Monthly Archives: December 2016

IRFC 2017 v Praze: Let’s make European Railway EASY!

Pod tímto mottem se bude konat šestý ročník Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC – International Rail Forum & Conference), která se uskuteční v Praze ve dnech 22. až 24. března 2017 v hotelu Clarion Hotel Prague.

logo-irfc-2017-1000

IRFC je významnou událostí v kalendáři mezinárodního železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Jednacími jazyky se simultánním překladem budou angličtina, čeština a ruština.

V březnu roku 2017 naváže konference IRFC na tradici setkání železničních expertů, která začala již v roce 2008. Za tu dobu se dlouhá řada významných odborníků vyjádřila k mnoha aktuálním otázkám a problematice daného období. Tentokrát budou nosnými tématy nadcházející konference opět projekty a trendy, které jsou v posledním období velmi diskutované.

Účastníky konference bude jistě zajímat vliv a dopad legislativy na jejich každodenní praxi. Diskutována budou témata jako liberalizace, standardizace, konkurenceschopnost a udržitelnost železniční dopravy. O těchto námětech by se měli v úvodní sekci zmínit významní činitelé z mezinárodních organizací a institucí, kterými budou EUAR (Evropská železniční agentura), UIC (Mezinárodní železniční unie), OSŽD (Organizace spolupráce železnic), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER (Společenství evropských železnic) a Shift2Rail (Společný podnik pro evropský železniční výzkum a inovace). Tyto organizace jsou rovněž patrony celé konference, spolu s ministerstvem dopravy ČR a Hospodářským výborem Parlamentu ČR.

irfc2015

Jedním z hlavních témat bude digitalizace. Téma „Propojeného digitálního jednotného trhu“ je jedním z prvních dvou priorit politiky Evropské unie, kdy prostřednictvím využití příležitostí nabízených digitálními technologiemi mohou tyto nástroje především v dopravě zlepšit využití současných zdrojů a každodenní život obyvatel. Konference IRFC představí současné možnosti, výzvy, konkrétní příklady implementace a umožní zástupcům významných organizací a hráčů na trhu prezentovat svou strategii v oblasti digitalizace.

Dalším aktuálním tématem, které obsáhne konference IRFC 2017, je interoperabilita a implementace TSI TAF/TAP. Standardizovaná výměna informací mezi účastníky železniční dopravy je daná nařízením Evropské komise a je rovněž stanoven závazný implementační plán, kdy železniční dopravci, manažeři infrastruktury a držitelé vozů budou muset spolu komunikovat na základě těchto standardů. Konference IRFC bude o tomto tématu informovat, bude prezentovat příklady řešení v softwarových produktech a také představí konkrétní příklady implementace TSI v praxi.

Tradičním blokem přednášek budou témata zaměřená na novinky v technologii přepravy zásilek po železnici, mimořádné zásilky, nebezpečné zboží, jednovozové zásilky, bezpečnost, sledování apod. Účastníci konference přivítají rovněž možnost dozvědět se, co je nového v přepravách Asie–Evropa, v jejich potřebách, dalším směrování a budoucnosti.

Zajímavé budou rozhodně informace o probíhajících a ukončených projektech řešených v rámci výzkumných a inovačních programů, které nastíní účastníkům konference, jak v praxi využít řady možností financování svých aktivit a záměrů, také se zaměřením na střední a východní Evropu. Představena budou řešení projektů v rámci programů EUREKA, Horizon 2020 a zejména Shift2Rail.

Program konference doplní diskusní fórum s významnými osobnostmi evropské dopravní politiky a železničních institucí, které proběhne v úterý 21. března 2017. Nedílnou součástí bude tradiční doprovodná výstava a doprovodné akce, kterými jsou Galavečer první den a „Český večer“ na konci druhého jednacího dne. Odborná exkurze v průběhu třetího dne zakončí třídenní odborný program.

Kompletní informace jsou uvedeny na webové stránce www.IRFC.eu nebo www.RailConference.com.  Online registrace probíhá zde.

Kdo chce udržet krok se současným vývojem v železniční dopravě, neměl by na konferenci IRFC 2017 chybět!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Podcast – Transhumanismus

transhumanismus

Velmi zajímavá přednáška Miroslava Vacury (vyučuje filosofii na VŠE) o dalším stupni vývoje člověka. Miroslav vypráví o historii transhumanismu a o svých zkušenostech s podkožním RFID implantátem. V diskusi se zapojují i další kyborgové a odpovídají na dotazy z publika.

Další setkání transhumanistů zaměřené tentokrát na magnetické implantáty se uskuteční 1. února 2017 v Paralelní Polis. Magnetické implantáty jsou často popisovány jako šestý smysl – umožňují totiž člověku vnímat elektromagnetická pole. Více o přednášce ZDE

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Amires – jak na úspěch v programu Horizont 2020

Společnost Amires uspěla v programu Horizont 2020 SME Instrument s projektem PHOSave. Cílem PHOSave projektu je obnova vyčerpané hasicího prášku (polyvalent) skrze inovativní, chemicko/fyzikální solubilizační proces.

Jak společnost uspěla se můžete podívat v prezentaci ZDE

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mezinárodní kongres koroze EUROCORR proběhne v roce 2017 v Praze

Nejvýznamnější akce v Evropě v oblasti ochrany materiálů s názvem EUROCORR 2017 – 20th International Corrosion Congress se poprvé uskuteční v České republice. Proběhne ve dnech 3. – 7. září 2017 v Kongresovém centru Praha.

eurocorr

Korozní ztráty u nás i v jiných průmyslově vyspělých státech se pohybují na úrovni 5 % HDP. Naše hospodářství připraví koroze kovů ročně asi o 150 miliard korun! Tato částka je ohromující už jenom při pomyšlení, že ztráty způsobené mediálně daleko zajímavějšími katastrofami, jako jsou například požáry, jsou o dva řády nižší. Ročně to bývají necelé 2 miliardy.

Kongres EUROCORR se bude vztahovat na všechny aspekty výzkumu koroze a ochrany materiálů s celosvětovým dosahem. Hlavními tématy budou pokroky v prevenci proti korozi, monitorování koroze, materiály odolné vůči korozi, povrchové úpravy a nátěry, kontroly a nedestruktivní zkoušky, elektrochemické metody, analytické techniky a mikroskopie, inhibitory koroze a další.

This slideshow requires JavaScript.

S předpokládanou účastí 1500 delegátů bude kongres jedinečnou příležitostí pro networking vědců, akademiků, studentů a zástupců výzkumných organizací a průmyslu v živém profesionálním prostředí. Vědecký program se bude skládat z plenárních přednášek světoznámých specialistů na korozi, více než 20 keynote přednášek a asi 800 prezentací. Patnáct paralelních sekcí na různá témata nabídne specialistům z celého světa možnost setkat se a prezentovat výsledky svého výzkumu.

Více informací o kongresu naleznete na webu ZDE nebo v PDF brožurce ZDE.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kraus (AVO): Registr drahých vědeckých přístrojů je zbytečný

Které univerzity mají speciální drahé přístroje, by se výzkumníci i firmy měli dozvědět z centrálního registru. Počítá s tím nový zákon o výzkumu, který připravuje úřad Pavla Bělobrádka. 

img_4020-5s

“V Česku dnes nemáte možnost zjistit, jaké přístroje zakoupené za veřejné peníze jsou ve výzkumných organizacích,” vysvětluje Bělobrádkův náměstek Arnošt Marks. Podle něj by registr pomohl předejít i případům, kdy má jedna instituce jeden přístroj víckrát.

Podle prezidenta Asociace výzkumných organizací Libora Krause však firmy registr nepotřebují. “Už jeden takový registr máme. Jmenuje se Google,” uvádí s tím, že na internetu se dají informace o tom, která univerzita či ústav vlastní nějaké speciální přístroje, bez problému najít.

Zmiňovaný registr by byl součástí informačního systému výzkumu. Podle původního návrhu se do něj měly zapisovat přístroje dražší než pět milionů korun, nyní se hovoří spíše o desítkách milionů. “Mělo by se začít třeba až na 50 milionech,” míní náměstek Marks. Tak drahé přístroje má ovšem jen málo univerzit a výzkumných center, v registru by jich tak moc nebylo. “Například z naší univerzity by tam nebyl ani jeden,” uvedl poslanec a zároveň děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity František Vácha.

Podle Libora Krause by firmy a univerzity měly spolupracovat co nejvíce. “V Německu nebo v Rakousku provozují síť výzkumných center při univerzitách, s nimiž firmy spolupracují. V Česku tohle chybí, měli bychom jejich systém převzít a vytvořit podobnou síť center zaměřených na aplikovaný výzkum,” míní Kraus.

Zdroj: HN

Leave a comment

Filed under Uncategorized

V čem jsme dobří ve výzkumu podle EU?

Česká republika dostala od Evropské komise vysvědčení. Je rozsáhlejší, proto vám dnes představíme pouze naše silné stránky. 

  1. Výše státní podpory
  2. Výše zahraničních investic
  3. Silný vývoz technologicky vyspělých produktů
  4. Vysoká zaměstnanost v inovativních podnicích

strenghts

Slabé stránky českého výzkumu si necháme na příště.

Zdroj: EK

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Incomaker má investici od EU – To se podaří jen minimu žadatelů

Jeden rok vývoje, zatím v testovací fázi a bez uvedení na trh. Program usnadňující řízení marketingových aktivit Incomaker již ale stihl získat finanční podporu z fondu Evropské unie, což se v průměru daří jen 2,5 procentu českých žadatelů.

incomaker-680x250

„Díky zkušenostem z předchozích projektů víme, jak málo firem řídí dobře své marketingové aktivity. Na trhu je mnoho programů, které řeší různé marketingové činnosti, třeba odešlou hromadné emaily. Potřebují ale, aby někdo věděl, co a komu poslat,“ říká Tomáš Šalamon, jeden ze zakladatelů společnosti Netcampaigner.com, která za projektem stojí. Firma se v celoevropské konkurenci stala teprve sedmým držitelem prestižního grantu z České republiky.

Prezentaci Tomáše Šalomona o úspěchu v SME Instrument najdete ZDE

Nový systém by podle tvůrců měl marketingové aktivity na základě analýzy velkého množství dat sám navrhovat, což posouvá automatizaci marketingu na úplně novou úroveň. Automaticky se má taky učit na své předchozí činnosti.

Cílem Incomakeru je nabídnout nástroj, který firmám ušetří čas a taky náklady. Software má umět optimalizovat klasický e-mailing, PPC kampaně, marketing na sociálních sítích, bannerové reklamy, remarketing a další oblasti.

Incomaker logo

„Od začátku jsme měli ambice uspět na mezinárodním trhu. Podpora EU je pro nás samozřejmě skvělou zprávou. Naše inovace zvítězila nad stovkami jiných z celé Evropy v programu Horizon, kde hodnotiteli jsou lidé z businessu, nikoliv úředníci,“ říká Vilém Říha, další ze zakladatelů.

Úspěšnost žádostí o podporu z tohoto fondu je na úrovni 7,5 procenta, výsledky českých žadatelů jsou ještě nižší – jen na úrovni 2,5 procenta. Tvůrci Incomakeru tak věří, že jim tenhle úspěch pomůže stát se atraktivnějšími také pro investory.

V první fázi získává 50 tisíc eur. Grant jde z evropského programu Horizont 2020, jehož součástí je specifický nástroj navržený pro malé a střední podniky (MSP), jež nabízí podporu ambiciózním inovačním firmám pro uplatnění výrobků nebo služeb na mezinárodním trhu.

Vývoj Incomakeru trval přes rok, v současné době je ve finální fázi. V testovacím režimu bude také uváděn na trh. Software obsahuje podporu více jazyků, globální povaze projektu pomohlo i vícenárodní složení vývojového týmu.

Zdroj: tyinternety.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Seminář Mezinárodní spolupráce ve VaVaI

V rámci 23. mezinárodního sympozia INOVACE 2016 se dne 8. 12. 2016 v prostorech ČSVTS uskuteční seminář Mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Více informací najdete ZDE

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

OP VVV – Seznam schválených projektů na transfer technologií

MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání schválilo projekty, které mají za cíl zvýšit transfer technologií vznikajících ve výzkumných organizacích směrem k aplikační sféře.

seznam-projektu-tt

Uspělo mnoho akademických institucí, ale i členů AVO. Nejvíce peněz získala Akademie věd ČR, celkem téměř 39mil Kč. Gratulujeme a těšíme se na transfery!

Seznam schválených projektů najdete ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO na veletrhu invencí a inovací

V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací, který je součástí Týdne výzkumu, vývoje a inovací prezentujeme aktivity AVO, členy AVO a výsledky projektu OKO AVO.

avo-na-inovace-2016b

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Možnost společného projektu H2020 v technickém výzkumu s finskou VTT

vtt-technical-research-centre-of-finland

Nabídku partnerství finské organizace VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT) pro návrhy projektů EE-17-2016-2017 Valorisation of waste heat in industrial systems (uzávěrka 19. 1. 2017 – IA) a LCE-28-2017 Highly flexible and efficient fossil fuel power plants (uzávěrka 5. ledna 2017 – RIA) si můžete prohlédnout ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Evropa chce být světovou jedničkou v čisté energii

Největší reforma od zavedení centralizovaných energetických systémů – tak se popisuje nový megabalíček Evropské komise pro přechod na čistou energii.

priroda

Ilustrační obrázek, foto: jantichyphotography.com

Hlavní roli hraje spotřebitel: bude moci vyrábět a prodávat vlastní energii, rychle porovnávat ceny a vybírat. Podíl zelené energie má do roku 2030 narůst na 27 % a energetická účinnost na 30 %. To má přinést i ekonomický stimul: odhaduje se, že v příštím desetiletí může přinést 900 000 pracovních míst a vyvolat až 1% růst HDP.

Komise vycházela z dohody Evropské rady na klimaticko-energetickém rámci pro rok 2030 z října 2014, a také z Pařížské klimatické dohody, která vstoupila v platnost v listopadu. O balíčku budou nyní jednat členské státy a europoslanci.

 

Další informace

Veškeré dokumenty z balíčku pro čistou energii

Informační přehled: Energetická účinnost na prvním místě: lepší spotřeba, čistší svět

Informační přehled: Dosažení vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Zdroj: Zastoupení EK v ČR

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Šance získat grant v H2020 je podle poslední analýzy poloviční, než v FP7

Dle analýzy dat z roku 2015 je úspěšnost žadatelů v programu Horizont 2020 přesně 10, 7%. V 7. rámcovém programu byla průměrná úspěšnost 20%.

Nejvíce z 152 627 projektů podaných v roce 2015 mají na svědomí výzkumníci z Velké Británie. Stali se také největším příjemcem peněz. Následují Německo, Itálie a Španělsko.

Nejmenší úspěšnost mají výzkumníci z Bulharska (5,6%). Úspěšnost České republiky (8,4%) je také pod průměrem EU.

succes-rate

Celou analýzu si můžete přečíst nebo stáhnout ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Superrychlá převodovka Wikow Gear boduje v zahraničí

V Česku i celé střední a východní Evropě jsou první, kdo vyvinul superrychlou průmyslovou převodovku. Firma Wikov Gear, jejímž majitelem je Martin Wichterle, vnuk známého akademika Otto Wichterleho, dokončila ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Technologickou agenturou ČR zařízení, které je schopno vyvinout rychlost 35 tisíc otáček za minutu. To je současná světová špička.

wikow

Vozy Wikov, které vyráběla firma dědečka Martina Wichterleho, platily za první republiky za luxusní. autor: Libor Teichman, HN

Podnik navíc dokázal vyrobit a prodat první rychloběžné převodovky brzy po vývoji prototypu. “Více než 10 kusů podle individuálních požadavků zákazníků jsme už dodali například firmě General Electric do USA a Francie či německé firmě MAN Turbo. Kupovaly je hlavně do elektráren a rafinerií,” uvedl hlavní řešitel projektu a technický ředitel Wikovu Gear Radovan Rašpl.

Zařízení, které přijde na miliony korun a váží tři až čtyři tuny, se využívá například při výrobě elektrické energie, kde působí mezi plynovou nebo parní turbínou a generátorem. Slouží i při výrobě stlačených plynů v chemičkách nebo rafineriích, kde je převodovka mezi motorem a kompresorem.

Rozhodující pro vývoj prvního prototypu české rychloběžné převodovky byla takzvaná segmentová naklápěcí ložiska. “Bez nich by byla převodovka schopná udělat třeba 10 tisíc otáček za minutu. S nimi se však dostane až na 35 tisíc, což nás staví na vrchol současných ve světě známých možností,” uvedl Rašpl.

Za zařízení světové úrovně považuje převodovky z Wikovu i Štefan Morávek z Centra nové technologie při plzeňské Západočeské univerzitě. “Možná by šlo vyrobit i převodovku s 50 tisíci otáčkami, ale u velkých průmyslových zařízení je těch 35 tisíc zatím technický strop,” řekl.

Za vývojem převodovek se stále více otáčkami stojí snaha zvyšovat účinnost energetických zařízení, což je dnes velký trend. “Daří se to právě díky rychlootáčkovým převodovkám, které spojí například turbíny s generátory s vyšší efektivitou než starší typy zařízení,” podotkl Morávek.

Projekt podpořila téměř 10 miliony Technologická agentura ČR a společnost Wikov Gear se kvůli němu spojila s Výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni i s výzkumným centrem Nové technologie při Západočeské univerzitě.

V roce 2013 obdržel cenu Technologické agentury v kategorii užitečnost řešení, kterou badatelům předával tehdejší premiér Jiří Rusnok.

Zdroj: HN

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přehled připravovaných výzev evropských a národních programů VaV

IMG_6729x

 

Programy mezinárodní spolupráce:

Národní programy:

  • OP PIKčerven 2017: Inovační vouchery, Spolupráce – klastry, Partnerství znalostního transferu, Proof of concept, Nízkouhlíkové technologie, Smart grids II: Přenosová síť (velké projekty), Inovace
  • TA ČR:
    • březen 2017Zéta (spolupráce firem a výzkumných org.),
    • duben 2017Epsilon (podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje)

Zdroj: Enterprise Europe Network

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pavlíček (eNovation): Vláda o stavu čerpání dotací z EU mlží. Má proč.

Při páteční tiskové konferenci ocenil premiér Sobotka ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou za dočerpání financí z EU za období 2007 – 2013. O problémech s čerpáním dotací v období stávajícím nepadlo ani slovo. Není se čemu divit.

sobotka

Kdyby chtěl pan premiér hodnotit aktuální stav, musel by zmínit, že budoucí vlády budou díky té stávající řešit daleko větší problém s nedočerpáním evropských peněz, protože zpoždění nabírá enormních rozměrů.  Po třech letech nového období byla totiž z 650 mld. korun vyčerpána pouze asi 3 %. O situaci vypovídají také jednoduché grafy porovnávající klíčové programy pro podnikatele – OPPI (Operační program podnikání a inovace – programové období 2007 – 2013) a OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – programové období 2014 – 2020). Z toho je nyní vyčerpáno pouze 22, 5 mil. Kč ze 117 mld. Kč, které má ČR k dispozici.

Muselo by také zaznít, že důsledky tohoto tristního stavu mohou být pro mnohé české podniky fatální, a to nejen v souvislosti s potenciálně nevyužitými miliardami. Pomalý proces hodnocení žádostí o dotace totiž podnikatele paralyzuje – dlouhá nejistota a nekonečné průtahy jsou z hlediska investičního plánování katastrofální. Z 5 161 dotačních žádostí bylo tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno necelým 450 podnikům.

Jediný problém aktuálního programového období, kterého se na tiskové konferenci pan premiér s paní ministryní dotkli, byla (ne)funkčnost monitorovacího systému MS2014+, kde se administrují dotační žádosti. Nicméně označit potíže se systémem za „běžné a nijak kritické“ je skutečně eufemismus. Svítá však naděje – od teď (!) se bude podle slov Šlechtové ministerstvo soustředit na skutečné priority, nikoliv na umístění tlačítek. Držme palce.

Jiri Pavlicek
CEO eNovation s.r.o.

Leave a comment

Filed under Uncategorized