Monthly Archives: October 2013

HORIZONT 2020 stručně a jasně

Nejméně jednu miliardu korun by každoročně mohly získat české vědecké týmy na svou činnost z nového evropského programu Horizont 2020, pokud budou dostatečně aktivní při řešení jeho projektů. Evropská unie zahájí v lednu příštího roku Horizont 2020 pro výzkum, vývoj a inovace, který potrvá až do roku 2020.

Horizont 2020 navazuje na sérii sedmi rámcových programů EU pro výzkum a vývoj. Zaměřovat se bude na základní i aplikovaný průmyslový výzkum a podpoří také inovace v malých a středních podnicích.

Prostudujte si českou brožurku o programu a sáhněte si na peníze!

Brozura Horizont 2020

Zdroj: LN, ČTK, TC AV

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO je vidět i slyšet

Prezident AVO Libor Kraus byl hostem pořadu ČRo Plus Pro a proti, kde diskutoval s prof. Hořejším z Akademie věd (17.10).  Komentáře AVO k situaci v českém výzkumu byly slyšet v Událostech České televize (19.10) a můžete si je přečíst i v aktuálním čísle týdeníku Ekonom.

odkazy na pořady: Český rozhlas ZDE, Česká televize ZDE

nice2

Prezident AVO Libor Kraus v reportáži pro Události ČT.

nice5

Prezident AVO Libor Kraus v pořadu ČRO Plus Pro a proti.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Diskuze o výzkumu na Sněmu Svazu průmyslu v Brně

Na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který se uskutečnil v rámci zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, se diskutovalo o situaci v českém výzkumu (video v čase 1:42:00 – 1:49:00). Na dotaz prezidenta AVO Libora Krause (“Děkuji za spuštění debaty o výzkumu a vývoji a zajímaly by mne konkrétní kroky, které Vaše vláda ještě podnikne v období svého mandátu, zvláště směrem k aplikovanému výzkumu”) nejprve zareagoval premiér Jiří Rusnok a následně pak ministr školství Dalibor Štys a také bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, který ocenil nastartovanou debatu a pod slova premiéra Rusnoka by se klidně podepsal.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO debatuje o Metodice hodnocení výzkumu napříč společností

Člen předsednictva AVO Ing. Milan Petrák diskutoval o Metodice hodnocení VaVaI spolu s téměř padesátkou výzkumníků z Řeže.

rez3

 Skupina ÚJV pozvala 4. října do Řeže u Prahy zástupce aplikovaného výzkumu k diskuzi o nově schválené Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací. Ředitel Centra výzkumu Řež Martin Ruščák ve svém projevu shrnul: „Metodika chce víc imputovaných článků, to nás tlačí dál. Na druhé straně se děje změna pravidel v průběhu hry, to je špatně. Budeme podporovat AVO v jejich snažení a zároveň se budeme snažit mít zastoupení v komisích pro hodnocení.“

Zástupce AVO, ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie Milan Petrák dodal: „AVO bojuje proti nové metodice, společně se Svazem průmyslu a dopravy České republiky odeslalo několik dopisů premiérovi Rusnokovi i místopředsedkyni Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Miroslavě Kopicové. Podalo také stížnost proti diskriminaci části výzkumných organizací k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň připravuje vlastní verzi Metodiky, která bude představená 11. října v Brně.“

Naďa Witzanyová se přopojila do diskuze s připomínkou, že Centrum výzkumu Řež se bude kromě kvalitních publikací snažit posílat co nejvíce výzkumníků do zahraničí. Zároveň v souvislosti s novou metodikou bude muset strukturovat služby pro podniky, což bude velká zátěž pro ekonomické a účetní oddělení.

rez2

Text a foto: Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Čestný předseda AVO vyjádřil podporu předsedovi vlády

Dopis premiér Rusnok 10 - 2013

Dopis premiér Rusnok 10 - 2013 str.2

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Reakce AVO na rozhovor HN s premiérem Rusnokem o české vědě

Středeční velký rozhovor s premiérem ČR panem Rusnokem nastartoval bouřlivou odezvu na jeho tvrzení o kvalitách a užitečnosti českého výzkumu. Po přečtení včerejšího denního tisku mne překvapil rozsah komentářů, protože reakci na tento článek připravil snad každý politik a samozřejmě i vedení Akademie věd ČR. Možná by bylo na místě trochu odstupu a zamyšlení nad tvrzeními pana Rusnoka než zpochybňování jeho „odborných“ kvalit ve vztahu k výzkumu a vývoji. Samozřejmě, že premiér není svým zaměřením výzkumník, ale musíme zároveň uznat, že hovoříme o dlouholetém členu NERV, bývalém ministru financí a průmyslu a zároveň současném předsedovi Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Domnívám se, že pan premiér má minimálně rámcový přehled o tom, kam putují prostředky na výzkum a jaký efekt má jejich vynakládání. Nad jeho názorem (byť s ním nemusíme souhlasit) je minimálně vhodné se zamyslet.

Oblast výzkumu a vývoje (VaV) v ČR jej jednou z posledních, která neprošla řádnou transformací a modernizací. Typickým příkladem schizofrenického chování je akademická obec (a to nejen Akademie věd, ale i univerzity), která neustále volá po zvýšení financování VaV ze strany firem, ale zároveň neustále napadá aplikovaný výzkum a vývoj jako plýtvače prostředky státního rozpočtu. Jak ale chceme firmy přimět k vyššímu financování VaV, když jim budeme stále prezentovat pouze základní výzkum, který firmy neumějí uchopit ani využít. Další argumentací je vysoká podpora týmů základního výzkumu ve vyspělých státech. Ano, podpora je skutečné vyšší, ale tato podpora nikde není 100% od státu, ale dílem také od sponzorů, firem a komercializace vlastních výsledků. Když zmiňujeme vyspělé státy, kde je skutečně špičkový výzkum, měli bychom se tedy od nich poučit. Nemusíme chodit daleko, stačí 100 km od Prahy na západ. SRN má velmi propracovaný systém státních výzkumných ústavů – a ejhle! Kromě ústavů základního výzkumu jako jsou Max-Planck a Helmhotzovy instituty je zde silná síť Fraunhofer institutů, zabývající se aplikovaným a průmyslovým výzkumem. Když navštívíte tyto instituce, velice často si připadáte jako v průmyslovém podniku. K laboratořím a kancelářím výzkumníků jsou zde budovány velké halové laboratoře, kde se ověřují průmyslové technologie. Tyto ústavy poskytují německým firmám výsledky vhodné pro aplikace do výroby a udržují tím jejich vysokou konkurenceschopnost. V ČR se „povedlo“ v 90. letech většinu průmyslových výzkumných organizací zlikvidovat (v současnosti posledních 10 přeživších čerpá od ministerstva průmyslu a obchodu instituciální podporu necelých 150 mil. Kč/rok – zbytek prostředků si musí zajistit samy). Mimochodem těchto 10 průmyslových výzkumných organizací si na smluvním výzkumu pro firmy vydělá přibližně stejně jako celých 53 ústavů Akademie věd ČR (zdroj ČSÚ). Kromě ministerstva průmyslu podporuje své resortní výzkumné organizace i ministerstvo zemědělství.

Nechci zde polemizovat o finanční efektivitě výzkumu, ta se skutečně obtížně měří penězi, na druhé straně současná inovovaná Metodika hodnocení výzkumných organizací prakticky zlikvidovala hodnocení aplikačních výsledků VaV a zachovala pouze hodnocení publikací. Ve světě z nás musejí mít radost, protože vše, co se v této republice zkoumá, dostanou v časopisech jako na talíři. Asociace výzkumných organizací již dlouhou dobu protestuje proti této Metodice hodnocení, která jde proti doporučení Mezinárodního panelu, proti doporučením strategií konkurenceschopnosti a opět proti aplikovanému výzkumu jako takovému. Proto je připravena nová verzeMetodiky hodnocení, která opět zcela jistě zvedne vlnu odporu, protože bude oceňovat kvalitu, snižovat dotace nekvalitním institucím a předpokládá verifikaci výzkumných výsledků nezávislými oponenty, ne jako dosud spřátelenými osobami dosazenými lobbisty z Rady vlády.

Řada myšlenek pana premiéra je již dlouhou dobu zmiňována v kuloárech a nejsou to myšlenky „průmyslové lobby“. Ministerstvo pro vědu a VŠ např. zmiňuje i ČSSD ve své Zelené knize, podpora Technologické agentury ČR je zřetelně horší než podpora Grantové agentury ČR. Domnívám se ale, že namísto hysterické reakce by bylo vhodné řešit skutečnou budoucnost a konkurenceschopnost České republiky jako celku a namísto reakcí přes média si skutečně sednout za jednací stůl a to jak poskytovatelé prostředků na VaV, tak jejich příjemci a určit priority a jejich naplňování. Pane premiére, děkuji Vám za odvahu k otevření této Pandořiny skříňky.

libor kraus

Ing. Libor Kraus

prezident Asociace výzkumných organizací (AVO)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO v Senátu hájilo zájmy aplikovaného výzkumu

kulatý stůl Senát

24. září 2013 se na pozvání 1. místopředsedkyně senátu Aleny Gajdůškové zúčastnili zástupci AVO kulatého stolu s názvem Věda a konkurenceschopnost – finance, úlohy, bariéry. V diskusi, kterou moderoval Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze, hledaly dvě desítky představitelů akademické a hospodářské sféry i rezortních výzkumných ústavů způsoby, jak efektivně využít potenciálu české vědy a výzkumu ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity ČR.

Pro moderovanou diskuzi byla vytipována čtyři témata:

 • Priority financování  veřejných výzkumných institucí z veřejných zdrojů.
 • Rozpočet na rok 2014 a následující.
 • Privátní zdroje ve veřejných výzkumných institucích.
 • Spolupráce hospodářské sféry a  veřejných výzkumných institucí  a hledání synergie.

Účastníky debaty byli kromě senátorek Aleny Gajdůškové a Evy Sykové předseda Akademie věd Jiří Drahoš, členové akademické rady Josef Lazar a Karel Aim, prezident hospodářské komory ČR Petr Kužel, rektoři Václav Hampl a Petr Sáha, emeritní rektor Jiří Málek, předseda rady VVI Jiří Hladík, generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek, dále zástupci konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. AVO reprezentovali Josef Kašpar a Jan Nedělník. Každý z diskutujících se vyjádřil v krátkém vstupu nejen ke čtyřem uvedeným tématům, ale někdy i širším souvislostem českého VaVI.

senat_kulaty_stul_09

Zástupci AVO zdůraznili několik tezí:

 • Trojpilířový systém  VaVaI v ČR:  AV, VŠ, AVO.
 • Důraz na rozvoj vzdělanostní společnosti.
 • Nutnost kultivovat český výzkum, nejde vše outsourcovat.
 • Důraz na synergie v systému.
 • Veřejné a neveřejné zdroje ve výzkumu, nepřímé nástroje podpory.
 • Nespokojenost AVO se současnou Metodikou hodnocení VaVaI.
 • Představení nové Metodiky hodnocení VaVaI, kterou AVO připravuje.
 • Národní priority jako základ pro budoucí programování orientovaného výzkumu.
 • Nespokojenost s činností RVVI a s absencí zástupců aplikovaného výzkumu.
 • Podpora TAČR a debata o změně systému přidělování grantů.
 • Důraz na transfer výsledků.

Několik postřehů z debaty:

Každý účastník diskuze do určité míry hájil svou oblast výzkumu a organizací, které zastupuje. Byl deklarován zájem o pravidelné setkávání v obdobném formátu (tedy zástupci všech 3 pilířů), ale pouze s jedním konkrétním tématem k diskuzi. Problém se současnou RVVI má řada účastníků debaty, nejen AVO.

Senátorka Gajdůšková formulovala tři oblasti z pohledu ČSSD, které je třeba podporovat:

1) Výzkum spojený z národní identitou (jazyk, historie, kultura).

2) Strategické obory (energetická či potravinová bezpečnost, přírodní zdroje).

3) Obory, kde jsme dobří už teď.

Autor: Jan Nedělník, foto: Stanislava Kyselová

Leave a comment

Filed under Uncategorized