Návštěvy u členů AVO – září II (VÚZT)

Dr. Ivo Říha navštívil ve druhém zářijovém týdnu vedení jednoho ze členů AVO reprezentujících výzkum a vývoj v agrárním sektoru.  Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. (VÚZT) je veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství.

riha ve vuzt

Obr: Zleva ředitel VÚZT Antonín Machálek a Ivo Říha z AVO

Organizace hospodaří s ročním rozpočtem kolem 35 mil. Kč, který plní zčásti z institucionálních prostředků, částečně vlastními participacemi či řízení projektů od různých zadavatelů. V poslední době se snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků.

Zde je i velký prostor pro spolupráci s dalšími zájemci o výsledky výzkumu a vývoje z ČR i ze zahraničí. Jedním z moderních zařízení, v jehož další využití nejen v agrárním sektoru ústav věří, je např. Nové termovizní řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

Ve VÚZT, v. v. i. tak byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

O VÚZT:

VÚZT se v rámci své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti věnuje těmto základním okruhům:

  • Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi. Dlouhodobě udržitelné systémy hospodaření v podmínkách českého zemědělství a venkova.
  • Omezování negativních vlivů zemědělské techniky a technologií na pracovní a životní prostředí, racionální nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů.
  • Využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie a surovin v zemědělství a na venkově.
  • Nové informační technologie, tvorba expertních programů pro řízení technologických procesů, výzkum zemědělských procesů a vlastností materiálů, nezbytný pro uplatňování nových technologií, konstrukčních materiálů a principů zemědělských strojů a zařízení.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s