Tým AVO posílil Ivo Říha

Odborník s rozsáhlými zkušenostmi a odbornou profilací v oblastech výzkumu, vývoje, inovací, regionálního rozvoje a vzdělávání, Ivo Říha, rozšířil řady AVO.

Ivo Říha

Ivo Říha posílil řady AVO

 Měl by zajistit posílení pozice a spolupráce AVO s veřejnými subjekty státní i regionální správy, akademického i firemního sektoru, výraznější zapojení AVO do národních i mezinárodních projektů. Rád by se zaměřil rovněž na support členů v oblasti zapojování do společných projektů a pomoc členům AVO při identifikaci potenciálu v oblasti transferu výsledků výzkumné činnosti do praxe. V neposlední řadě se chce podílet na zvyšování renomé organizace (nejen) v prostředí evropského výzkumu a vývoje. Ihned po svém příchodu zapojil AVO do mezinárodního projektu AGRIS v rámci programu Interreg Central Europe, který v březnu prošel formálním hodnocením. Se slovenskými partnery začal připravovat nový analyticko-strategický projekt spolupráce v oblasti transferu technologií a komercializace výsledků VaV v rámci programu Interreg CZ-SK, stejně jako projekt zaměřený na pokrytí části aktivit AVO a související potenciální budoucí inkubaci několika Start-upů v nových prostorách AVO, který by mohl být spolufinancován z programu OP PPR.

Ivo Říha se pochází z jižní Moravy. Vystudoval Přírodovědeckou a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2009 se věnoval v pozici ředitele odboru regionálnímu rozvoji a financování projektů z fondů EU na Středočeském kraji. Následně působil jako šéf divize strategického a regionálního rozvoje ve firmě NEXIA AP a také v Národní klastrové asociaci v pozici viceprezidenta pro rozvoj. Čtyři roky působil v pozici RIS3 manažera pro Středočeský kraj, kdy se mu podařilo v rámci vytváření RIS3 strategie kraje identifikovat rozvojový potenciál, nastavit mnoho silných propojení a podnítit množství nových synergií v aktivitách středočeského a pražského firemního, akademického/výzkumného prostředí i regionální a municipální samosprávy.  Za svůj dosavadní nejvýznamnější počin považuje založení a akceleraci rozvoje Středočeského inovačního centra, které v letech 2015 – 2017 také vedl.

Je rozvedený, má 2 děti a kromě činností spojených s nimi se rád věnuje mj. turistice, zpěvu, cimbálové muzice a psychologii.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.