Potenciál výzkumné infrastruktury ČR ve vztahu k potřebám podnikové sféry

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. (AVO ops) společně s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI) podali společně výzkumný projekt do 1. veřejné soutěže programu ÉTA. Projekt má název “Potenciál výzkumné infrastruktury ČR ve vztahu k potřebám podnikové sféry” a má za cíl profesionálně provedenou sumarizaci a katalogizaci kapacit a výsledků práce vysokých škol a výzkumných organizací pro potřeby podnikové sféry a obdobné shrnutí výsledků výzkumu a vývoje v průmyslových a technologických firmách.

Mapa ČR – ilustrační obrázek

Výstupem projektu bude interaktivní mapa (databáze, GIS prostředí) s odborným obsahem přístupná ve webovém rozhraní, která bude využitelná pro všechny zapojené aktéry (podniková sféra, VaV, veřejná sféra).

Aplikačním garantem projektu za VaVaI oblast je Asociace výzkumných organizací a za oblast podnikové sféry Hospodářská komora ČR.

Martin Podařil

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jak je to s hodnocením programů účelové podpory VaVaI?

Ředitel sekce rozvoje a řízení programů TA ČR Lukáš Kačena reagoval na blogu HN na článek D. Münicha „Bilancování po 4 letech“, věnovaný hodnocení programů účelové podpory výzkumu a vývoje. Text si přečtěte níže.

V nedávné době zveřejnil Daniel Münich druhé pokračování své série „Bilancování po 4 letech“. Druhý díl byl věnovaný hodnocení programů účelové podpory výzkumu a vývoje. Téma je to pro Technologickou agenturu České republiky (TA ČR) důležité, a protože se hodnocení programů věnuji již více než deset let, tak mi to nedalo a na uvedený článek musím reagovat.

A začnu odzadu – v úplném závěru se Daniel Münich ptá: „Jak dlouho u nás ještě asi povládnou naivní představy, že bohatství země a společnosti vzniká nějak automaticky sypáním peněz do černé díry programů účelové podpory aplikovaného VaVaI?

Osobně mne pořád překvapuje snaha některých akademiků neustále bojovat proti účelové podpoře, proti aplikovanému výzkumu, případně proti obému. Zvlášť, když sami někteří z těchto akademiků čerpají účelovou podporu na aplikovaný výzkum (v tom případě to asi černá díra není). Navíc se nabízí také otázka, zda při stejné logice není náhodou také institucionální podpora, bez adekvátní metodiky hodnocení, černou dírou…

Teď však k meritu věci. To, že nikdo Yettiho neviděl, ještě neznamená, že Yetti neexistuje. Obdobně z mého pohledu celkem spravedlivá kritika stávajícího stavu hodnocení programů účelové podpory výzkumu a vývoje automaticky neznamená, že tyto programy jsou černou dírou na peníze daňových poplatníků.

A teď několik konkrétních argumentů, proč to s tou černou dírou z pohledu programů TA ČR nebude tak horké:

  • Programy TA ČR i samotná činnost TA ČR je v zásadě obdobná činnosti ostatních evropských inovačních agentur, se kterými se setkáváme, porovnáváme a radíme v rámci evropské sítě TAFTIE (které navíc v letošním roce předsedáme). Na druhou stranu je samozřejmě možné, že i jinde v Evropě mají své černé díry.
  • Všechny námi podpořené projekty procházejí vícestupňovým hodnocením návrhu projektu, v průběhu jejich realizace oponenturou, a to nejpozději v závěru projektu. Všechny projekty musí mít nějaký výsledek; navíc je hodnocen i dopad projektu, a to na základě hodnocení implementačních plánů výsledků projektu – to samozřejmě samo o sobě nemusí ve všech případech zajišťovat hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků, ale také to není bezhlavé vyhazování peněz.
  • TA ČR realizovala hodnocení pěti svých programů (OMEGA, Centra kompetence, BETA, DELTA a GAMA) – v závěrech ani jednoho z uvedených hodnocení se o černé díře nehovoří, spíše nám provedená hodnocení ukázala cestu pro zlepšení stávajících programů. Dále máme vytvořenu vlastní metodiku hodnocení programů založenou na dobré praxi sítě TAFTIE i metodiku kontrafaktuálních analýz ověřenou na programu ALFA (tyto metodiky také dále rozvíjíme). A čerpat můžeme i ze studií a analýz externích subjektů, které se věnují mj. i našim programům účelové podpory (zejména se jedná o studie CERGE-EI a Technologického centra AV ČR). Některé naše programy pak byly vyhodnoceny OECD jako příklad dobré praxe (např. program GAMA). Na nedostatek pozornosti si tak naše programy rozhodně stěžovat nemohou.

V této souvislosti je škoda, že Daniel Münich, přestože jsme ho u nás na TA ČR uvítali a o realizovaných aktivitách v oblasti hodnocení programů informovali, nezaregistroval naše aktivity v jejich celé šíři a ve svém bilancování konstatuje, že „finančně největších programů se však hodnocení zatím výrazně nedotklo“ – což není pravda, protože již bylo například provedeno průběžné hodnocení programu Centra kompetence.

V letošním roce pak začínáme pracovat na rozsáhlém hodnocení programu ALFA, který stále ještě dobíhá (tento program končí v roce 2019 a na své závěrečné hodnocení si logicky ještě musí počkat). V tomto (stále ještě průběžném) hodnocení se zaměříme právě na tolik vzývané (a potřebné) hodnocení přínosů a dopadů – jak jednotlivých podpořených projektů, tak programu jako celku. Přičemž vzhledem k tomu, že projekty stále dobíhají, toto hodnocení nedávalo dříve valný smysl.

Všechna hodnocení programů účelové podpory jsou zveřejněna na internetových stránkách TA ČR. Tam se navíc snažíme dle principu transparentnosti a otevřenosti zveřejňovat další adekvátní data a informace – a s tímto otevíráním se hodláme dále pokračovat. Koneckonců celá oblast výzkumu a vývoje disponuje celkem jedinečnou sadou veřejně dostupných dat, což dává prostor pro nezávislé hodnocení ze strany odborné i laické veřejnosti.

Evaluace programů (a obecně státních politik) není v České republice zcela rozšířenou disciplínou. Provádí se víceméně pouze v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů a zahraniční rozvojové pomoci. Programy účelové podpory výzkumu a vývoje jsou tak z hlediska rozvoje evaluační praxe stále v plenkách, nicméně o mnoho let vepředu oproti hodnocení ostatních veřejných politik, programů, schémat podpory. Za černou díru by se tak dala považovat většina státního rozpočtu, protože nepodléhá žádnému hodnocení…a rovnou se přiznávám – je to logika “jednooký mezi slepými králem”.

Tolik reakce na článek Daniela Münicha, se kterým (ač to tak asi nevyznívá) víceméně souhlasím (až na ten závěr, škoda, že si ho autor neodpustil). Zcela jistě i v TA ČR můžeme (nejen) v oblasti hodnocení programů dělat více a dělat lépe a určitě budeme rádi, když se přidají i ostatní poskytovatelé. Otázkou je, zda nám k tomu má dopomoci vládní metodika – domníváme se, že schopní poskytovatelé podpory si poradí i bez ní.

Lukáš Kačena, ředitel sekce rozvoje a řízení programů TA ČR

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ceny TA ČR 2017 rozdány. Hned tři putují za členy AVO

Ceny Technologické agentury ČR převzali ve čtvrtek 21. září večer v Nové budově Národního muzea v Praze řešitelé čtyř výzkumných a vývojových projektů, které v minulosti agentura finančně podpořila a které již mají konkrétní výsledky v praxi. Hned na třech z nich se podíleli členové AVO.  Mezi oceněnými za aplikovaný výzkum je firma vyrábějící endoprotézy, společnost vyvíjející řezné nástroje (FINAL Tools), výrobce chytrých textilií (VÚB) a vývojáři s metodou pro sledování změn materiálů v čase (Centrum organické chemie).

Prezident AVO Libor Kraus (drží v ruce sošku) udělil cenu Český nápad pro absolutního vítěze.

Každý z projektů dostal cenu za jinou oblast. „Udělujeme je v kategoriích Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Užitečnost řešení a Originalita řešení. Odborná porota vybírala z 38 projektů, které postoupily do užšího výběru ze stovek projektů, které naše agentura finančně podpořila,” uvedl předseda agentury Petr Očko.

„Tuzemské výzkumné organizace mají natolik kvalitní výsledky, že se mohou uplatnit i na velmi konkurenčním evropském trhu,” řekl prezident AVO Libor Kraus a také dodal, že celkové výzkumně-vývojové služby členů AVO pro firmy činily vloni rekordní více než jednu miliardu korun.

O předávání Cen TA ČR informovala i ČT v Událostech

Endoprotézu lze prodlužovat podle růstu dítěte 

Nejkonkrétnější výsledky přinesl vývoj speciální endoprotézy stehenní kosti pro děti, o který se zasloužila kladenská firma Beznoska a Masarykova univerzita v Brně. Endoprotéza je unikátní v tom, že její komponenty se dají prodlužovat podle toho, jak dítě roste. Konstruktér David Sitte uvedl, že nyní ji mají dvě děti, osmiletý chlapec a šestnáctiletá dívka.

Tento projekt získal také ocenění Český nápad, o udělení hlasovali účastníci galavečera přímo na místě.

Termoprádlo využijí vědci v Antarktidě 

Na dalším z projektů, oceněném za vývoj a výrobu chytrých textilií, se podílela společnost VÚB z Ústí nad Orlicí a Technická univerzita v Liberci. Oblečení z jejich speciálního vlákenného materiálu je antibakteriální a má termoregulační a termoizolační účinky.

Miroslav Tichý z VÚB k tomu poznamenal, že původním záměrem byl vývoj materiálu pro bezpečnostní složky, postupně se ale ukázalo, že řešení je vhodné i pro outdoorové aktivity.

„Výrobky jsme testovali v náročných podmínkách, třeba při výstupu na Sněžku nebo ve Skalistých horách,” řekl s tím, že termoprádlo využijí v nejbližší době i výzkumníci na české vědecké stanici J. G. Mendela v Antarktidě.

Zdroj: ČTK, Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Středočeský kraj chce být regionem budoucnosti

Jak to chce zařídit? Jednoduše – zavedením optických kabelů kolem páteřních silnic do každé obce. Za vysokorychlostním internetem pak nebude nutné dojíždět do Prahy a obce se pak budou moci rozvíjet. Například bude možné přestavět bývalý kravín na sdílené kanceláře s 3D tiskárnami.

S touto vizí přišlo Středočeské inovační centrum a představí ji na konferenci Rychlý internet pro Středočeský kraj, která se uskuteční 26. září v Dolních Břežanech.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

MPO hledá experty pro posuzování výzkumných organizací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného poradního orgánu k hodnocení výzkumných organizací v působnosti MPO.

Odborný poradní orgán (dále jen „OPO“) bude zajišťovat hodnocení výzkumných organizací v působnosti MPO podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu od roku 2018 (dále jen „Metodika“, viz příloha ke stažení), založené na Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107.

OPO ve spolupráci s Odborem výzkumu, vývoje a inovací MPO hodnotí dle harmonogramu stanoveného v Metodice:

  1. koncepci výzkumné organizace předloženou v rámci žádosti o poskytnutí institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj,
  2. průběžnou zprávu o plnění koncepce a čerpání podpory v uplynulém roce,
  3. závěrečnou zprávu o plnění koncepce.

Návrhy kandidátů na členy OPO mohou podávat jednotlivci – odborníci zejména z oblasti průmyslového výzkumu se zkušenostmi z realizace a řízení projektů výzkumu, vývoje a inovací, řízení výzkumných týmů, tvorby výzkumných programů, koncepcí a strategií, oblasti transferu technologií apod. Návrhy mohou posílat též organizace zabývající se výzkumem, vývojem, inovacemi a šířením jejich výsledků, a dále zástupci uživatelů výsledků – relevantních sdružení, profesních svazů atd.

Návrh každého kandidáta musí obsahovat:

  • Vyplněný dotazník obsahující jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly, kontaktní údaje, hlavní působiště, vyznačení oboru (vědní oblasti – viz dále), klíčová slova charakterizující specializaci – viz příloha ke stažení,
  • samostatně stručný odborný životopis.

Oblasti požadovaných oborů (Fields of Research and Development – FORD): Přijímají se odborníci v oborech FORD v rámci vědních oblastí „Natural Sciences“ a „Engineering and Technology“, viz příloha ke stažení.

Nominace je možné podávat v elektronické podobě na předepsaném formuláři na emailovou adresu janova@mpo.cz a kulik@mpo.cz.

Složení OPO bude po jeho ustavení zveřejněno na webových stránkách MPO.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 9. října 2017.

 

Přílohy ke stažení:

Formulář Nominace do Odborného poradního orgánu MPO

Číselník oborů FORD

Metodika

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pozvánka MPO na semináře k podpoře exportu během MSV 2017 v Brně

V pavilonu P ve stánku č. 90 budou přítomny v rámci společné expozice Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz strojírenské technologie, CzechTrade, CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, Strojírenský zkušební ústav, Český metrologický institut, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státního zkušebnictví. Představitelé těchto organizací Vám budou plně k dispozici při odborných konzultacích.

Součástí veletrhu bude doprovodný program odborných seminářů a workshopů na aktuální obchodní a ekonomická témata. Zde uvádíme přehled významných akcí:

Seminář „Nové exportní příležitosti v Asii – Vietnam a Japonsko“

úterý, 10. října 2017 – sál P2, 13:00 – 14:50 hod.

Workshop „Podpora exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví“

úterý, 10. října 2017 – sál P2, 15:00 – 16:00 hod.

Seminář „Odpovědné chování podniků“

středa, 11. října 2017 – sál P2, 13:00 – 13:30 hod.

Workshop k implementaci dohod o volném obchodu (včetně ochrany zahraničních investic)

středa, 11. října 2017 – sál P2, 13:40 – 14:50 hod.

Workshop o možnostech levného dovozu

středa, 11. října 2017 – sál P2, 15:00 – 16:00 hod.

Propagace integrovaných služeb pro podnikatele

středa, 11. října 2017 – stánek MPO, (pavilon P č. stánku 90), 9,00 – 17,00 hod.

Prezentace o použití databáze MADB (Market Access Database) – informace o vstupních podmínkách na trhy nečlenských zemí EU

čtvrtek, 12. října 2017 – stánek MPO (pavilon P č. stánku 90), 9,00 – 17,00 hod.

Termíny a místa konání seminářů jsou uvedeny na webu MPO – www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/ a tamtéž v přehledu aktuálních akcí (Kalendář akcí). Bližší informace o jednotlivých akcích zájemcům poskytne Ing. Vladimír Bomberovič, Odbor řízení exportní strategie a služeb MPO, tel. 224 852 919, e-mail: bomberovic@mpo.cz.

Mezinárodní strojírenský veletrh aktuálně: www.bvv.cz/msv.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tým Technologické agentury ovládl fotbalový AVO Cup 2017

Premiérové vítězství v AVO Cupu si připsal tým TA ČR, který zisk poháru oslavil společně se svými fanoušky.

První zářijovou sobotu proběhl v areálu na Hanspaulce tradiční fotbalový turnaj AVO Cup 2017. Po pětiletém čekání se premiérového triumfu dočkal tým Technologické agentury ČR (TA ČR). Celým turnajem prošel bez jediného zaváhání a ve finále pak přehrál pořádající tým AVO těsným poměrem 2-1.

Navíc si tým TA ČR odnesl všechny individuální ceny. Nejlepším brankářem se stal Michal Petkov, který za celý turnaj obdržel pouhé tři góly. Nejlepším střelcem se stal s celkovým počtem 12 branek Petr Putz a cena pro nejlepší fanoušky putovala také do TA ČRu, což není žádným překvapením, protože tým TA ČR má dlouhodobě nejpočetnější fanouškovskou základnu.

Souboj o třetí místo nabídl napínavou podívanou mezi dvěma tradičními účastníky AVO Cupu. Ještě pár minut před koncem vedl tým COMTES FHT nejtěsnějším rozdílem nad týmem OKsystem, který ovšem zabral a po brance přímo z rohu vyrovnal a dvě vteřiny před koncem dokonce otočil výsledek a získal tak umístění na bedně.

Poslední tým Economie sice předváděl atraktivní fotbal, ale na lepší než páté místo to nestačilo.

Radost hráčů TA ČR byla veliká a šampaňské teklo proudem.

Zápasy finále i o třetí místo nabídly napínavou podívanou

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized