Monthly Archives: December 2014

Připomínky členů AVO k IPN Metodika

Veřejného projednávání návrhu metodiky institucionálního hodnocení se zúčastnilo několik členů AVO. V níže uvedeném dokumentu si můžete připomínky členů AVO přečíst.

Připomínky členů AVO k IPN Metodika

Během veřejné konzultace, která trvala od 10. do 26. listopadu 2014, obdržel projektový tým IPN Metodika celkem 85 vyplněných dotazníků – anonymizované vyjádření všech respondentů k draftu metodiky si můžete prohlédnout ZDE.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Glosa Martina Jahna

Bylo by užitečné, aby se Česká republika vrátila k progresivnímu trendu postupného zvyšování podpory VaVaI ze státního rozpočtu, ale zároveň by měly být využívány i další formy podpory, např. finanční nástroje. Podporu je třeba zaměřit do oborů, v nichž jsou regiony i celá Česká republika konkurenceschopné a do oborů, které ideálně využijí nové znalosti, produkované přednostně výzkumnými organizacemi. Je třeba změnit strukturu směřování veřejných výdajů na VaV posilováním účelového financování na úkor institucionálního. Nárůst veřejných výdajů by měl být přednostně směřován na programy aplikovaného výzkumu. S tím souvisí i struktura výzkumné infrastruktury, kde České republice chybí instituce, zaměřené na aplikovaný výzkum typu německé Fraunhoferovy společnosti.

Měl by být kladen důraz na vytváření vazeb mezi firmami (klastry), zavádění nejlepších metod řízení a rozvoje firem, rozvoje lidských zdrojů a spolupráce s univerzitami i se středními školami. Zvláštní pozornost zaslouží podpora mobility pracovníků mezi akademickou a privátní sférou.

I přes masivní podporu transferu technologií ze strukturálních fondů existují velké rezervy v efektivitě ochrany doposud nechráněných výsledků VaV. To by vyžadovalo především zlepšení motivace výzkumných organizací k transferu poznatků, např. vhodnou úpravou metodiky hodnocení výsledků VaV. Je nutné zvýšit úroveň znalostí absolventů přírodovědných a technických studijních programů na vysokých školách o ochraně duševního vlastnictví a o jejím ekonomickém využití, ale rovněž podpořit i zájem mládeže o studium přírodovědných a technických oborů.

Martin Jahn

prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR

jahn med

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Prezentace členů AVO v Indii

Díky finanční podpoře MPO ČR, které hradilo část nákladů českého stánku na Mezinárodním veletrhu důlní a dobývací techniky IMME 2014, Kalkata, Indie 3. – 6. 12. 2014, se této akce mohl zúčastnit i zástupce AVO – její výkonný předseda Ing. Václav Neumajer.

indie1

Výkonný předseda AVO Ing. Václav Neumajer

Prezentace ČR byla velmi dobře připravena. Řada doprovodných akcí a především přítomnost diplomatických zástupců České republiky a MPO ČR „zviditelnila“ účast ČR na veletrhu a „přilákala“ na stánek řadu zájemců, kteří projevili zájem o spolupráce. Jednalo se nejen o spolupráci ve výzkumu a vývoji, ale i o „standardní“ obchodní spolupráci, která samozřejmě následně může vést i ke spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Jako velmi nadějná se jeví snaha nové indické vlády o větší podporu podnikového výzkumu a vývoje, která by měla vést i k založení jakési obdoby Technologické agentury ČR. AVO bude tuto iniciativu dále sledovat s možností využití v dvoustranných projektech výzkumu a vývoje (např. pomocí programu DELTA TA ČR). Zástupce AVO prezentoval na stánku konkrétně i několik firem – členů AVO, které poskytly propagační materiály.

Za Českou republiku se doprovodných akcí zúčastnil velvyslanec ČR v Indii pan Miloslav Stašek, obchodní Radúz Dillí pan Jiří Janíček, ředitel kanceláře CzechTrade, Mumbai pan Ivan Kameník a zástupce MPO ČR ing. Vladimír Bomberovič.

indie3

Zleva ředitel kanceláře CzechTrade Mumbai Ivan Kameník, zástupce MPO ČR Vladimír Bomberovič; jeho excelence velvyslanec ČR v Indii pan Miloslav Stašek, výkonný předseda AVO Václav Neumajer

Stánek ČR navštívila řada významných hostů z Indie: státní tajemník ministerstva hornictví – Dr. Anop K. Pujary (za doprovodu novinářů a televize), Director Confederation of Indian Industry (CII), J. Immanuel Mahesh Kumar (i v televizním interview), Dr. Amit Mita, ministr Government of West Bengál a další. Pro zájemce byl uspořádán seminář, kde se představili jednotlivé firmy z ČR. Na stánku ČR bylo zorganizováno setkání s novináři, při které poskytl velvyslanec Miloslav Stašek rozhovor deníku The Hindi BusinessLine. Články a fotografie o českém stánku se objevily v několika desítkách místních novin.

Ing. Václav Neumajer

výkonný předseda AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přečtěte si nový zprAVOdaj

V pořadí již sedmé číslo zprAVOdaje právě dorazilo z tiskárny. Stáhnout nebo přečíst si ho můžete ZDE.

Uvnitř najdete například glosu Martina Jahna k podpoře výzkumu, vývoje a inovací, představení dvou inovačních draků z Libereckého kraje, informace o Roku průmyslu a technického vzdělávání, reportáž z předávání cen TAČR a nechybí ani tradiční rubriky Marketingová polepšovna (tentokrát o start-upech), věda pohledem, akce a reakce a zajímavosti z online světa. Přejeme příjemné čtení.

Nový zprAVOdaj čtěte  ZDE.

zprAVOdaj 7

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Podniky v EU investují málo do výzkumu

Investice společností se sídlem v EU do výzkumu a vývoje vzrostly v roce 2013 i přes nepříznivé hospodářské podmínky o 2,6 %. Oproti předchozímu roku, kdy dosáhl 6,8 %, se však tento nárůst zpomalil. Nedosahuje ani celosvětového průměru za rok 2013 (4,9 %) a zaostává za hodnotami společností v USA (5 %) a v Japonsku (5,5 %).

Tyto výsledky byly aktuálně zveřejněny v letošním Srovnávacím přehledu EU týkajícím se investic průmyslových podniků do výzkumu a vývoje vypracovaném Evropskou komisí, který analyzuje 2 500 nejvýznamnějších podniků z celého světa, jež celkem představují přibližně 90 % všech výdajů podniků na výzkum a vývoj. Z údajů vyplývá, že společnosti se sídlem v EU (633) v roce 2013 investovaly 162,4 miliardy eur, zatímco společnosti v USA (804) věnovaly na investice 193,7 miliardy eur a společnosti japonské (387) pak 85,6 miliardy.

Stáhněte si Srovnávacím přehled EU R&D Scoreboard 2014

První místo v celosvětovém žebříčku obsadila automobilka Volkswagen z EU, která do výzkumu a vývoje investovala celkem 11,7 miliardy eur (nárůst o 23,4 %). Na druhém a třetím místě žebříčku se umístily společnosti Samsung (Jižní Korea) a Microsoft (USA).

top10 VaV investoru

Automobilový průmysl, v němž investice nadále rostly o 6,2 %, představuje celou čtvrtinu celkových investic do výzkumu a vývoje ze strany společností zahrnutých do srovnávacího přehledu EU. Naopak technologicky vyspělá odvětví, jako jsou farmaceutický průmysl nebo technické vybavení a zařízení, zaznamenala slabší růst, čímž celkovou průměrnou výši investic do výzkumu a vývoje v Evropě snížila.

Co se týče společností se sídlem v EU, 97 % celkových investic do výzkumu a vývoje pochází od společností z deseti zemí. K celkovému výsledku do značné míry přispívají podniky sídlící ve třech zemích, totiž v Německu, Francii a Spojeném království, které představují více než dvě třetiny celkové hodnoty. V Německu a Spojeném království investice podniků dále rostly nadprůměrným tempem (5,9 % a 5,2 %), kdežto investice francouzských společností se snížily (–3,4 %).

V některých zemích míru investic do výzkumu a vývoje výrazně ovlivnil pokles investic u několika velkých společností. To je případ společnosti Nokia (–17,1 %) nebo STMicroelectronics (–19,2 %), které měly významný dopad na celkové investice ve Finsku (–11,6 %) a v Nizozemsku (–0,1 %), jež se řadí k nejlepším deseti zemím v Evropě.

Naopak u jiných podniků, které byly zahrnuty do přehledu a mají sídlo v určité zemi EU, investice do výzkumu a vývoje přesáhly celosvětový průměr, konkrétně v Irsku (13,6 %) a v Itálii (6,4 %), nebo průměr EU, konkrétně ve Španělsku (4,4 %).

Z České republiky byly do průzkumu zahrnuty dvě společnosti – ČEZ a České dráhy.

Zdroj: EU R&D Scoreboard 2014, BusinessInfo.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ČEŠTÍ PODNIKATELÉ MAJÍ SVÉ VIZIONÁŘE 2014!

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery včera v Praze vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2014 a ocenilo tak inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. V letošním roce projekt zaznamenal rekordní počet přihlášených subjektů a přinesl vysoce kvalitní přihlášky. Odborná porota z nich po těžkém rozhodování vybrala osm, které ocenila titulem „Vizionář 2014“, jednomu subjektu udělila své čestné uznání. Dva z oceněných projektů putují za členy AVO.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Projekt navazuje na filosofii evropských i národních strategií pro podporu inovací, v nichž inovace a praktické výstupy výzkumu a vývoje hrají důležitou roli jako prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Cílem našeho projektu je najít a vyzdvihnout firmy a podnikatele s vizionářským přístupem k podnikání, kteří jdou s realizací svých nápadů za hranice běžné podnikatelské vynalézavosti,” říká předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. “Jsme rádi, že odborná veřejnost získává stále lepší povědomí o našem projektu a projekt tak nabírá na kvalitě, ale i kvantitě – průměr kvality přihlášek se každým rokem zvyšuje a v letošním čtvrtém ročníku jsme opět zaznamenali skokový nárůst přihlášených inovací,” dodává Kratochvíl.

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo dnes v Pavilonu Grébovka v Praze a odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu se rozhodla ocenit za ekonomický, společenský a technologický přínos celkem osm firem. Novými Vizionáři pro rok 2014 se tak staly společnosti:

  • Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. za Protivýbuchové odpadkové koše a jejich technologický a společenský přínos v oblasti ochrany bezpečnosti veřejných prostranství, zdraví a životů obyvatel;
  • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. za vyšlechtění Českého čmeláka – druhu čmeláka využitelného při efektivním opylování zemědělských plodin i pro amatérský chov a jeho společenský a ekonomický přínos v oblasti zemědělství a ekologie;
  • 3Dsimo s.r.o. za 3D pero 3Dsimo – první sériově vyráběnou výtvarnou pomůcku pro tvorbu 3D objektů z plastů a její technologický a společenský přínos v oblasti kreativních činností;
  • HEDVIGA GROUP, a.s. za technologii PTR (pomalého termického rozkladu) – inovativní proces termické konverze organických materiálů na elekrickou energii a teplo a její společenský a ekonomický přínos v oblasti životního prostředí a energetických úspor;
  • PROJEKTMEDIA, s.r.o. za MAGIC BOX – interaktivní zařízení pro výuku v MŠ a na ZŠ a jeho technologický a společenský přínos pro oblast vzdělávání;
  • PROMA REHA, s.r.o. za bariatrické lůžko TITAN vyvinuté speciálně pro specifické potřeby obézních pacientů a usnadnění péče zdravotnického personálu o ně a jeho technologický a společenský přínos pro oblast zdravotní, sociální a bariatrické péče;
  • Tablet Media, a.s. za tabletový týdeník Dotyk – první český čistě tabletový magazín a jeho společenský přínos v oblasti médií;
  • Turistika.cz, s.r.o. za inovaci Video trasa – světově unikátní spojení videa s mapou pro účely plánování cest a výletů a její společenský přínos pro oblast podpory cestovního ruchu a zdravého životního stylu;

Čestné uznání odborné poroty za společenský přínos v oblasti inovativního přístupu k exportu obdržela společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého podnikání. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání a organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ.

Projekt Vizionáři 2014 se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a jeho generálním partnerem je Komerční banka. Hlavními odbornými partnery akce se stali Česká exportní banka, která je specializovanou bankovní institucí zřízenou na podporu financování vývozních aktivit, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace výzkumných organizací, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Mezinárodní obchodní komora v ČR, Inženýrská akademie ČR a Asociace inovačního podnikání ČR. Mediálními partnery se stali Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC/Studio Zet, časopis Týden, magazín Marketing Sales Media, Mediapharma, a.s., časopis Inovační podnikání a transfer technologií a společnost NetDirect.

Zdroj: TZ CzechInno

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku

Jaký je vliv dotací na konkurenceschopnost podniku? Tím se ve své disertační práci (DP) zabývá Milan Sedláček z Masarykovy univerzity.

“Hlavním cílem disertační práce je vytvoření souboru metod pro hodnocení vlivu čerpání dotace na konkurenceschopnost podniku v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP).

V ekonomické vědě lze nalézt málo kontroverznějších témat než jsou dotace. Názor na jejich význam a prospěšnost se velmi liší, přičemž prakticky každý ekonom má na tuto problematiku poměrně vyhraněný názor. Stejně tak mezi zástupci podniků se o tomto tématu často diskutuje, a to jak v pozitivních tak negativních souvislostech. Zmiňovány jsou zejména skutečnosti týkající se principu přerozdělování, míry objektivity v rámci udělování dotací, komplikovanost celého systému či efektivnost takto vynaložených prostředků.”

Závěry DP jsou velmi zajímavé:

1. Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že dotace získávají primárně podniky, které mají nastavenu investiční strategii a jsou dostatečně finančně zdravé, aby byly schopny dofinancovat náklady projektu a zajistit také jeho povinnou udržitelnost.

2. Výsledky prokázaly, že více než 50 % podniků čerpajících dotaci z programu Rozvoj OPPP vykázalo během čtyř let po získání dotace pokles ukazatelů konkurenceschopnosti.

3. Nejenom že se dotovaným podnikům po získání dotace konkurenceschopnost nezlepšila, ale dokonce se vyvíjela méně příznivě než byl odvětvový průměr.

Ukázka jednoho z grafů DP:

graf DP

Zdroj: Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku

Leave a comment

Filed under Uncategorized

10 technologií, které brzy totálně změní náš život

10 – super chytří asistenti

9 – hypersonické vlaky

8 – nositelné chytré technologie (brýle, náramky..)

7 – 3D tisk

6 – laboratorně vypěstované orgány

5 – super pohlcující hraní her

4 – bionické končetiny

3 – autonomní vozidla (bez řidiče)

2 – holografické technologie

1 – věčný život 🙂

Všech 10 technologií budoucnosti i s ukázkami si můžete ve videu přehledně prohlédnout zde:

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nejlepších 10 inovací roku 2014

Porota časopisu The Scientist vybrala a seřadila nejlepší inovace roku 2014. Přinášíme vám jejich stručný přehled.

 

DRAGEN Bio-IT Processor • Edico Genome

Tento produkt výrazně zrychluje (z 24hodin na 18minut) a také zlevňuje analýzy genomového sekvencování.

 
MiSeqDx • Illumina

Další nástroj na sekvencování, tentokrát pro klinickou diagnostiku.

 

HiSeq X Ten • Illumina

Že by další sekvencovač? Ano. Tento soubor mašinek dokáže rozpoznat lidský genom za pouhých 1000 dolarů a dokáže jich poznat za týden celkem 32.

 
IrysChip V2 • BioNano Genomics

Genomy, pořád jenom genomy. Tento strojek rozseká genomy na malé kousíčky a tím dojde k výraznému zrychlení jejich čtení. Využívá se především pro čtení biologických struktur.

 
RainDance Technologies • RainDrop Digital PCR System

Tato digitální platforma pomáhá při studiu cirkulujících nádorových DNA. Jedná se o vysoce citlivý nástroj pro přesnou kvantifikaci nukleových kyselin za použití standardních reakčních činidel.

 

 

TCS SP8 STED 3X • Leica Microsystems

Modernizace super rozlišení. Umožňuje výzkumníkům nahlédnout hlouběji, než kdy jindy do buněčných obrazů ve 3D s rychlostí několika snímků za sekundu.

 
exVive3D Liver • Organovo

Tento In vitro model napodobuje makro a mikro 3D struktury lidských jater a obsahuje sadu buněčných typů. Udělá průvan v lidské toxikologii.HAP1 Knock-Out Cell Lines • Haplogen Genomics

Opět genetika. Pomáhá studovat ne pouze jeden gen, ale celé sady genů. Tato technologie umožňuje přesné a efektivní škálování, které je navíc rychlejší a levnější než jiné existující metody.

 
Immucor • PreciseType Human Erythrocyte Antigen Test

Krevní transfůze – přístroj poskytuje podrobnější výsledky v kratším čase než tradiční serologické kontroly. Řídí expresi 35 antigenů, které umožňují identifikaci vzácných markerů, což pomáhá lékaři snížit riziko aloimunizace nebo jiných potenciálně škodlivých účinků spojených s transfuzí.

 

 

Sciencescape

Vědci jsou přetíženi literaturou a dokumenty. Nástroj umožňuje uživatelům prohlížet novinky z nově publikovaných prací, spadajících do některé z kategorií, které se rozhodnou uživatelé sledovat.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Facebook je věda

Uspět na facebooku vyžaduje víc než jen sdílení obsahu s přáteli. Je to věda – čísla, data a tvrdá fakta. Přečtěte si, jak získat více z vašeho úsilí v kapitole připravované knihy Science of marketing od Dana Zarrella.

science of facebook

Dozvíte se například:

optimální dny a časy k vkládání příspěvků,

– jaká má být správná délka příspěvků,

– jak často psát příspěvky,

– důležitost práce s obrázky,

– nejvíce a nejméně sdílená slova.

 

Stahujte zde: Science of Facebook

A pokud se vám tento článek líbí, sdílejte ho. Díky 😉

 

Martin Podařil, AVO PR & marketing

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dětská výtvarná soutěž Vynálezy budoucnosti

Technologická agentura ČR v zasedacích místnostech a veřejných prostorech prezentuje díla, která vznikla v rámci dětské soutěže na téma “Vynálezy budoucnosti”. Děti ve věku 6-15 let namalovaly více než 300 obrázků. Do 10.12.2014 běží hlasování o nejhezčí obrázek. Bude vaším favoritem stroj na rozmnožování peněz, mechanický kamarád nebo pistole na zvětšování?

Vítěz dostane dárek pod stromeček – tablet. Prosím, zúčastněte se hlasování!

Do galerie je vstup ZDE

soutez tacr2

Potrubní cestování vzduchem, autor: Valerie Kolářová

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

INOVACE 2014

Již po 21. pořádá AIP ČR Týden výzkumu, vývoje a inovací, v rámci kterého se uskuteční spousta zajímavých akcí (program INOVACE 2014). Například ve středu 3. 12. proběhne v Technologickém centru seminář s názvem Horizont 2020 pro začínající podnikatele. Čtvrtek pak bude věnován programům EUREKA a EUROSTARS a večer budou vyhlášeny výsledky soutěže VIZIONÁŘI 2014.

V průběhu celého týdne budou v ČSVTS na Novotného lávce prezentováni hlavní aktéři inovací v ČR (katalog vystavovatelu). V pátek pak dojde v Senátu PČR k slavnostnímu předání ceny Inovace roku 2014.

Podrobný program Týdne inovací stahujte zde: program INOVACE 2014.

inovace roku

1 Comment

Filed under Uncategorized