Monthly Archives: July 2015

Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky EIT

EIT

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), třída AD14. Uzávěrka přihlášek je 4. září 2015 ve 12.00 hodin bruselského času.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení se musí nejdříve registrovat elektronicky  – viz odkaz zde.

Veškeré podrobnosti ohledně výběrového řízení včetně požadavků vč. podmínek způsobilosti jsou uveřejněny v Úředním věstníku č.  C 222 A.

EIT v Evropě - mapa

EIT v Evropě – mapa

Zdroj: www.h2020.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Výsledky českých subjektů ve výzvě ICT v Horizontu 2020

Do výzvy ICT v programu Horizont 2020 (uzávěrka výzvy byla 14.4.2015) bylo celkem podáno 1288 návrhů projektů. K negociaci jich je nakonec pozváno 159 a z toho celkem 8 s českou účastí! Na rezervním listu jsou pak další 3 projekty s českou účastí. Gratulujeme! Více info v přiložené tabulce.

H2020 ICT

 

zdroj: Jiří Kadlec

1 Comment

Filed under Uncategorized

Výroční zprávy významných institucí z oblasti vědy a výzkumu

VZ vsechny

Prohlédněte si výroční zprávy Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Akademie věd ČR, Technologického centra AV ČR a Asociace výzkumných organizací za rok 2014:

– Výroční zpráva TA ČR 2014

– Výroční zpráva GA ČR

– Výroční zpráva AV ČR 2014

– Výroční zpráva TC AV

– Ročenka AVO 2015

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Problémy a udržitelnost regionálních výzkumných center

Českou republiku čeká výrazný pokles zdrojů pro vědu a výzkum po roce 2020. Celkové finance klesnou díky ukončení strukturálních fondů zhruba na třetinu současných. To bude mít výrazný dopad na státní rozpočet.  Z tohoto důvodu je třeba začít vést debatu o nastavení programů aplikovaného výzkumu, především pak programů Technologické agentury ČR Epsilon a Centra kompetence a programu Trio Ministerstva průmyslu a obchodu, které budou hlavními zdroji výzkumných center a ústavů zaměřených na aplikovaný výzkum.

První taková debata proběhla na Ministerstvu dopravy v úterý 14. července, kdy se u jednoho stolu sešli zástupci Úřadu vlády ČR se zástupci regionálních výzkumných center. Účelem setkání bylo nastartování dlouhodobé diskuze o programech aplikovaného výzkumu v letech 2017 – 2020, sektorové podobě výzev z programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a zjištění aktuálních problémů, které tlačí výzkumná centra.

uv

Jednání řídil náměstek Arnošt Marks, který zástupce výzkumných center přivítal slovy: „Regionální výzkumná centra vítám jako významnou část kapacit v aplikovaném výzkumu a jsem rád, že můžeme dnešním setkáním zahájit dlouhodobou debatu o budoucnosti aplikovaného výzkumu.“

Slova v diskuzi se chopil také prezident AVO Libor Kraus, který shrnul hlavní problémy: „Výzkumná centra byla budována tak, aby pomáhala rozvoji české ekonomiky. S tím se však v nových programech nepočítá. Centra se tedy nacházejí v jakémsi vakuu. Nevědí, co mají dělat a co po nich stát vůbec chce. Jinými slovy mají plavat, ale neví kam a jak dlouho.“

Celé jednání shrnul prezident AVO Libor Kraus v následujícím videu:

Debaty se postupně zúčastnili prezident AVO Libor Kraus, Miroslav Václavík (VÚTS), Jaroslav Pindor (Materiálový a metalurgický výzkum), Lukáš Hartych (Membrain), Radek Zbořil (Univerzita Palackého Olomouc), Miroslav Pekař, Lucie Hrbková (Vysoké učení technické v Brně), František Svoboda, Luděk Hynčík (Západočeská univerzita Plzeň), Pavel Žlábek (Regionální technologický institut), Petr Tůma (Technická univerzita Liberec), Pavel Krečmer (Vysoké učení technické v Brně), Jana de Merlier (Fyzikální ústav AV) a Martin Podařil (AVO).

Jednání se zúčastnila také nová vědecká atašé České republiky v Izraeli Delana Mikolášová, která tak získala zajímavý pohled na aktuální problémy českých výzkumných center.

Odkaz na oficiální článek na webu http://www.vyzkum.cz ZDE

Martin Podařil (AVO)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Index Globální kreativity 2015 – jak je na tom ČR?

GCI

Global Creativity Index, nebo také GCI je měřítkem hospodářského růstu a udržitelné prosperity. Vzniká na základě tří T – talent, technologie a tolerance. Porovnává 139 národů po celém světě na základě těchto dimenzí a určuje celkovou míru kreativity a prosperity.

Celkové umístění: Na prvním místě se umístila Austrálie, která nahradila Švédsko (vítěz v předcházejících letech vydání indexu – 2004 a 2011). Spojené státy jsou druhé (udržely si svou pozici). Nový Zéland je třetí, čtvrtá je Kanada (minulá dvojka). Dánsko a Finsko se dělí o páté místo. Zbytek první desítky patří Švédsku (7), Islandu (8), Singapuru (9) a Nizozemsku (10). Česká republika se celkově umístila na 35. příčce.

Technologie: Jižní Korea vede v oblasti technologií. Japonsko je na druhém místě, třetí Izrael, Spojené státy čtvrté, a Finsko je páté. Austrálie, Nový Zéland, Německo, Singapur a Dánsko doplňují první desítku. Česká republika (29).

Talent: Austrálie vede, Island je na druhém místě. Spojené státy a Finsko jsou společně třetí a Singapur pátý. Dánsko, Slovinsko, Bělorusko, Nový Zéland a Švédsko doplňují první desítku. Česká republika (30).

Tolerance: Kanada má první místo v toleranci, která se měří jako otevřenost vůči etnickým a náboženským menšinám a gayům a lesbám. Island je druhý, Nový Zéland třetí, čtvrtá Austrálie a Spojené království páté. Nizozemsko, Uruguay, Irsko, Norsko a Švédsko doplňují první desítku. Česká republika (80)!

GCI je úzce spojen s hospodářským rozvojem, konkurenceschopností a prosperitou národů. Země, které dosáhnou dobrého umístění mají vyšší úroveň produktivity (měřeno jako ekonomický výstup na osobu), konkurenceschopnosti, podnikání a celkového lidského pokroku. Pokud se chce Česká republika posunout výše, musí zlepšit především rasovou a etnickou toleranci. Tam na špičku ztrácíme nejvíce – obsadili jsme až 113. místo.

Celou studii si můžete stáhnout zde: Global-Creativity-Index-2015

1 Comment

Filed under Uncategorized

Výzkumníci, vzhůru do Bruselu!

Evropský parlament vyhlásil výzvu k zapojení  výzkumných pracovníků a vědců do iniciativy MEP – Scientists Pairing Scheme 2015, v jejímž rámci dostanou příležitost spolupracovat s členy Evropského parlamentu. Cílem iniciativy je prohloubit vzájemné porozumění mezi členy EP a vědeckou komunitou, které je přínosné pro obě strany, zejména při tvorbě evropských politik. Podrobné informace včetně požadovaných náležitostí a přihlašovacího formuláře  jsou uveřejněny zde. Výzva je určena pouze pro jednotlivé výzkumníky či vědce, nikoli organizace.

Příjem přihlášek končí 31. července 2015.

zdroj: h2020.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Revoluce ve vzdělávání lékařů – Holo čočky od Microsoftu

microsoft-hololens-medical-studies

Microsoft představil koncept HoloLens a sází na jeho použití pro vědecký pokrok a vzdělávání. A jak tyto čočky vůbec fungují?

Společnost zveřejnila video ukazující, jak by se na Case Western Reserve University mohli používat holografické počítače pro výuku mediků. Studenti by mohli chodit kolem anatomických modelů kostí, svalů a orgánů v lidském těle. Márnice, pitevny a mrtvá těla by se stala minulostí. Mohly by také simulovat podmínky, které by umožnili budoucím lékařům pracovat v relativně málo stresujícím prostředí – bez živých či mrtvých pacientů. Ačkoli to nejspíš bude chvíli trvat, než budou studenti pomocí HoloLens skládat doktorát, tento klip ukazuje, že to není koncept k zahození. Posuďte sami.

zdroj: www.engadget.com

1 Comment

Filed under Uncategorized

Ex-post evaluace programů politiky soudržnosti 2007-2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013.

Součástí realizace výše uvedeného hodnocení je rovněž dotazníkové šetření, které je dostupné online ZDE

Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti implementačního systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti.

Dotazník je navržen takovým způsobem, aby jeho vyplnění nezabralo příliš času a úsilí: respondenti si mohou ve většině případů vybrat otázky, na které chtějí reagovat. V dotazníku je možné se snadno orientovat a je k dispozici na většině přenosných zařízení, včetně telefonu a tabletu.

S cílem zvýšit počet odpovědí a tím i úspěšnost dotazníkového šetření, bychom Vás rádi požádali o vyplnění a odeslání on-line dotazníku.

Leave a comment

Filed under Uncategorized