Monthly Archives: January 2014

Kdo boduje ve výzkumu – celosvětové srovnání

Posbírali jsme na webu různé žebříčky a statistiky.

1. Global Innovation Index

global inovation index

2.  TOP 10 countries on Bloomerg Innovation Index

top ten bloomberg

3.  List of countries by R&D spending

research spending ranking

4. Gross Domestic Expenditure on R&D

research spending GDP ranking2

5. Journal Country Ranking

journal country ranking

1 Comment

Filed under Uncategorized

Nejnovější a opět zajímavé statistiky z ČSÚ

Podívejte, odkud kdo bere peníze na svůj výzkum. A co se dá z tabulky vyčíst?

(1) České vysoké školy získaly od zahraničních firem žalostně málo peněz.

(2) Ze státního rozpočtu jde nejvíce do Akademie věd, vysokých škol a vládních ústavů (80%), přičemž do stejné skupiny připlouvá i naprostá většina peněz z EU (dokonce až 82%).

(3) Naproti tomu podnikatelé z ČR Akademii věd a vysokým školám nedůvěřují a peníze vkládají raději do vlastního výzkumu.

stats 2012

Zdroj: ČSÚ

Pavol Habera by se zeptal Čo s tým? Nevymýšlejme české objížďky anebo zkratky, poučme se u úspěšných. Vždyť kdo momentálně boduje na výzkumné mapě světa? Rusko ne, zato tradičně USA a nově také ninjové z Asie. Podívejte se na žebříčky.

S pragmatickým návrhem přišel prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus: Vložil bych více prostředků směrem k ústavům Akademie věd a vysokým školám, ale na principu kolaborativních projektů společně s firmami (princip programů TIP, Alfa, Epsilon). Tím se dostane více peněz do systému, ale ne na výzkum končící publikacemi. Zároveň bude narůstat vzájemná spolupráce těchto dvou rozdílných světů.”

Vysoké školy se pak musí urychleně začít zabývat tím, jak přilákat podnikatele nejen z ČR, ale také ze zajímavých zahraničních trhů (Asie, Rusko, Amerika). A kdyby se k nim přidaly i ústavy Akademie věd a inovativní české malé a střední podniky, bylo by nám hned veseleji a česká konkurenceschopnost by snad přestala neustále upadat. Jo a kdyby se zlepšilo i fungování státní správy a zvýšila kvalita absolventů, to už by byla pohádka hodná režie Zdeňka Trošky.

Co na to odpoví kapitánové českého výzkumu? A co my, češi?

Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kdo ovládá česká média?

Velevážené dámy, velevážení pánové, přistupte blíže…a společně si odpovězme na otázku: Kdo ovládá česká média?

media v ČR

Zdroj: Nadační fond proti korupci http://www.nfpk.cz/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Věda pohledem generace Y

…tentokrát se studenty Gymnázia Kladno, Petrem Kocandou a Adamem Synkem.

veda pohledem Y

Ahoj kluci, slyšeli jste někdy o Asociaci výzkumných organizací?

Ne, nikdy.

Znáte nějaké české vědce?

Ne. Jo počkej…Heyrovský.

Zajímáte se o vědu?

Moc ne, spíš o technologie.

A někdo ve vašem okolí se o vědu zajímá?

Ne. Vlastně, jo…znám dva lidi, co se docela zajímají.

A kde byste se nejraději dozvídali informace o vědě?

Určitě na facebooku, tam by mi to přišlo pod ruku.

Víte, kolik Čechů dostalo Nobelovu cenu?

Dva. Heyrovský a Seifert.

Říká vám něco slovo patent?

Patent? To je listina, která zaručuje lidem, že ostatní nebudou využívat jejich nápad.

Myslíte, že jsou Češi ve výzkumu úspěšní?

Myslím, že ne, nemají na to peníze.

A které státy jsou úspěšné?

Tak určitě Amerika, Rusko a Japonsko.

Víte, kdo má být v chystané vládě ministr pro výzkum, vývoj a inovace?

Netušíme…

Díky za rozhovor kluci a sledujte facebook Česká věda boduje.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Celkem 12 miliard pro aplikovaný výzkum z TIPu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU DOKONČILO PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ RESORTNÍHO PROGRAMU TIP. V RÁMCI ČTYŘ SOUTĚŽÍ V LETECH 2009 — 2012 BYLO CELKOVĚ PODPOŘENO 870 PROJEKTŮ FINANČNÍ ČÁSTKOU 12,4 MILIARDY KČ A PRŮMĚRNOU DOSAŽENOU MÍROU PODPORY 58 %.

tip1

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala zdůrazňuje: “Podle zkušeností z vyhodnocení předcházejících programů MPO (Impuls, Tandem) činí skutečné přínosy z realizace výsledků projektů cca 70 miliard Kč, měřené tržbami za vyvinuté či inovované produkty a hlášené příjemci podpory v tříletém období po ukončení projektů. Příjmy státního rozpočtu pocházející z realizace výsledků jsou tedy několikanásobně vyšší než výdaje vynaložené na podporu v programu.”

“Významné jsou i přínosy těch projektů, které po vyřešení vytvářejí podmínky pro nová pracovní místa,” dodává Petr Kohout, člen Expertní komise Rady programu TIP.

Ředitel odboru výzkumu a vývoje Martin Štícha shrnuje: “Jak vyplývá z průběžného hodnocení programu TIP ke konci roku 2012, předčasně byly ukončeny pouze čtyři projekty, což představuje necelé 1 % ze všech podpořených projektů. 396 projektů bylo již úspěšně splněno a jejich výsledky byly zhodnoceny a schváleny při standartních závěrečných oponentních řízeních, což považuji za velký úspěch. Zbývajících 470 projektů bude postupně dokončeno do roku 2016, kdy celý program skončí.”

Nejvíce podpořených projektů dle oborů klasifikace Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEP) bylo v oboru průmysl — téměř 70 %. Následuje chemie (9 %), lékařské vědy (6 %), vědy o Zemi (5 %) atd. Z průmyslu je nejčastěji zastoupen podobor strojní zařízení a nástroje, elektronika a elektrotechnika, hutnictví, stavebnictví, ostatní strojírenství.

Velkou většinu příjemců podpory v programu (92 %), v souladu s cíli a zaměřením programu, tvoří podniky, v přibližně srovnatelném zastoupení malých, středních a velkých podniků. “Z regionálního pohledu lze konstatovat, že rozdělení příjemců podpory podle jejich sídla koresponduje s inovačním potenciálem jednotlivých krajů, s rozmístěním výzkumných a podpůrných infrastruktur a hlavních inovativních firem. Výrazně dominují příjemci z Prahy a z Jihomoravského kraje.” dodává předseda Rady programu TIP Eduard Muřický. Například koncern ZKL právě z Jihomoravského kraje využívá výsledky řešení projektů výzkumu a vývoje podporovaných v rámci programu TIP k inovaci svého výrobního programu. “Podpora výzkumu a vývoje v rámci tohoto programu umožnila ZKL výrazně zkrátit etapy výzkumu a vývoje při řešení konstrukčně a technologicky náročných nových projektů pro tuzemské i zahraniční zákazníky. V rámci programu TIP byl například úspěšně realizován vývoj řady velkorozměrných ložisek nebo speciálních kuželíkových ložisek pro nápravy kolejových vozidel,” zdůrazňuje ředitel společnosti ZKL — Výzkum a vývoj, a. s. Vladimír Zikmund.

tip2

Z pohledu Rejstříku informací o výsledcích (RIV) lze konstatovat, že v rámci programu bylo dosud vytvořeno celkem 4 680 výsledků. Z uvedené struktury vyplývá, že mírně převažujícím typem byly, vzhledem k množství výzkumných pracovišť podílejících se na řešení projektů, zpravidla jako další účastníci projektů, výsledky publikační. Dosud bylo dosaženo celkem 1 687 aplikovaných výsledků. Nejvíce aplikovaných výsledků bylo realizováno v rámci průmyslových podoborů elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, stavebnictví, hutnictví, kovové materiály, strojní zařízení a nástroje, ostatní strojírenství, senzory, čidla, měření a regulace atd.

Zdroj: Tisková zpráva MPO

Příloha: Průběžné hodnocení TIP

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Euroscience Open Forum (ESOF) 2014

esof blog

Ve dnech 21. – 26. června 2014 se v hlavním městě Dánska Kodani uskuteční mezinárodní vědecká konference Euroscience Open Forum (ESOF). 

Mottem ESOF 2014 je „Věda vytvářející mosty“ a jejím cílem je diskuze o nových vědeckých objevech, dalším směřování vědeckého výzkumu v oblasti přírodních věd, humanitních studií a společenských věd.

Je očekáván příjezd přibližně 4 500 účastníků z více než 80 zemí, z nichž 400 bude řečníků zahrnujících laureáty Nobelovy ceny, hlavní představitele politiky a obchodu. Konference ESOF je unikátní svou mezinárodní a multidisciplinární povahou. Její struktura bude tvořena čtyřmi programy: „Scientific Programme“ (prezentace vědeckých aktivit v nejrůznějších oborech), „Career Programme“ (program zaměřený na mladé evropské vědce), „Science to Business Programme“ (věnovaný vztahu výzkumu a obchodní sféry) a „Science in the City Programme“ (s cílem přiblížit vědeckou kulturu široké veřejnosti).

ESOF 2014 se zaměří na osm základních témat:

  • Zdravá společnost
  • Revoluce mysli
  • Správa globálních zdrojů
  • Učení v 21. století
  • Zelená ekonomika
  • Hmotný a virtuální svět
  • Urbanizace, design a obyvatelnost
  • Věda, demokracie a občanství

Bližší podrobnosti o konferenci naleznete na adrese http://esof2014.org/

Bližší informace o Euroscience open forum najdete na adrese http://esof.eu/

zdroj: ESOF a MŠMT

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVOvidea na YouTube sbírají shlédnutí

Už jste viděli tři nejnovější videa z naší dílny? Že ne? Můžete to napravit tady a teď nebo přímo na našem AVOvidea kanále ZDE.

1. Jak se stát úspěšným na poli vědy a výzkumu?

Doc. Vladimír Viklický, podnikavý vědátor, zakladatel firmy EXBIO (http://exbio.cz) a dlouholetá místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace popisuje 3 body, které jsou důležité pro úspěch projektu či podnikání.

2. Nebojme se bílých rohlíků!

Rozhovor o pečivu s paní Slavomírou Vavreinovou, ředitelkou Výzkumného ústavu potravinářského v Praze (http://www.vupp.cz/).

3. Jaké mléko nakupovat?

Nalejme si čistého mléka. Jaké mléko nakupovat? Odpoví nám Ing. Jan Drbohlav, CSc. z Výzkumného ústavu mlékárenského (http://www.vumlekarensky.cz).

Leave a comment

Filed under Uncategorized