Monthly Archives: November 2017

Konference e-infrastruktury CESNET

Dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci e-infrastruktury CESNET, která se bude konat 11.  prosince 2017 v konferenčních prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Praze (Thákurova 1, Praha 6).

Dozvíte se aktuality z CESNETu i konkrétní příklady spolupráce prezentované významnými zástupci uživatelské komunity. Na konferenci bude také formou technologických demonstrací představena řada novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Největší hvězdou konference je Erik Huizer, CEO GÉANT, organizace provozující panevropskou výzkumnou a vzdělávací síť.

Registraci a program naleznete na stránce akce: https://konference.cesnet.cz/

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

#EverydayVacation

When in Poland, do what Polish do. V pořadí již osmý ročník konference MINIB, kterou pořádá polský ILOT – Institut Lotnictwa (letectví) a která se věnuje marketingu ve výzkumných organizacích, se konala minulý týden ve Varšavě. Řečníci byli z Rumunska a Česka. Samozřejmě z Polska. A taky z Německa, Španělska a Chorvatska (všimněte si náhodné podobnosti s týmy, které kralují světovému fotbalu).

Nová budova ILOT – podpořeno EU.

Za Czechii nastoupil Martin Podařil. Přednesl referát na téma PR & marketing aplikovaného výzkumu v České republice, přesněji řečeno Applied R&D in Czechia – PR & marketing. Pikantní je, že se konference konala 17. 11. 17 – slavný to den český!

Prezentaci Martina Podařila si můžete prohlédnout ZDE

Účast byla finančně i projektově výhodná, neboť náklady hradil z velké části organizátor a náplní spadá konference hned do dvou projektů AVO, takže vlastně 3 mouchy zabité jednou ranou. Když se připočtou věci jako propagace, networking, další vzdělání a osobní rozvoj, je těch much nakonec hezká řádka.

—–

A jak viděl ten den přímo Martin Podařil? (omluvte poněkud osobní styl)

Ráno jsem se úplně necítil. Hodně jsem spal. Místo divadelního představení a banketu jsem usnul a spal až do rána. Na snídani chyběly bavorské klobásky ze včerejška. Ten Francouz snídá zase jen sladký! Dneska si k tomu dal plátek grepu a pomeranče. Nejdu pěšky, s kufrem dobíhám tramvaj a už hlásí “Institut Lotnictwa”.

Když jsem přišel na místo, už to bylo fajn. Ztlumil jsem osvětlení, zkontroloval, jestli se načte video, rozhodil brožury, pustil do reproduktorů Vltavu od Smetany a šel si dát kafe.

Přede mnou Němka. To byla výhoda. Neměla to moc zajímavé. Pak už mě sympatický Wojciech Lukowski pozval na pódium. Ještě že vím, jak dýchat. Rozbušené srdce se hned uklidní a začínám “Džjen dóbry”.

Poděkoval jsem organizátorům, AVO a TA ČR a raději jsem jim hned na začátku řekl, že prezentace má 56 slajdů. Ale taky že naštěstí vím, že One picture is worth 1000 words a proto jsou většina obrázky. Všechno jsem jim to ukázal. Nevěděli o 17. listopadu ani co je to za mnou za strom? Nakonec jsem první várku čokoládiček udal. Ale dalších 5 otázek už jsem zapomněl položit. Dozvěděli se něco o mě, něco o AVO (Asociace výzkumných organizací), TA ČRu (Technologická agentura ČR), Czechinvestu a Svazu průmyslu. O tom, jak se u nás dělá PR & marketing. Byli spokojení. Nejdřív jsem si to nemyslel, ale pak mi to říkali a dokonce to dali i na twitter.

Prezentaci najdete TADY

Po úvodním bloku jsem šel natočit video, poobědval a podebatoval s kolegy z Rumunska a Chorvatska. Nedá mi to nezmínit Rumuna, který se jmenoval Dan Dobra. S Chorvatem jsme se tomu dost smáli, on netušil.

Křeslo pro hosta – what was your presentation about?

No a na letišti (hned vedle ILOTu) jsem měl být až za 6 hodin, tak jsem vyrazil do města. Varšava. Pěkný, ale sychravý. Vzpomínky na Euro 2012, nákup čokolády a Uber k letadlu. Za 10 zlotých = 60 korun. Při dosedu našeho vrtulového prcka začal hrát Smetana. Krásné. Díky Varšavo, díky bratři slované!

Martin Podařil

PS: Základ prezentace jsem si napsal/nakreslil v ruce na bílé A4, ty potom projel skenerem a nechal si je poslat jako ppt.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Festival Česká inovace již příští týden ve čtvrtek

Nový koncept Festivalu Česká inovace. Příští čtvrtek 30.11.2017 se v Plzni v DEPO2015 na jednom místě potkají inovátoři, firmy, investoři, akademici, ale také zástupci veřejné správy.

Festival České inovace se v následujících letech bude konat v jednotlivých krajích České republiky, a to s přesahem do přeshraničních regionů. Hlavním cílem festivalu je v maximální možné míře propojit osoby a korporace z průmyslového sektoru, akademické sféry, veřejné správy a start up prostředí.

Festival tak tradičně přinese inspirující příběhy, fyzické ukázky technologií, ale také praktické informace pro rozvoj malých a středních podniků. V rámci programu se můžete těšit například na představení možností nástrojů financování, prototypování, managementu, národní a evropské podpory a dalších nástrojů tzv. inkubačních a akceleračních programů.

Program letošního Festivalu najdete ZDE a registrovat se můžete ZDE.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

K problematice daňových úlev na výzkum a vývoj ve firmách

Dne 14. listopadu uveřejnily Hospodářské noviny článek paní redaktorky T. Králové k daňovým úlevám na výzkum a vývoj (dále VaV) ve firmách. Na základě svých dlouholetých zkušeností si troufnu říci, že to, co je v článku napsáno, je pravda. Bohužel, je to ale pravdy sotva půlka.

Pokusím se tedy připomenout pár faktů, které pravděpodobně vedly k současnému neutěšenému stavu.

Samotná myšlenka využít daňových úlev na podporu výzkumu a vývoje sleduje světový trend, systém ale nebyl od samého počátku správně nastaven. Klíč vidím v tom, že zatímco v jiných zemích je posouzení technické stránky projektů (tedy zejména novost a technická nejistota) svěřeno inovačním či technologickým agenturám, které k tomu využívají svoje zkušené odborníky, byla u nás tato obtížná úloha svěřena pracovníkům finanční správy, tedy v zásadě laikům.

Druhým prvkem, který přispěl k současnému nedobrému stavu, bylo poněkud volné pojetí pojmů „výzkum“ a „experimentální vývoj“ (EV) ze strany firem a jim radících subjektů. Na to naráží i jeden z mezititulků zmíněného článku „Co je „vývoj“. To se neví“. Ale ví, jenže si to mnozí nechtějí přiznat. Pokud je mi známo, používají všechny rozvinuté země Frascatti manuál (FM), z něhož zásadní kapitolu 2 přeložila Technologická agentura ČR z vlastní píle do češtiny. Dokument je dostupný na webu TA ČR. Doporučuji číst pozorně zejména str. 52 a další.

Podstatné je, že EV je tou částí vývoje nového produktu (výrobek, služba), který přináší nové poznatky či zkušenosti. Lze dohledat, že i když relevantní dokument Evropské komise (EK), zvaný „Rámec společenství“, ve své definici EV (a s ním i platná verze zákona o podpoře VaV, zákon 130/2002 Sb. v platném znění) tento atribut nezahrnuje, EK tento zásadní rozdíl uznává a s definicí dle Frascatti manuálu souhlasí. Je neštěstí, že přehnaná pečlivost finanční správy, vyvolaná nevalnou kvalitou některých podnikových projektů a v některých případech snahou uplatnit daňovou úlevu stůj co stůj, vedla ke vzniku vzájemné nedůvěry, která se v současné podobě přetavila do podoby nesmyslně přísných kontrol a dokládání nákladů, jejichž rozsah je daleko za hranicí obvyklých postupů.

Připomínám, že český systém je velmi benevolentní již tím, že uznává novost poznatků i pro firmu samotnou, nikoli tedy novost absolutní. Na nedávném setkání s pracovníky rakouské FFG, organizovaném Úřadem vlády, zaznělo, že Rakousko takovou benevolenci nepřipouští, neboť brzdí rozvoj firem a jejich zapojení do globální ekonomiky. Mimochodem, přístup Rakouska (a dalších zemí, např. Nizozemska) by mohl sloužit pro Česko jako vzor. Tyto země si uvědomují, že ani dotace, ale ani zvýhodněné úvěry nejsou pro firmy právě optimálním nástrojem k podpoře VaV a snaží se daňové úlevy maximálně podporovat.

Rakouský systém nabízí firmám požádat o úlevu na daních zpětně, což eliminuje riziko, spojené s neuznáním požadované úlevy a případné penalizace. Firma zašle svůj návrh projektu VaV, definovaný ve velmi omezeném rozsahu (2 stránky A4) inovační agentuře FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft), kde odborně způsobilý zaměstnanec agentury posoudí oprávněnost žádosti, především novost. Samozřejmě se rozumí novost ve smyslu FM. Finanční správa si následně může vyžádat od firmy podklady v neomezeném rozsahu, ale v drtivé většině případů spoléhá na stanovisko FFG. Výsledek – ve zmíněných zemích je objem prostředků, kterými je VaV ve firmách podporován, řádově vyšší než v naší přebyrokratizované zemi.

Jsem přesvědčen, že dokud se v systému neudělá pořádek, neutěšený stav se nezlepší. Mám na mysli zejména toto:

  • stát akceptuje daňové úlevy jako nejlepší nástroj na podporu rozvoje firem a všechny složky státní správy (včetně správy finanční) se budou podle toho chovat,
  • firmy se naučí psát svoje projekty podle jasného návodu,
  • projekty budou posuzovat odborně zdatní experti,
  • poradenské firmy budou radit svým klientům zodpovědně,
  • finanční správa bude dělat práci, která jí přísluší.

Pokud ale budou obě (možná by bylo lépe říci všechny) strany sveřepě zastávat svoje názory a nezačnou konstruktivně jednat, věci se nezlepší. Pak jsou tolik potřebné daňové úlevy na VaV, které jsou jako jediné schopny eliminovat očekávaný výpadek veřejných prostředků na podporu VaV, na cestě do zapomnění.

Autor: Miroslav Janeček

Publikováno na portále vedavyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO nabízí členům možnost účasti na Ningbo Safea Summit

As to gather global talents and share the development opportunity in China, and strengthen the international communication and cooperation on technology, talents, capital and industry, the State Administration of Foreign Experts Affairs P.R. China and Ningbo Municipal Government are to hold China (Ningbo) Overseas Engineers (Experts) Summit from Dec 8 to Dec 10, 2017 in Ningbo. The organizing committee of the Summit will provide the accommodation and necessary financial support.

Pro více info kontaktujte Martina Podařila.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nové ECHO: jak uspět v žádosti o mezinárodní projekt

Projekty rámcového programu připravované ve spolupráci s evropskými  TOP institucemi  mají výrazně vyšší  úspěšnost než návrhy připravované bez nich. Iniciativa k posílení takové spolupráce ovšem musí jít i zdola, tj. od českých institucí – přímo vzorově  se jeví smlouva CELSA iniciovaná  v rámcových programech veleúspěšnou Katolickou universitou v Lovani  a podepsaná Karlovou universitou.

Celý článek najdete v časopise ECHO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Perspektivy strategického financování VaV do roku 2024

Český výzkum v posledních letech získal jistotu stabilního financování z veřejných i soukromých zdrojů. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v roce 2016 dosáhly 80,1 miliardy korun, zatímco v roce 2012 to bylo 72,4 miliardy korun. Údaje za rok 2016 přitom jednorázově – a tedy jen dočasně – ovlivnil výpadek financování z evropských fondů. Důvodem byl pomalejší nájezd čerpání na začátku nového programového období strukturálních fondů Evropské unie.

Jde o spojené nádoby – podnikatelské výdaje na financování výzkumu v Česku rostou také díky programům, které motivují soukromé firmy ke spolupráci s výzkumnými institucemi,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek na středečním kulatém stolu o strategickém financování výzkumu v Praze.

Výdaje na vědu a výzkum schválené vládou na rok 2018 vzrostly oproti roku 2014 o více než 33 %, nominálně o 9 miliard korun. „Současně finance podstatně lépe cílíme. V roce 2016 jsme ale zaznamenali dočasný pokles výdajů na vědu a výzkum, způsobený změnou programového období evropských fondů. Po roce 2020 bude s ukončením dopingu EU fondů ještě hůře,“ řekl Pavel Bělobrádek.

Vicepremiér Bělobrádek zdůraznil, že vládní Sekce pro vědu, výzkum a inovace tuto situaci dlouhodobě očekávala a od roku 2014 ji zohledňovala při přípravě výdajů státního rozpočtu na vědu se střednědobými a dlouhodobými výhledy.

„Abychom se přiblížili ekonomicky vyspělým zemím, chceme do roku 2024 výrazně zvýšit podíl soukromých zdrojů na 1,5násobek,“ uvedl Pavel Bělobrádek.  „Navázali jsme strukturovaný dialog státu se zástupci firem, jejich asociací a výzkumnými organizacemi, což se nepodařilo žádné z předchozích vlád. Společně se soukromým sektorem jsme se rámcově shodli, do jakých oblastí by měla primárně směřovat veřejná podpora – tak aby se tyto finance vhodně doplňovaly se soukromými prostředky,“ dodal vicepremiér Bělobrádek.

Pavel Bělobrádek dále poznamenal, že vzhledem k očekávanému výpadku evropských peněz po roce 2023 jsou právě podnikatelské zdroje skutečně klíčové. Vládní sekce pro vědu, výzkum a inovace připravila v říjnu pro vládu dokument k dlouhodobému strategickému financování, který navrhuje konkrétní nástroje pro zapojení firemní sféry do financování výzkumu.

Motivace menších firem

Náměstek vicepremiéra Arnošt Marks v této souvislosti upřesnil, že od roku 2014 je možné pozorovat pokles financování výzkumu a vývoje ze strany malých a středních firem. Soukromé výdaje velkých podniků (hlavně zahraničních) přitom výrazně rostou.

Je třeba lépe zacílit programy aplikovaného výzkumu tak, abychom podporovali zájem o financování právě ze strany malých a středních podniků,“ uvedl Arnošt Marks. Připomenul, že z šetření Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) vyplývá, že s výzkumnými organizacemi spolupracuje 12 % malých a středních podniků. Dalších zhruba 9 % takovou spolupráci zvažuje. „Chceme ke spolupráci povzbudit i další menší firmy a zároveň podpořit ty, které již mají s investicemi do výzkumu dobré zkušenosti,“ dodal Arnošt Marks.

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Karel Havlíček připomněl, že pokud se potvrdí trend z posledních let, během příštích osmi let by měly vzrůst výdaje podnikatelského sektoru ze 48,2 miliard korun v minulém roce až na 90 miliard korun, což by znamenalo úroveň 1,5 % HDP. Karel Havlíček ale zároveň upozorňuje, že nebude snadné tento trend udržet – podnikatelský sektor je totiž do značné míry závislý právě na evropských dotacích, které bude složité nahradit z vlastních zdrojů.

Problém daňových odpočtů

Karel Havlíček dále poukázal na skutečnost, že významnou motivací pro soukromý výzkum mohou být daňové odpočty, jejichž uplatňování se ale zatím potýká se značnými problémy. Podniky, které investují do výzkumu, stále narážejí na přístup finančních úřadů, jež mnohdy odmítají jejich nároky na daňové odpočty uznat. Firmy tak ztrácejí motivaci k dalším investicím do výzkumu.

Finanční úřady vidí v odpočtech snahu o daňovou optimalizaci a pomíjejí, že tady jde především o posilování konkurenceschopnosti,“ uvedl Karel Havlíček.

Fotbalová metafora

Náměstek vicepremiéra Arnošt Marks během kulatého stolu představil publikaci VĚDA A VÝZKUM: ČESKÁ ULIČKA DO OTEVŘENÉ BUDOUCNOSTI, kterou připravila vládní Sekce pro vědu, výzkum a inovace. Tato publikace pomocí fotbalové metafory poprvé přehledně představuje celý český systém výzkumu, vývoje a inovací (VVI).

Publikace na konkrétních příkladech ukazuje, jak je na hřišti VVI (podobně jako na tom fotbalovém) potřebná souhra mezi všemi hráči – od základního přes aplikovaný výzkum k firmám, které zavádějí inovace. Výsledkem této souhry (ve fotbalové terminologii „góly“) jsou konkrétní unikátní produkty či technologie, které vznikají v České republice. Patří mezi ně tkací stroj na pevné 3D tkaniny, dále technologie, jež pomáhá likvidovat následky havárie ve fukušimské jaderné elektrárně, nebo obrovský „lustr“ – přesněji kinetická skleněná svítící plastika, která interaktivně reaguje na pohyb diváků.

Zdroj: vyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized