Společné jednání AVO a Technologické agentury ČR

V pondělí 1. června 2015 proběhlo společné jednání předsednictva Asociace výzkumných organizací (AVO) s představiteli Technologické agentury ČR (TA ČR) v čele s předsedkyní Rut Bízkovou. 

TACR AVO

Setkání mělo za účel vylepšení práce TA ČR vůči uživatelům a pomoci agentuře, aby ji řešitelé projektů ze strany AVO vnímali vstřícněji. Předsedkyně TA ČR Rut Bízková byla vděčná za zpětnou vazbu a zdůraznila, že TA ČR chce dělat programy, které jsou společnosti k užitku a podporovat jen ty nejlepší projekty.

Prezident AVO Libor Kraus zmínil, že je třeba v České republice narovnat systém podpory výzkumu a vývoje (různá národní a evropská pravidla) a že bychom se měli poučit u států, které nám jsou nejblíže – např. v Rakousku nebo Německu.

Další diskuze se týkala těchto témat:

– zaměření programů TA ČR, jejich cíle,

– administrace veřejných soutěží,

– průběh řešení projektů, dokumentace, změnová řízení,

– ukončování projektů,

– všeobecné podmínky, systém omezení a pokut,

– sledování přínosů projektů,

– hodnocení projektů.

 

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.