SME Instrument: každé investované 1 EUR generuje 1,6 EUR soukromých investic

Čtyři roky po zahájení programu SME Instrument se ukazuje, že každé investované 1 EUR generuje 1,6 EUR soukromých investic. Do ledna 2022 se dokonce předpokládá, že každá investovaná částka přiláká 4,8 EUR soukromých investic.

sme instrument logo

Jednou ze silných stránek SME Instrumentu je, že snižuje vnímání finančního rizika pro potenciální investory a věřitele. SME Instrument představuje cenný nástroj pro evropské investory z řad rizikového kapitálu, neboť snižuje riziko investice do technologických společností ověřením jejich produktu trhem. Pomáhá tak překlenout propast mezi validací produktu a komercializací, na které se podílí soukromí investoři.

Od roku 2014 do roku 2017 přilákaly společnosti podpořené SME Instrumentem 1,35 mld. EUR soukromých finančních prostředků. Převážná většina – 0,97 mld. EUR – pocházela z kapitálových investic a zbývající částky z dluhového financování, IPO (veřejný úpis akcií firem) a akvizic. Společnosti podpořené z SME Instrumentu obdrží závěrečné platby až na konci projektu, takže i když přislíbená částka v tomto období činila 1,3 mld. EUR, skutečně proplacené náklady společnostem podpořených z SME Instrumentu byly zatím „jen“ 830 mil. EUR.

To znamená, že každé 1 EUR vynaložené v programu SME Instrument přilákalo soukromé investice ve výši 1,6 EUR. Navíc se očekává, že se tento poměr v příštích letech ještě zvýší. Společnosti, které do SME Instrumentu vstupují, se většinou nachází v rané fázi vývoje a na počátku své růstové křivky – což je pro investory atraktivní.

Dalším benefitem SME Instrumentu je nabídka konzultačních a koučingových služeb („business acceleration services“). Kromě finanční podpory tak společnosti získávají podporu, která jim pomáhá s definováním vhodné strategie, napojením na správné sítě a s překlenutím kritického období v raném stádiu vývoje společnosti, aby se mohly rozvíjet a rozšiřovat své aktivity do zahraničí.

Od roku 2014 pomohl program SME Instrument 3 200 společnostem s uvedením jejich průlomových inovací na trh.

Více informací naleznete v 2018 Impact Report Highlights nebo v celém dokumentu 2018 SME Instrument Impact Report.

Zdroj: přes Vědavýzkum.cz a Enterprise Europe Network

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s