Monthly Archives: July 2016

V Třineckých železárnách zasedalo předsednictvo AVO

Pravidelné zasedání předsednictva Asociace výzkumných organizací (AVO) se uskutečnilo 22. června, tentokrát v Třineckých železárnách. Členy AVO jsou kromě Třineckých železáren i dceřiné společnosti VÚHŽ a Materiálový a metalurgický výzkum.

clanek Hutník

Článek v časopisu Hutník

Předsednictvo v Třineckých železárnách přivítal vedoucí oddělení Výzkum a správa průmyslového vlastnictví Radek Herman, který je členem předsednictva za Třinecké železárny. Kromě pravidelné agendy se předsednictvo zabývalo problematikou hodnocení výzkumných organizací, národní a regionální inovační strategií, podporou spolupráce výzkumných organizací s firmami, problematikou účelové podpory výzkumu a vývoje, kolaborativním výzkumem jako jednou z forem spolupráce výzkumných organizací a firem a také spoluprací AVO a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Člen kontrolní komise předsednictva AVO Jaroslav Pindor přítomné seznámil s průběhem a výsledky mezinárodní výstavy technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena, která se uskutečnila týden před jednáním Třinci. Prezident AVO Libor Kraus na závěr zasedání předsednictva zdůraznil, že se postupně daří zvyšovat význam aplikovaného výzkumu a vývoje pro konkurenceschopnost firem v ČR. V této souvislosti vyzdvihl důležitost spolupráce všech subjektů v oblasti výzkumu a vývoje.

Řada členů předsednictva se následný den zúčastnila konference pořádané k 70 letům od založení společnosti Materiálový a metalurgický výzkum.

Zdroj: Hutník

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Program SME Instrument Brno

Brno podpoří nápady malých a středních firem, které mají potenciál změnit trh. Speciální grant pomůže rozpracovat inovativní projekty, které v nezávislém hodnocení ocenili odborníci Evropské komise. Na program SME Instrument Brno vyčlenilo město 6 milionů korun. První část peněz získává firma, která umí zkombinovat dva dosud nepropojitelné druhy zobrazování mikroskopem.

sme ins

Brněnský program navazuje na Horizont 2020 Evropské komise a jeho schéma SME Instrument financující firmy, které chtějí na trh přinést přelomovou technologii. Rozpočet prestižního schématu je ale omezený a peníze nakonec dostane jen malé procento společností, které při hodnocení překročí potřebnou hranici bodů. „V minulosti se mezi nimi ocitlo i několik brněnských firem, které prokázaly své kvality, ale na peníze kvůli velké konkurenci nedosáhly,“ uvádí ředitel JIC Jiří Hudeček.

To chce město novým projektem napravit. „Nezávislí odborníci Evropské komise svým hodnocením říkají, které projekty mají skutečně nadějnou inovaci. Byla by škoda nepodpořit firmy s potenciálem rychlého prosazení na trhu. Pomůžeme-li jim teď, v budoucnosti bude z jejich úspěchu těžit v podobě vzniku pracovních míst i odvádění daní do lokální kasy celé Brno,“ uvádí brněnský primátor Petr Vokřál. Brno se stalo prvním regionem v ČR a pátým regionem v Evropě, které z vlastních zdrojů podporuje nadějné a dobře hodnocené projekty a tak se snaží nastartovat inovativní střední a malé podniky.

První městem podpořenou firmou se stala Optik Instruments ve spolupráci se startupem NenoVision, který se zabývá tzv. korelativním zobrazováním. (článek o NenoVision v HN) Jednatel společnosti Optik Instruments a jeden ze zakladatelů NenoVision Jan Neuman se spolupracovníky přišli na to, jak zkombinovat dvourozměrný obraz z elektronového mikroskopu s trojrozměrnou mikroskopií atomárních sil. „S mikroskopy jsem pracoval přes deset let, nejdříve na VUT v Brně, později na CEITECu a také například v Izraeli na Weizmann Institute of Science. S nápadem jsme se přihlásili do programu JIC ENTER, díky kterému jsme za pomoci konzultantů JIC celý projekt sestavili tak, abychom měli šanci uchytit se i na trhu s mikroskopy,“ vysvětluje výzkumník a podnikatel Jan Neuman. JIC mu také pomohl podat žádost do programu SME Instrument, v němž získal od hodnotitelů vysoké hodnocení. Peníze od Brna mu pomůžou zaměřit se ve studii proveditelnosti na technické detaily a v návaznosti na ně určit správnou obchodní strategii.

NenoVision LiteScope

NenoVision LiteScope

Firmy mohou od Brna získat 1 350 000 Kč a zdarma služby profesionálních koučů, kteří jim pomohou s komercializací nového produktu, technologie či služby. SME Instrument Brno je určený pro jihomoravské firmy, které získají při hodnocení projektů předložených do programu SME Instrument – fáze 1 (ověření konceptu a zpracování studie proveditelnosti) minimálně 13 bodů. O peníze můžou firmy požádat kdykoli během roku, nejpozději však do 30. 4. 2017, a zároveň do jednoho roku od obdržení kladného hodnocení od odborníků Evropské komise, tzv. Seal of Excellence (více v článku ZDE). Přihláška do programu a další informace jsou na stránkách JIC.

Brno ve spolupráci s JIC podporuje nadějné technologické firmy i dalšími kroky. Počátkem roku spustilo program KTPI, který do brněnských společností přivádí výzkumníky ze zahraničí. Od roku 2010 navíc Brno přispělo částkou 36 milionů na propojení firem s vědci z výzkumných institucí a letos firmám rozdává kreativní vouchery v hodnotě 4 milionů korun na spolupráci s kreativními profesionály. Službami a programy JIC pak prošlo už přes 200 inovativních firem, které v Brně a okolí vytvořily už přes 1 400 pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách.

Zdroj: Brno.cz, AVObloguje

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Infografika české účasti v H2020 SME Instrument

sme ins

Leave a comment

by | July 18, 2016 · 8:45 am

Evropa je stále méně inovativní, říká scoreboard

Inovační Scoreboard, který byl dnes zveřejněn, ukazuje pokles výkonnosti 17 z 28 členských států. Evropská unie je i nadále zastíněna svými globálními konkurenty. Nejlépe si v Evropě vede Švýcarsko, které není členem EU.

Švýcarsko nadále určuje tempo inovací v Evropě, následované Švédskem, píše se v letošní edici European Innovation Scoreboard. V posledním roce byl zaznamenán růst pouze u sedmi členských států (Bulharsko, Dánsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Malta, Velká Británie). Ostatních 17 států vykázalo pokles. EU se nedaří dohnat své globální konkurenty. Je překonána Jižní Koreou, USA a Japonskem. Čína roste také rychleji než EU a pomalu dohání ztráty, uvádí se ve zprávě.

infographic-innovation-union-01 infographic-innovation-union-02

Německo je opět hlavním investorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, následované Estonskem. Belgie sbírá body za spolupráci výzkumu a byznysu. Lotyšsko se stalo nejrychleji rostoucí inovátorem. Finsko je nejlepší místo pro firmy, kde hledat rizikový kapitál. Nejhorší výsledky zaznamenaly Bulharsko a Rumunsko, obě země jsou hluboko pod průměrem EU.

Žebříček porovnává výkon v oblastech, jako je financování inovací, podnikatelské investice, počty vysoce kvalifikovaných pracovníků, vývozu a prodeje v oblasti high-tech a využití duševního vlastnictví.

V reakci na závěry zprávy uvedla evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska, že EU pracuje na seznam reforem, které by mohly mít pozitivní vliv na inovace v celé Evropě: “Musíme zjednodušit regulaci DPH, přizpůsobit insolvenční pravidla, zajistit dostupnost informací o regulačních požadavcích a pracovat na jasném a uživatelsky příjemném rámci v oblasti duševního vlastnictví pro malé a střední podniky.”

European Innovation Scoreboard najdete zde: EIS 2016

Jak je na tom ČR najdete zde: Regional profiles Czech Republic

Zdroj: EC

Leave a comment

Filed under Uncategorized

PROGRAM INTER-EXCELLENCE

je letošní novinkou schválenou MŠMT a bude finančním zdrojem pro vědecké týmy České republiky. ČR může nadále aktivně spolupracovat s evropskými i světovými vědeckými kapacitami. Program nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST.

IMG_0011-6s

Ilustrační obrázek, zdroj: AVO

Programové období nového programu je 2016–2024. Za tuto časovou periodu bude rozděleno na mezinárodní projekty z veřejných zdrojů minimálně 4,98 miliard korun. Program INTER-EXCELLENCE je členěn na šest podprogramů: INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR, INTER-EUREKA. Jednotlivé podprogramy nemusí být vyhlašovány ve stejném termínu. K dosažení prestižních výzkumných výsledků s širokým dopadem na světové úrovni je mezinárodní spolupráce již nutností a její podporou je pozitivně ovlivněna budoucnost celé planety.

Zdroj: MŠMT

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Zápis z pracovní cesty do Číny aneb Čína otáčí kormidlo směrem k inovacím

Čínská vláda se rozhodla otočit kormidlo a místo levné masové výroby se chce soustředit na kvalitní výrobu s přidanou hodnotou. To je velká šance pro české výzkumné organizace a inovativní podniky, kterých je dle studie INKA v České republice necelé 3 000. Velká poptávka je nejen po technologiích, ale také po expertech.

Na základě spolupráce s ČSVTS mohli dva členové AVO vycestovat do Číny a v provincii Zhejiang se zúčastnit sympozia zaměřeného na zahraniční spolupráci v oblasti investic, obchodu a lidských zdrojů s názvem 18th Zhejiang Investment and Trade Symposium. Protože se této příležitosti chopil pouze pan Beránek ze společnosti EVT, využil jsem nabídku a vyrazil do Číny propagovat český výzkum.

Spolu s námi na sympoziu vystoupily zhruba tři desítky odborníků z celého světa. Své zastoupení měly země vyspělejší (USA, Izrael, Japonsko, Německo) i jejich následovníci (Francie, Belgie, Rakousko, Španělsko, Itálie, Rakousko) a také například Česká republika a Bělorusko.

Během dne se na stáncích diskutovali čínští návštěvníci sympozia se zástupci jednotlivých států a probírali konkrétní projekty nebo komunikovali o vhodných expertech na různé pozice a jakým způsobem by mohla probíhat případná spolupráce. Večer pak probíhali recepce s místními politiky, podnikateli a zástupci firem. Toto se opakovalo po dobu 5 dnů ve 4 městech provincie Zhejiang (Ningbo, Shaoxing,  Huzhou a Hangzhou).

FOTOGALERIE Z CESTY DO ČÍNY

This slideshow requires JavaScript.

Jednání byla velmi konkrétní a v českém stánku se střídal jeden návštěvník za druhým. Možná je lákaly vystavené 3D předměty, kterými nás na cestu vybavili Ysoft Be3d anebo můj mladistvý vzhled (naprostá většina zahraničních odborníků byla již v důchodovém věku s prošedivělými vlasy). Získali jsme mnoho kontaktů a také mnoho konkrétních poptávek. Hlavními oblastmi zájmu byla robotika, informační technologie, biotechnologie, automotive, letectví, ale například také přesné strojírenství či zemědělství. Čínské společnosti jsou hladové po technologiích i expertech a díky nedávno vyhlášené státní podpoře inovací mají také co nabídnout.

Čína a účast na sympoziu mě nadchla. Moderní podniky, luxusní hotely, mrakodrapy, čtyřproudé dálnice, vysokorychlostní železnice, velmi milí lidé, bohatá kuchyně, zájem o české experty, živé přenosy z ME ve fotbalu, desítky žádostí a společnou fotku – to vše jsou mé vzpomínky na první návštěvu Číny. Jsem si samozřejmě vědom velikosti Číny i toho, že situace v méně rozvinutých provinciích není tak růžová, jako v okolí Šanghaje.

Každopádně potenciál pro český výzkum, vývoj a inovace je v současné době v Číně obrovský a české výzkumné organizace a inovativní podniky by jej měly využít! AVO spolupráci ráda zprostředkuje.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized