci týmů výzkumných organizací a podniků ČR do mezinárodních aktivit a otázky mezinárodní mobility výzkumných pracovníků.

Akční plán INTER

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Harvardské patenty získané v červenci 2017

Výzkumníci z Harvardu v červenci 2017 získali celkem 15 amerických patentů. Univerzita Karlova dle databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2017 jeden český (Líheň na hmyz).

UPV UK

Seznam červencových patentů Harvardu:

·       Co-delivery of stimulatory and inhibitory factors 
·       Method of increasing the quantity of colonic T regulatory cells
·       Acoustic waves in microfluidics
·       VEGF-binding protein for blockade of angiogenesis
·       Nanopore sensing by local electrical potential measurement
·       Systems, methods, and workflows for optogenetics analysis
·       Method and system for magnetic resonance imaging using nitrogen-vacancy
·       Adaptive optic and acoustic devices
·       Modified microbial toxin receptor for delivering agents into cells
·       Porous electrolytic polymer cryogels for enhanced electrical collapsibility
·       HiC: method of identifying interactions between genomic loci
·       Sub-diffraction limit image resolution in three dimensions
·       Cortistatin analogues and syntheses thereof
·       Monolayer stress microscopy
·       Multiphase systems

 

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized