Projevy na Akademickém sněmu AV

Na XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR zazněly zajímavé projevy, proto vám je přinášíme a doporučujeme přečíst.

Jednání se mezi jinými zúčastnili ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Dalibor Štys, předseda Senátu PČR Milan Štěch, hlavní vědecký poradce předsedy vlády prof. Rudolf Haňka, předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízková a prezident Asociace výzkumných organizací Ing. Libor Kraus.

snem AV

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Prof. Štys se zaměřil především na problematiku nově vybudovaných infrastruktur – v této souvislosti hovořil například o příležitostech, jichž jsme podle jeho názoru trestuhodně nevyžili. Projev Štys

K otázce dalšího rozvoje AV obrátil pozornost prof. Haňka, který ve svém projevu vysvětloval, že nemá smysl, aby AV financovala ústav, který jen duplikuje činnost zbývajících pracovišť. Akademie by proto měla zvážit svoji stávající strukturu a vyvíjet se tak, aby reflektovala vývoj světové vědy. V tomto smyslu vkládá naděje do připravované strategie. Poradce premiéra ovšem nepochybuje, že AV ČR je nejvýznamnější badatelskou institucí v Česku – musí si ale uvědomit, že rozdíly mezi ní a českými univerzitami a vysokými školami se postupně zmenšují, protože věda na VŠ se zlepšuje. Projev Haňka

Předseda Senátu Milan Štěch zdůraznil mj. úspěšnou spolupráci mezi horní komorou PČR a AV ČR, která trvá od roku 2011 a nezapoměl také na kritiku aplikovaného výzkumu. Projev Štěch

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s