Monthly Archives: January 2016

Aplikovaný výzkum má nejistou budoucnost

Prezident AVO Kraus v článku E15 (čtěte ZDE).

kraus CTK2

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Inovační slovníček

Pochopení termínů a srozumitelná komunikace je zásadní pro jakoukoliv lidskou týmovou činnost. O to víc to platí pro inovační prostředí, kde se objevené potkává s nepoznaným a kde se kromě nových nápadů rodí i spousta nových termínů.

slovnicek

A právě za tímto účelem Česká inovace ve spolupráci s PwC ČR a Českou spořitelnou vydávají historicky první Inovační slovníček zachycující specifickou slovní zásobu inovátorů, mentorů, business leaderů a dalších osob, jež jsou v kreativním prostředí jako doma.

Pokud i Vy chcete být v obraze, když ve vašem okolí zazní slova jako “bodystorming“, “iterace” či “storyboarding“, neváhejte a kliknutím na níže uvedený odkaz slovníček stáhněte.

Inovační slovníček

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dosavadní česká účast v programu Horizont 2020

Dle databáze grantových dohod představuje dosavadní účast ČR v H2020 206 týmů ze 104 institucí, které jsou součástí řešitelských konsorcií 169 realizovaných projektů H2020. České týmy tak tvoří 1,1 % všech účastníků H2020 a čeští řešitelé jsou přítomni ve 4 % financovaných projektů H2020. Celkové náklady českých účastníků v těchto projektech dosáhly 56 mil. E, přičemž z  rozpočtu H2020 české týmy žádaly podporu ve výši 47 mil. E, což představuje 0,67 % z celkové podpory, kterou z rozpočtu získaly členské státy EU-28.

Průměrný rozpočet českého týmu je přibližně 272 tis. eur.

ČR obdobně jako v předchozích RP má celkem malou účast: ČR s 20 účastmi na 1 mil. obyvatel setrvává až na 21. místě mezi členskými státy EU-28.  ČR tedy předstihuje s výjimkou Maďarska pouze státy, které vydávají na podporu VaV méně než 1 % HDP!

graf ucast cr v h2020

Důvody malého zapojení českých institucí do projektů RP (H2020, ale i předchozích RP) jsou jistě velmi komplexní a byly již mnohokráte diskutovány a  analyzovány. Obvykle se hovoří o nízké motivaci českých výzkumníků účastnit se mezinárodních vědeckých projektů, snadné dosažitelnosti národních zdrojů pro vědu výzkum a  orientaci výzkumných týmů na jiné druhy podpory výzkumu, nedostatku personálních a odborných kapacit pro mezinárodní projekty, nedostatečně pozitivním a motivujícím prostředí uvnitř řešitelských organizací, o administrativně-provozních těžkostech spojených s účastí v RP apod.

Zdroj: ECHO (příloha 5-6/2015)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přehled vládních poradních orgánů zaměřených na inovace

Zde je přehled některých z hlavních inovačních rad působících po celém světě:

Belgie

The 20-man Flemish Council for Science and Innovation provides strategic advice to the Minister for Work, Economy, Innovation and the Flemish parliament.

Kanada

The Science, Technology and Innovation Council was formed in 2007 as an independent advisory body mandated by the Canadian government to provide confidential advice. Every two years, the 19-member council produces reports that compare the country’s performance against international efforts. Ministers are invited in an observatory or advisory function. The latest and fourth report was released in 2014.

Čína

China’s highly-influential Leading Group for Science, Technology and Education coordinates and sets priorities in science, technology and education policy. It is usually chaired by the prime minister and includes the Minister of Finance, as well the Presidents of the Academies of Science and Engineering and the President of the National Natural Science Foundation of China.

Dánsko

The Danish Council for Research and Innovation Policy is made up of nine members belonging to industry and academia. It advises the Minister for Higher Education and Science and the Danish parliament, looking at both the research and innovation policy points of view. It produces an annual report which contains assessment and recommendations on the state of Danish research and innovation.

Finsko

The 17-person Finnish Research and Innovation Council is one of the world’s longest-existing councils. It is also one of the most influential innovation bodies in Europe. Chaired by the country’s prime minister, it plays a part in the strategic development and coordination of Finnish science and technology policy, as well as produces regular guidelines for research and innovation policy.

Indie

The National Innovation Council is a think-tank whose members come together to discuss and analyse strategies for innovation in India. It set out the country’s Roadmap for Innovation 2010-2020.

Japonsko

The Japanese Council for Science, Technology and Innovation is one of the world’s most powerful innovation councils. It is chaired by the prime minister, convenes once a month and has a huge secretariat of around 100 people. It has responsibility for report-writing, policy formation (including budget allocation) and evaluation powers. Ministers are equal or full members of the council alongside independent experts.

Korea

The Korean Science and Technology Council has significant influence over the government’s research and innovation budget. It is co-chaired by the prime minister and a high-level representative of the private sector, and comprises 13 members from government and 10 private delegates.

Nový Zéland

Unlike the other councils, the New Zealand Innovation Council is a private company founded in 2009. It provides innovators, entrepreneurs and business people with access to innovation experts, forums and events via its online hub. It counts 1,800 member companies and runs an annual awards not dissimilar to the one Moedas reportedly wants to inaugurate.

Jižní Afrika

South Africa has a 19-member National Advisory Council on Innovation which meets four times a year. Its mandate is to advise the Minister for Science and Technology. The vice chancellor of the University of Pretoria, Cheryl de la Rey, is currently the chairperson.

Švédsko

Last February, the Swedish prime minister created a new advisory hub called the National Innovation Council (Nationella innovationsrådet), with himself as the chairman. It consists of five ministers and 10 representatives from industry and academia.

Švýcarsko

The Swiss Science and Innovation Council, which last year celebrated its 50th anniversary, is the advisory body to the Federal Council on matters related to science, higher education, research and innovation policy. It currently has 15 members, the majority of which are drawn from academia – a feature which has been criticised in some quarters of the country.

Holandsko

Chaired by a senior politician figure, the long-living Dutch Advisory council for science, technology and innovation is a national policy think tank which provides advice to the government and parliament. Currently, a majority of its 10 members are from academia.

USA

The American Energy Innovation Council was formed in 2010 to come up with ways of stoking economic growth and creating new industries in energy technology. The six-person advisory body comprises well known industry figures including Microsoft co-founder Bill Gates; General Electric chairman and chief executive Jeff Immelt; Norman Augustine, a former chairman and chief executive of Lockheed Martin; John Doerr, a Silicon Valley venture capitalist; Chad Holliday, chairman of oil giant Shell; and Tom Linebarger, chairman and chief executive of Cummins.

zdroj: http://sciencebusiness.net/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Stát začne evidovat výsledky inovací a spolupráci vědců s firmami

Stát začne sbírat informace o výsledcích inovací, o smluvním výzkumu mezi vědci a firmami a o úrovni mezinárodní spolupráce ve vědě. Díky rozšíření stávající evidence se bude moci hodnotit účelnost vynaložených peněz a lépe plánovat rozpočet na vědu. Data se budou sbírat v rámci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

„Evidence umožní sledovat vazbu mezi podporou aplikovaného výzkumu a jeho přínosy v podobě inovací. Inovační výkonnost ČR je totiž ve srovnání s vyspělými zeměmi na nízké úrovni,“ upozornil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Nově se také bude evidovat smluvní výzkum, tedy výzkum, který dělá výzkumná organizace pro firmy, a mezinárodní spolupráce ve vědě. „Spolupráce mezi výzkumníky a firmami a mezinárodní spolupráce jsou ukazateli inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti země. V budoucnu chceme tyto ukazatele zohledňovat i při hodnocení výzkumných organizací,“ dodal vicepremiér Bělobrádek.

Systém bude dále upraven tak, aby lépe informoval o využití výsledků aplikovaného výzkumu. Nově se začnou sledovat i aktivity výzkumných center financovaných z EU. Investice z evropských fondů totiž mohou vyvolávat nároky na pozdější financování ze státního rozpočtu. „Informace o aktivitách center nám tak umožní lépe předvídat pozdější nároky na státní rozpočet,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek. S ohledem na státní rozpočet se také začnou sledovat finanční náklady u dlouhodobých grantových projektů.

Evidovat se budou rovněž investice do vědeckých přístrojů nad 5 milionů korun, které byly pořízeny z veřejných peněz. Díky tomu vznikne přehled vynaložených peněz a dostupných přístrojů. Bude také zaveden mezinárodně používaný identifikátor vědeckých pracovníků.

zdroj: TZ Úřadu vlády

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Evropská cena pro Českého čmeláka

Za účasti člena Evropského parlamentu pana France Bogoviče byly slavnostně uděleny ceny za přínos k ochraně biodiversity a podporu opylovačů, první cenu získal holandský tým, druhou společnost Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko za dlouhodobý program Český čmelák.

ulek-cesky-cmelak

Brusel, 10. prosince 2015

Ocenění European Bee Award  vzniklo za podpory Evropské organizace vlastníků půdy (European Landowners’ Organization – ELO) a Evropské asociace zemědělské techniky (European Agricultural Machinery Association (CEMA). Letošní druhý ročník ocenil výzkumný tým Českého čmeláka z Troubska za laboratorní chov čmeláků pro české zemědělce, kteří jsou druhově původní a environmentálně přízniví. Podle slov generálního sekretáře Thierry de l’Escaille existuje mnoho způsobů, jak lze opylovače podporovat, „vítězové letošního ročníků ukazují, že nejlepší je spolupráce.“ Ředitel společnosti Zemědělský výzkum, RNDr. Jan Nedělník, PhD dodává“ „Ceny si velmi vážím, je to pro nás nejen velká pocta, ale také uznání naší práce a přínosu výzkumu pro zemědělskou praxi.“

Leave a comment

Filed under Uncategorized