Tag Archives: dotace

Získejte až 80 milionů na projekt v nové výzvě EPSILON

img_4020-5s

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 4. 2017 a končí dnem 17. 5. 2017

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů (vypsány v přílohách ZDE) a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Pokud vás tato možnost zaujala, prostudujte vše přímo na stránkách TA ČR ZDE.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pavlíček (eNovation): Vláda o stavu čerpání dotací z EU mlží. Má proč.

Při páteční tiskové konferenci ocenil premiér Sobotka ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou za dočerpání financí z EU za období 2007 – 2013. O problémech s čerpáním dotací v období stávajícím nepadlo ani slovo. Není se čemu divit.

sobotka

Kdyby chtěl pan premiér hodnotit aktuální stav, musel by zmínit, že budoucí vlády budou díky té stávající řešit daleko větší problém s nedočerpáním evropských peněz, protože zpoždění nabírá enormních rozměrů.  Po třech letech nového období byla totiž z 650 mld. korun vyčerpána pouze asi 3 %. O situaci vypovídají také jednoduché grafy porovnávající klíčové programy pro podnikatele – OPPI (Operační program podnikání a inovace – programové období 2007 – 2013) a OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – programové období 2014 – 2020). Z toho je nyní vyčerpáno pouze 22, 5 mil. Kč ze 117 mld. Kč, které má ČR k dispozici.

Muselo by také zaznít, že důsledky tohoto tristního stavu mohou být pro mnohé české podniky fatální, a to nejen v souvislosti s potenciálně nevyužitými miliardami. Pomalý proces hodnocení žádostí o dotace totiž podnikatele paralyzuje – dlouhá nejistota a nekonečné průtahy jsou z hlediska investičního plánování katastrofální. Z 5 161 dotačních žádostí bylo tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno necelým 450 podnikům.

Jediný problém aktuálního programového období, kterého se na tiskové konferenci pan premiér s paní ministryní dotkli, byla (ne)funkčnost monitorovacího systému MS2014+, kde se administrují dotační žádosti. Nicméně označit potíže se systémem za „běžné a nijak kritické“ je skutečně eufemismus. Svítá však naděje – od teď (!) se bude podle slov Šlechtové ministerstvo soustředit na skutečné priority, nikoliv na umístění tlačítek. Držme palce.

Jiri Pavlicek
CEO eNovation s.r.o.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku

Jaký je vliv dotací na konkurenceschopnost podniku? Tím se ve své disertační práci (DP) zabývá Milan Sedláček z Masarykovy univerzity.

“Hlavním cílem disertační práce je vytvoření souboru metod pro hodnocení vlivu čerpání dotace na konkurenceschopnost podniku v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP).

V ekonomické vědě lze nalézt málo kontroverznějších témat než jsou dotace. Názor na jejich význam a prospěšnost se velmi liší, přičemž prakticky každý ekonom má na tuto problematiku poměrně vyhraněný názor. Stejně tak mezi zástupci podniků se o tomto tématu často diskutuje, a to jak v pozitivních tak negativních souvislostech. Zmiňovány jsou zejména skutečnosti týkající se principu přerozdělování, míry objektivity v rámci udělování dotací, komplikovanost celého systému či efektivnost takto vynaložených prostředků.”

Závěry DP jsou velmi zajímavé:

1. Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že dotace získávají primárně podniky, které mají nastavenu investiční strategii a jsou dostatečně finančně zdravé, aby byly schopny dofinancovat náklady projektu a zajistit také jeho povinnou udržitelnost.

2. Výsledky prokázaly, že více než 50 % podniků čerpajících dotaci z programu Rozvoj OPPP vykázalo během čtyř let po získání dotace pokles ukazatelů konkurenceschopnosti.

3. Nejenom že se dotovaným podnikům po získání dotace konkurenceschopnost nezlepšila, ale dokonce se vyvíjela méně příznivě než byl odvětvový průměr.

Ukázka jednoho z grafů DP:

graf DP

Zdroj: Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku

Leave a comment

Filed under Uncategorized