Monthly Archives: February 2015

Nová členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Dlouhodobé úsilí o zastoupení aplikovaného výzkumu ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace přineslo své ovoce. Nominantka Asociace výzkumných organizací Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M. byla dnes vládou jmenovaná novou členkou RVVI. Doktorka Domkářová v Radě nahradí profesorku Stanislavu Hronovou, která byla jmenována členkou předsednictva Grantové agentury ČR, a kvůli tomu rezignovala na členství v RVVI. „Rada je nyní opět kompletní, jsem rád, že po profesorce Hronové máme v Radě další vědkyni,“ uvedl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Prezident AVO Libor Kraus k tomu spokojeně dodal: “Kvitujeme, že se konečně podařilo to, po čem jsme dlouho volali a v Radě je osobou doktorky Domkářové opět zastoupen aplikovaný výzkum.”

domkarova

Jaroslava Domkářová (1964) je renomovanou odbornicí v oblasti genetiky a šlechtění rostlin. Vystudovala fytotechniku na České zemědělské univerzitě, obchodní právo na Masarykově univerzitě v Brně a absolvovala zahraniční stáže. Celý život profesně působí ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Místo, kde se z nápadů stávají obchodní příležitosti

cin

Asociace výzkumných organizací je hrdým partnerem festivalu Česká inovace 2015. Sepsali jsme tři důvody, proč by festival mohl zajímat i vás.

1. Dozvíte se něco nového

Těšit se můžete na skvělý program s domácími i světovými osobnostmi, praktické workshopy zaměřené na Vaše konkrétní byznysové potřeby, přehlídku nejlepších projektů soutěže Česká inovace 2014, a mnoho dalšího! PROGRAM

2. Setkáte se s podobně smýšlejícími lidmi

Festival je s více než 600 účastníky největším setkáním svého druhu v ČR. Na jedno místo přivádí nadějné talenty, zkušené byznysmeny, lídry a tahouny trhnu, lidi z velkých, středních i malých firem, poohlížející se investory, studenty, novináře, vědce,… Jednoduše tak vzniká prostor, kde se nápady mění v obchodní příležitosti.

3. Budete se dobře bavit

Kromě reje pro mozkové buňky chystáme i bohatý doprovodný program v podobě zóny inovátorů, výstav, hudebních i chuťových zážitků a překvapení. Zkrátka Festival, který na celý den doslova obsadí celou Národní technickou knihovnu!

Pokud Vás letmá ochutnávka alespoň trochu zaujala, přijďte se podívat.

Více informací na www.festival-cin.cz nebo v přehledné pozvánce: CIN_Pozvanka

Rychlý kontakt: +420 222 749 841 nebo info@BlueEvents.eu

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mezinárodní programy pro začátečníky

Společně s poradenskou společností eNovation jsme 18. 2. 2015 v Praze uspořádali seminář s názvem Mezinárodní programy pro začátečníky. Forma semináře byla velmi inovativní. Nejprve proběhla hodinová prezentace. V ní byly představeny základní znaky mezinárodních projektů a odlišnosti od českých programů, dále byly uvedeny konkrétní příklady úspěšných projektů a postup při přípravě projektu a na závěr se všichni posluchači dozvěděli detailní informace o programech Horizon 2020, Eurostars a JTI.

eNov2

Po prezentaci následovala diskuze, během které se všichni účastníci nasnídali a dozvěděli se odpovědi na své dotazy. Chválíme eNovation za přípravu semináře a přejeme si, aby zájem českých subjektů o mezinárodní projekty stoupal. V programu SME Instrument, který je zaměřený na výzkum a vývoj v malých a středních podnicích bylo podpořeno ve dvou výzvách již téměř 400 projektů z celé Evropy. Z České republiky uspěla jediná firma – brněnští Kinalisoft (více zde).

eNov1

Martin Podařil

AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Geneticky modifikovaná jablka, která nehnědnou míří na americký trh

Credit: Okanagan Specialty Fruits Inc.

Credit: Okanagan Specialty Fruits Inc.

Jablka na obrázku jsou odrůda Granny smith. Jablko vpravo je produktem více než desetiletého výzkumu kanadské zemědělské a biotechnologické společnosti Okanagan Specialty Fruits. Hlavní výhodou těchto jablek je to, že již nemusejí být chemicky chráněna a tím se ušetří 30-40% z ceny.

A jak společnost docílila toho, že jablka nehnědnou? Nová jablka byla geneticky upravena tak, že produkce enzymu polyfenoloxidázy – ten je odpovědný za hnědnutí – je v jednotlivých vláknech ovoce zpomalena. Vývojáři toho dosáhli přidáním kopie genu, který tento enzym produkuje. To zní trochu paradoxně, ale funguje to. Jablka reagují na nadprodukci enzymu tím, že ho úplně přestanou produkovat.

Americká vláda nedávno schválila tato geneticky modifikovaná jablka pro komerční produkci. Otázkou však je, jestli je lidé přes příznivější cenu budou kupovat, když na nich bude nálepka “GM modified”.

V České republice se o geneticky modifikovaných potravinách zatím příliš nemluví. Možná se to změní, až začne fungovat supermoderní ovocnářský výzkumný institut Holovousích.

Zdroj: Sciencealert

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kraus: Role aplikovaného výzkumu v rozvoji konkurenceschopnosti české ekonomiky je dlouhodobě podceňována

Prezident Asociace výzkumných organizací (AVO) Ing. Libor Kraus (48) kandiduje do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Zeptali jsme se ho na pár otázek.

Ing. Libor Kraus

Ing. Libor Kraus, prezident AVO

Pane prezidente, jaká je Vaše vize působení ve Svazu průmyslu a dopravy?

Rád bych se v něm zaměřil na téma, které je mi profesně nejbližší a přitom se domnívám, že je důležité i pro SP ČR – aplikovaný výzkum. Místo a úloha aplikovaného výzkumu a vývoje v konkurenceschopnosti ekonomiky a rozvoje společnosti je v ČR dlouhodobě podceňována a potlačována. Často se tak opomíjí užitečnost aplikovaného výzkumu a vývoje jako nezbytného článku celého inovačního procesu a významného zdroje inovací. Tato skutečnost se negativně projevuje v institucionální rovině (neexistuje zastřešující instituce obdobného typu jako např. Fraunhoferova společnost v Německu; zastoupení v Radě pro VaVaI, apod.), v legislativě, relevantních koncepčních a strategických dokumentech státu i ve státním rozpočtu na VaV. To je třeba změnit!

V jakém stavu se v současné době aplikovaný výzkum v ČR nachází?

Český aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj se musí stále více vyrovnávat s rostoucími nároky v sílící tuzemské, evropské a globální konkurenci. Jeho budoucí úspěšnost předpokládá přípravu a podporu nových výzkumných projektů s prakticky využitelnými výsledky. V současném prostředí VaVaI se sice dlouhodobě hovoří o potřebě spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, ve skutečnosti se tato spolupráce nejen nepodporuje, ale dokonce potlačuje (viz. kriteria hodnocení výzkumných organizací, klesající účelová podpora spolupráce firem a výzkumných organizací).

V nejbližších letech bude muset český aplikovaný výzkum a vývoj čelit zřetelné hrozbě klesající podpory ze strany státu. Institucionální podpora VaV je hrubě deformována „Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 – 2015)“. AVO opakovaně upozorňuje na její chyby a negativní dopady na aplikovaný výzkum a připravila společně se SP ČR a MPO podrobně odůvodněný návrh vlastní Metodiky, kterým se ale Rada i její Komise pro hodnocení výsledků odmítly věcně zabývat navzdory kladnému postoji k ní u většiny poskytovatelů. Navíc i nově připravovaná IPN Metodika (podpořená projektem z OP VK za 112 mil. Kč) připravuje konzervaci této metodiky na další roky, tedy bez hodnocení aplikačních výsledků a podpory spolupráce s komerční aplikační sférou.

Existují i reálné hrozby dalšího snižování účelové podpory aplikovaného, zejména průmyslového výzkumu a vývoje. Ve spojení se snížením institucionální a účelové podpory rostou rizika v podobě orientace provozovatelů aplikovaného výzkumu na spolupráci se zahraničními firmami a uplatnění českých výzkumných výsledků v zahraničí, což by se projevilo negativně v konkurenceschopnosti české ekonomiky i řešení jejích problémů (např. se zaměstnaností).

Často se hovoří o problému udržitelnosti center budovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jaký je Váš názor na toto téma?

Tyto problémy se týkají především velkých center (nad 50 mil. EUR), které získávají další formy podpory (např. jako velké infrastruktury). Naopak řada tzv. „malých“ center zaměřených na aplikovaný výzkum a vývoj vykazuje znaky úspěšnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Je nutné ze strany české legislativy podpořit tvorbu projektů kolaborativního výzkumu, který do těchto výzkumných center přinese prostředky na jejich udržitelnost a české aplikační sféře poznatky pro inovace jejich portfolia výrobků a služeb. Pro tuto spolupráci se však musí přizpůsobit pravidla financování těchto center a výzkumná centra musejí být podporována v navazování aplikačních partnerství.

Úřad vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka chystá legislativní změny. Na co by měla novelizace zákona 130 podle Vás primárně reagovat?

Do oblasti legislativy a podpory výzkumu a vývoje v ČR výrazně zasáhnou nové předpisy EU (GBER a Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací), které nabyly účinnosti od 1. 7. 2014. Česká republika a její legislativa je na tyto novinky naprosto nepřipravena a tak je dáván prostor různým populistickým výkladům (např. dalších omezení přímé spolupráce firem a výzkumných organizací). AVO se společně se SP ČR aktivně snaží o sladění výkladu v ČR a výkladu nových směrnic a vyhlášek tak, jak je chápán ve vyspělých zemích. Zdá se, že již bylo dosaženo částečného pokroku, např. při výkladu pravidla omezení smluvního výzkumu a komerčních aktivit výzkumných organizací. Je však před námi ještě dlouhá cesta směrem ke kultivaci akademického prostředí a respektování pravidel běžných v tržním prostředí našich západních sousedů.

Proč myslíte, že byste měl do představenstva SPČR být zvolen právě Vy?

Svazu mohu nabídnout 25 let praxe v aplikovaném výzkumu od pozice řadového výzkumníka přes pozici náměstka výzkumné organizace velké společnosti (ŠKODA Plzeň) až po spolumajitele dynamicky se rozvíjející výzkumné organizace, kterou jsem spoluzakládal a budoval od nuly až po dnešní stav 70 výzkumníků s obratem kolem 100 mil. Kč. Ve svém postavení a činnosti tedy spolupracuji jak s klasickými akademickými i neakademickými výzkumnými organizacemi, tak i s celou řadou firem od malých až po nadnárodní společnosti.

Mohu tedy velmi dobře pochopit pohled klasicky byznysový i pohled akademického výzkumníka na vzájemné vztahy. Svaz by se, podle mne, měl v každém případě účastnit dialogu mezi výzkumnou a aplikační sférou a postupnými kroky kultivovat toto prostředí a odstraňovat různé nešvary, které se zde vyskytují.

Děkuji za rozhovor.

Martin Podařil

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přípravy na jarní průmyslové veletrhy v Praze jsou v plném proudu

V termínu 21. – 23. dubna 2015 se bude opět konat veletrh FOR INDUSTRY, který je navíc velmi vhodně doplněn o veletrhy orientované na obory povrchové úpravy, energetiky, automatizace a technologie svařování a lepení. Hlavním cílem organizátora veletrhů je vytvořit jedno místo pro setkání odborníků z těchto oborů a zároveň nabídnout jedno místo pro představení novinek a trendů z jednotlivých oblastí v PVA EXPO PRAHA Letňany.

industry_468x60

Veletrh je opět ve znamení podpory účasti firem s exponáty – stroji, pro které organizátoři připravili speciální cenové podmínky. Výstaviště PVA EXPO PRAHA prošlo řadou změn a tím splňuje veškeré náročné požadavky na spedici, dopravní dostupnost a vybavení areálu.

Na přípravách a organizaci veletrhů, včetně odborného doprovodného programu, se podílí řada významných odborných garantů, např. Asociace designérů UVU ČR, Asociace inovačního podnikání ČR,  Asociace výzkumných organizací, Cech brusičů a výrobců nástrojů, Česká metrologická společnost, Česká společnost pro povrchové úpravy, Česká společnost strojírenské technologie, České vysoké učení technické – Fakulta strojní, Českomoravská společnost pro automatizaci, Český svaz vědeckotechnických společností, Elektrotechnický svaz český, Inženýrská akademie ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Strojírenský zkušební ústav, Technologické centrum AV ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a řada dalších.

V současné době je přihlášena řada významných firem. Představí se například APX Technologie Sp. z o.o., působící ve dvou oborech: prodej CNC obráběcích strojů a upínacích systémů, nástrojů pro frézovací centra a další CNC stroje, TDZ Turn s.r.o. jež je specializovaným dodavatelem vertikálních a horizontálních soustruhů a to především vertikálních soustruhů série VLC. RIVETEC s.r.o., zabývající se vývojem, výrobou a prodejem profesionálního nýtovacího nářadí a jednoúčelových automatizovaných strojů a výrobních linek.  Společnost Mitutoyo Česko s.r.o., která je globálním vůdcem v oblasti metrologie. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – INDEVA ČR, SK, s výhradním zastoupením značky INDEVA která je světovou jedničkou v navrhování nejmodernějších řešení pro manipulaci s materiály. KASYS s.r.o., jež má pevné místo v oblasti skladových a archivačních systémů a jehož základním stavebním prvkem jsou automatizované systémy Hänel Rotomat a Lean-Lift. WANZL spol. s r.o., významný výrobce transportních prostředků pro logistiku a průmysl. NOTUS – POWERSONIC s.r.o., zabývající se vývojem, výrobou a prodejem ultrazvukové techniky, určené především k čištění a odmašťování.

Dále se představí například společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, která je jedním z největších výrobců domovního elektroinstalačního materiálu, ENIKA CZ s.r.o., jeden z nejvýznamnějších výrobců systémů bezdrátového ovládání s vlastní vývojovou základnou, HAKEL spol. s r.o., který se řadí mezi přední výrobce svodičů, OMNITRON s.r.o., zajišťující dodávku kvalitních baterií, akumulátorů a elektronických komponent včetně souvisejících služeb, či VUMS-POWERPRAG s.r.o., nabízející napájecí zdroje a měniče.

Celý tým společnosti ABF, a.s. je připraven potenciálním vystavovatelům nabídnout proaktivní přístup, odborné konzultace v rámci výstavby expozic a umístění stánku. Samozřejmostí je poskytnutí libovolného počtu vstupenek pro vystavovatele a to zcela zdarma.

Čím dříve se zájemci přihlásí, tím více může tým ABF propagovat danou společnost a produkty v rámci své široké mediální kampaně!

Bližší informace včetně přihlášek na jednotlivé veletrhy naleznete na www.prumysloveveletrhy.cz.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aktuální daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje

Od roku 2005 mohou firmy uplatnit odečitatelnou položku od základu daně dle §34 odst. 4 až 6 ZDP na výzkum a vývoj (odečíst od daňového základu ještě jednou část nákladů vynaložených na výzkum a vývoj). Od 1. 1. 2014 byla možnost odpočtu rozšířena také o nakupovaný výzkum. Daňové zvýhodnění mohou využívat firmy, které na daný výzkum nečerpají jiné veřejné prostředky.

IMG_6725x

Tento nástroj využívá již přes 1 000 firem, které si například v roce 2012 snížily daňový základ o 10,5 mld. Kč a ušetřily 1,99 mld. Kč. Toto zvýhodnění hraje roli také při rozhodování zahraničních investorů. Jednoznačně nejvíce ušetřily firmy ze zpracovatelského průmyslu, dále ICT, vědecké organizace a také firmy z oblasti peněžnictví a pojišťovnictví.

Hlavním účelem zákonného přijetí tohoto zvýhodnění v r. 2005 bylo podpora výzkumu a vývoje jako jedné z podnikatelských činností firem samozřejmě proto, že konkurenceschopnost nejen firem, ale celého hospodářství v současné době záleží především na míře komerčního uplatnění inovací vycházejících z vlastního výzkumu a vývoje.

Po počáteční neznalosti začaly firmy provádějící vlastní výzkum a vývoj stále více tento nástroj podpory inovací využívat, ale „výpadek“ z daně z příjmů nikdy nenabyl hodnot, kterých se obávalo při přijímání § 34 Ministerstvo financí.

V prvních letech platnosti daňového zvýhodnění nebyly celkem zaznamenány problémy s uznáváním zvýhodnění Finančními úřady. Bohužel v poslední době se situace mění. Finanční úřady se v poslední době snaží o efektivnější výběr daní, ale bohužel často nerozlišují ve svých postupech rozdíl mezi daní z topných olejů a uplatňováním odpočtu dle § 34. Navíc tyto případy řeší řadoví úředníci, kteří se většinou do styku s problematikou výzkumu a vývoje nedostali. Proto se stále více množí případy neuznání odpočtu a následných sankcí ze strany FÚ. Samozřejmě, že mezi daňovými poplatníky se vždy najdou i podvodníci zneužívající toto zvýhodnění. Přístup FÚ je však v řadě případů až příliš tvrdý. Jejich námitky především směřují k argumentu, že se nejedná o výzkum a vývoj, případně zpochybňují novost výsledku výzkumu a vývoje. Došlo už i k řadě soudních sporů, kde proti sobě stojí na obou stranách znalci z příslušného oboru. Problémem však je, že v tomto případě není možno použít klasických soudních znalců, protože takový obor ve znalectví neexistuje. Existují sice znalci specializovaní na § 34, ale prakticky pouze po stránce účetní. Ale problém týkající se konkrétní technické záležitosti musí oponovat znalec z příslušné konkrétní technické oblasti.

Hlavní problémy kromě toho, že úřední osoby provádějící daňovou kontrolu nemají žádnou kvalifikaci (vzdělání a praxi) v oboru, ve kterém je výzkum a vývoj realizován, jsou:

– rozdílný výklad finančních úřadů na různých úrovních a v různých regionech především v posuzování tzv. „ocenitelného prvku novosti“ jako nezbytného předpokladu pro uznání odpočtu,

– neuznávání posudků renomovaných znalců,

– neuvádění konkrétních důvodů v případě záporného stanoviska FÚ.

Finanční úřady (a potažmo MF) nejdříve projevily snahu problém řešit. Proběhla řada jednání mezi zainteresovanými stranami – na jedné straně zástupci MF a FÚ, na straně druhé zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací apod. Technologická agentura ČR dokonce uzavřela v rámci jednoho ze svých projektů smlouvu s MF o proškolení části zaměstnanců FÚ. Podle názorů odborníků i příslušné pracovní skupiny v TA ČR to však nestačí a je nutné upravit i celý systém posuzování těchto případů Finančními úřady. Některé z námětů: zvýšit při posuzování jednotlivých případů účast technických odborníků z daného oboru, zřídit na FÚ pracoviště specializovaná na tuto problematiku, využít některou stávající součást státní správy, která má v gesci aplikovaný výzkum a vývoj k posuzování jednotlivých případů či najít jiná řešení.

Jednání mezi uvedenými partnery probíhala vcelku nadějně, v poslední době však bohužel zájem MF na řešení problému poněkud ochladl a zdá se, že zvítězila preference na výběr daní stůj co stůj, před podporou smysluplné činnosti, která přináší republice daleko větší hodnoty, než právě teď vybrané daně.

Ing. Václav Neumajer

výkonný předseda AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Poučme se v Brně!

Brněnská IT firma Kinalisoft uspěla jako zatím jediný zástupce České republiky při rozdělování peněz Evropskou komisí v rámci programu SME Instrument (Horizont 2020). Program je určen pro financování vývoje inovativních produktů malých a středních podniků s globálními ambicemi.

kinalisoft

 

Kinalisoft uspěl s projektem biometrického rozpoznávání chůze. O dotaci na tzv. studii proveditelnosti zažádalo v prvních dvou zatím vyhodnocených kolech 4610 firem z celé Evropské unie. Uspělo jich 354, nejvíce ze Španělska, Itálie a Velké Británie. Šance pro české firmy ale stále existuje, další uzávěrka na projekty je 18. března 2015. V rámci programu SME Instrument budou v letech 2014 – 2020 malým a středním firmám rozděleny 3 miliardy eur.

„Získaná dotace nám umožní další rozvoj metody určené k rozpoznání chůze konkrétního člověka ze záznamu kamery. Mělo by jít o stejně spolehlivou metodu jako otisky prstů. Využitelná bude hlavně v kriminalistice, při ochraně proti terorismu a podobně,” uvedl Radek Štourač, jednatel společnosti Kinalisoft.

A co může pomoci zvýšit minimální zastoupení českých firem mezi úspěšnými uchazeči? Například zapojení odborníků na evropské dotace. „Při přípravě složité dokumentace pro Evropskou komisi nám výrazně pomohlo JIC (Jihomoravské inovační centrum), které se zaměřuje právě na podporu inovačního podnikání. Spolupráci s nimi nebo s obdobnými organizacemi bych určitě doporučil i dalším českým firmám, třeba pak v Bruselu bude úspěšnost českých zástupců větší,” dodal Radek Štourač.

“Naprostá většina firem k nám přichází s tím, že mají unikátní a zajímavé technologie, potřebují ale podpořit v byznysové části projektu. Pomáháme jim zaměřit se na dobré zmapovaní potřeb zákazníků, zmapování konkurence a klademe důraz na konkrétní čísla o tom, jak bude firma růst. Takto zpracované žádosti pak mohou mnohem lépe uspět,” uvedla Monika Vrbková, specialistka pro mezinárodní projekty JIC, která spolupracovala právě i s firmou Kinalisoft.

Firma Kinalisoft se specializuje hlavně na tzv. počítačové vidění, což je počítačová analýza videa v reálném čase. Počítačové vidění je využitelné hlavně ve výrobních firmách, například k vyhledávání kazových výrobků. Biometrické rozpoznávání chůze je na něm založeno.

Kinalisoftu byly rozhodnutím Evropské komise schváleny finance na Fázi 1, v níž se firma bude v rámci přípravy studie proveditelnosti zabývat mimo jiné testováním algoritmu na větším vzorku videí zachycujících chůzi. Cílem je ověřit, zda touto metodou skutečně lze s jistotou rozpoznat chůzi každého jedince.

Rozpoznávání chůze nemá nahradit jiné obdobné biometrické metody, ale spíše je vhodně doplnit. Například když si pachatel nasadí kuklu, nebude fungovat často využívaná metoda rozpoznávání obličeje a chůze zůstane jako identifikátor jednou z mála použitelných možností. Další prostor pro využití najde tato metoda například v bankách, na letištích nebo v různých zabezpečených areálech.

Zdroj: Technický týdeník

1 Comment

Filed under Uncategorized