Mezinárodní kongres koroze EUROCORR proběhne v roce 2017 v Praze

Nejvýznamnější akce v Evropě v oblasti ochrany materiálů s názvem EUROCORR 2017 – 20th International Corrosion Congress se poprvé uskuteční v České republice. Proběhne ve dnech 3. – 7. září 2017 v Kongresovém centru Praha.

eurocorr

Korozní ztráty u nás i v jiných průmyslově vyspělých státech se pohybují na úrovni 5 % HDP. Naše hospodářství připraví koroze kovů ročně asi o 150 miliard korun! Tato částka je ohromující už jenom při pomyšlení, že ztráty způsobené mediálně daleko zajímavějšími katastrofami, jako jsou například požáry, jsou o dva řády nižší. Ročně to bývají necelé 2 miliardy.

Kongres EUROCORR se bude vztahovat na všechny aspekty výzkumu koroze a ochrany materiálů s celosvětovým dosahem. Hlavními tématy budou pokroky v prevenci proti korozi, monitorování koroze, materiály odolné vůči korozi, povrchové úpravy a nátěry, kontroly a nedestruktivní zkoušky, elektrochemické metody, analytické techniky a mikroskopie, inhibitory koroze a další.

This slideshow requires JavaScript.

S předpokládanou účastí 1500 delegátů bude kongres jedinečnou příležitostí pro networking vědců, akademiků, studentů a zástupců výzkumných organizací a průmyslu v živém profesionálním prostředí. Vědecký program se bude skládat z plenárních přednášek světoznámých specialistů na korozi, více než 20 keynote přednášek a asi 800 prezentací. Patnáct paralelních sekcí na různá témata nabídne specialistům z celého světa možnost setkat se a prezentovat výsledky svého výzkumu.

Více informací o kongresu naleznete na webu ZDE nebo v PDF brožurce ZDE.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.