Aplikovaný výzkum Česká republika potřebuje

V Řeži u Prahy se dne 21. 4. 2015 konalo každoroční Valné shromáždění Asociace výzkumných organizací (AVO). Vedla se otevřená a zajímavá diskuse nad směřováním českého výzkumu. V dopoledním programu vystoupila řada představitelů orgánů státní správy a výzkumné sféry.

Své zdravice na videu zaslali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek a ministr průmyslu J. Mládek. Po úvodním slovu prezidenta AVO  L. Krause vystoupili se svými příspěvky  J.Veber, náměstek ministra školství, Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, Martin Štícha z Ministerstva průmyslu a obchodu a J.Lazar z Akademie věd ČR.

Již v úvodním vystoupení prezidenta AVO Libora Krause, který shrnul výsledky AVO za uplynulé období a nastínil její aktuální témata, byly vysloveny obavy z pokračujícího vývoje nepříznivého prostředí v ČR pro aplikovaný výzkum. Z celého jednání pak vyplynulo, že podpora aplikovaného výzkumu v ČR stagnuje a podle  střednědobého rozpočtového výhledu se může ještě zhoršit. Prostředky pro aplikovaný výzkum, které má dostat Technologická agentura ČR, se v nejlepším případě do roku 2017 nezmění. Stejně tak peníze se nepohrnou do mezinárodních programů jako EUREKA a ERUROSTARS, zatímco jiní poskytovatelé budou prostředky navyšovat. Přitom aplikovaný výzkum má svou nenahraditelnou úlohu při zvyšování  konkurenceschopnosti České republiky.

kraus

Dalším závažným problémem, o kterém se diskutovalo na valném shromáždění, byla metodika hodnocení výsledků výzkumu. Zatím oficiálně připravovaná metodika  ve své dosavadní podobě bohužel poměrně jednoznačně preferuje publikační výstupy před výsledky aplikačního charakteru. Podívejte se na VIDEO reagující na metodiku.

Asociace výzkumných organizací podporuje  diskusi  o směřování výzkumu v ČR a větší komunikaci v této oblasti. Ta však  musí být konstruktivní a vyústit ze strany státu v smysluplná opatření.

Další diskutovaná témata se týkala prohloubení spolupráce s podnikatelskými svazy, nových předpisů EU, potřebě nového zákona o podpoře výzkumu a stavu přípravy nových operačních programů. Na valném shromáždění Asociace proběhly také volby do orgánů AVO. Jejím prezidentem byl opět zvolen Libor Kraus. Prezentace si můžete prohlédnout ZDE a fotodokumentaci brzy zveřejníme na www.avo.cz.

Karel Mráček, člen předsednictva AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.