Monthly Archives: September 2018

Návštěvy u členů AVO – září II (VÚZT)

Dr. Ivo Říha navštívil ve druhém zářijovém týdnu vedení jednoho ze členů AVO reprezentujících výzkum a vývoj v agrárním sektoru.  Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. (VÚZT) je veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství.

riha ve vuzt

Obr: Zleva ředitel VÚZT Antonín Machálek a Ivo Říha z AVO

Organizace hospodaří s ročním rozpočtem kolem 35 mil. Kč, který plní zčásti z institucionálních prostředků, částečně vlastními participacemi či řízení projektů od různých zadavatelů. V poslední době se snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků.

Zde je i velký prostor pro spolupráci s dalšími zájemci o výsledky výzkumu a vývoje z ČR i ze zahraničí. Jedním z moderních zařízení, v jehož další využití nejen v agrárním sektoru ústav věří, je např. Nové termovizní řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

Ve VÚZT, v. v. i. tak byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

O VÚZT:

VÚZT se v rámci své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti věnuje těmto základním okruhům:

  • Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi. Dlouhodobě udržitelné systémy hospodaření v podmínkách českého zemědělství a venkova.
  • Omezování negativních vlivů zemědělské techniky a technologií na pracovní a životní prostředí, racionální nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů.
  • Využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie a surovin v zemědělství a na venkově.
  • Nové informační technologie, tvorba expertních programů pro řízení technologických procesů, výzkum zemědělských procesů a vlastností materiálů, nezbytný pro uplatňování nových technologií, konstrukčních materiálů a principů zemědělských strojů a zařízení.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Smrt krásných srnčat

Český nápad dovede díky termovizi vyhledávat srnky ukryté na loukách ve vysoké trávě. Nové řešení vzniklo ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky (VÚZT) a může najít uplatnění i v dalších oborech, například ve stavebnictví.

srnky

Ilustrační obrázek: Sekačky srnčatům zpravidla přesekají běhy, nebo je jinak zmrzačí a srnčata poté umírají až několik hodin, než vykrvácí a stanou se pochoutkou dravých ptáků.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

„V poslední době se VÚZT snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Největší potenciál vidím právě v novém termovizním řešení, které pomáhá řešit problém s úmrtím srnčat při senosečích“, sdělil nám ředitel VÚZT Ing. Antonín Machálek, CSc.

Zařízení bylo vyvinuto pro vyhledávání na menších pozemcích (cca 3 ha). Jeho účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

1 Comment

Filed under Uncategorized

Návštěvy u členů AVO – září I (VÚGTK)

V polovině září jsme navštívili Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK). Ústav lokalizovaný ve Zdibech severně od Prahy, byl založen v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

avo ve vugtk

Obr: Zleva ředitel VÚGTK Karel Raděj a Ivo Říha z AVO

Svoji činnost ústav zaměřuje především na řešení úkolů souvisejících s hlavními činnostmi organizací svého zřizovatele, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a na uplatnění své pozice znalostního centra pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí.

V posledních letech se VÚGTK snaží stále více zaměřovat na výstupy (např. v oblastech Smart City, Gisové systémy…), které mohou najít širší celospolečenské uplatnění. Také z tohoto důvodu ústav relativně nedávno založil s dalšími partnerskými subjekty spin-off, který by měl v budoucnu pomoci s technologickým transferem. U některých nových produktů by ústav, dle vyjádření jeho ředitele Ing. Karla Raděje, CSc. a šéfa sekce Ing. Jiřího Drozdy, rád našel uplatnění na nových trzích a hledá v současnosti pro tuto oblast vhodné partnery.

O VÚGTK

Zaměřením ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®. Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí.

Více informací o poslání ústavu na http://www.vugtk.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Inovace v AVO: odolná nit pro chytré textilie

Nebývale odolná vodivá nit, která umožňuje vyšívat elektroniku přímo do oblečení. Inovace vědců ze Západočeské univerzity a podniku VÚB v Ústí nad Orlicí podpořená Technologickou agenturou ČR. Nová nit může výrazně zlevnit výrobu tzv. chytrého textilu.

chytre obleceni CT

Reportáž Událostí ČT ZDE

1 Comment

Filed under Uncategorized

Dotační poradenství pro členy AVO

Pomůžeme Vám získat prostředky z EU fondů na výzkum a vývoj.

  • OVĚŘÍME přijatelnost Vašeho záměru a NAVRHNEME optimalizaci pro splnění podmínek
  • PŘIPRAVÍME logický rámec projektu
  • PŘESVĚDČÍME o potenciálu, kterou programy nabízejí, Vaše obchodní partnery
  • ZPRACUJEME kompletní podklady či vybrané části dokumentace projektu
  • PROVEDEME Vás a Vaše spoluřešitele přípravou projektu

Více se o nabídce dozvíte v přiložené brožuře

AVO dotacni poradenstvi

1 Comment

Filed under Uncategorized

Předsedou TA ČR bude Konvalinka

RVVI v pátek na svém mimořádném zasedání navrhla vládě jmenovat nového člena předsednictva a také předsedu Technologické agentury ČR. Po Petru Očkovi by agenturu měl vést Petr Konvalinka, který byl navržen jako pátý člen předsednictva.

Do předsednictva kandidovali Rut Bízková, která již v minulosti TA ČR vedla, dále Ivo Říha z Asociace výzkumných organizací a z Českého vysokého učení technického v Praze bývalý rektor Petr Konvalinka a bývalý děkan Fakulty strojní František Hrdlička.

S největším počtem nominací, celkem devatenácti, kandidovala Rut Bízková. Ostatní kandidáti měli jednu či dvě nominace. RVVI doporučila vládě jmenovat novým členem předsednictva Petra Konvalinku, který současně získal 12 hlasů ve volbě předsedy. Jako další na tuto pozici kandidoval stávající místopředseda agentury Pavel Komárek.

Kromě Pavla Komárka, kterému končí druhé funkční období k 21. březnu 2020, zůstávají členy předsednictva Martin Duda, Zdeněk Kůs a Jiří Plešek, kteří byli do funkce jmenováni v září loňského roku.

Zdroj: Vedavyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

RVVI – aktuality z mimořádného setkání

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 7. září 2018 pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše sešla na mimořádném zasedání.

rvvi obr

Z tiskové konference po mimořádném zasedání RVVI v pátek 7. září 2018. Foto: Úřad vlády ČR

Hlavními tématy byly volby do předsednictva Technologické a Grantové agentury ČR a také volby místopředsedů RVVI. Rada se zabývala hodnocením a financováním velkých výzkumných infrastruktur a průběhem hodnocení výzkumu podle nové Metodiky 2017+ a hodnocením podpory účelové. Rada zároveň projednala návrhy na udělení dvou významných ocenění: Národní cena vlády Česká hlava a Cena předsedy RVVI na rok 2018. Premiér Babiš informoval členy Rady o probíhajících jednáních s vládními představiteli Německa a Indie k možnostem mezinárodní vědní spolupráce.

Bulletin si můžete stáhnout ZDE

Zdroj: TZ RVVI

1 Comment

Filed under Uncategorized