Návštěvy u členů AVO – září I (VÚGTK)

V polovině září jsme navštívili Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK). Ústav lokalizovaný ve Zdibech severně od Prahy, byl založen v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

avo ve vugtk

Obr: Zleva ředitel VÚGTK Karel Raděj a Ivo Říha z AVO

Svoji činnost ústav zaměřuje především na řešení úkolů souvisejících s hlavními činnostmi organizací svého zřizovatele, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a na uplatnění své pozice znalostního centra pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí.

V posledních letech se VÚGTK snaží stále více zaměřovat na výstupy (např. v oblastech Smart City, Gisové systémy…), které mohou najít širší celospolečenské uplatnění. Také z tohoto důvodu ústav relativně nedávno založil s dalšími partnerskými subjekty spin-off, který by měl v budoucnu pomoci s technologickým transferem. U některých nových produktů by ústav, dle vyjádření jeho ředitele Ing. Karla Raděje, CSc. a šéfa sekce Ing. Jiřího Drozdy, rád našel uplatnění na nových trzích a hledá v současnosti pro tuto oblast vhodné partnery.

O VÚGTK

Zaměřením ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®. Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí.

Více informací o poslání ústavu na http://www.vugtk.cz

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s