Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku

Jaký je vliv dotací na konkurenceschopnost podniku? Tím se ve své disertační práci (DP) zabývá Milan Sedláček z Masarykovy univerzity.

“Hlavním cílem disertační práce je vytvoření souboru metod pro hodnocení vlivu čerpání dotace na konkurenceschopnost podniku v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP).

V ekonomické vědě lze nalézt málo kontroverznějších témat než jsou dotace. Názor na jejich význam a prospěšnost se velmi liší, přičemž prakticky každý ekonom má na tuto problematiku poměrně vyhraněný názor. Stejně tak mezi zástupci podniků se o tomto tématu často diskutuje, a to jak v pozitivních tak negativních souvislostech. Zmiňovány jsou zejména skutečnosti týkající se principu přerozdělování, míry objektivity v rámci udělování dotací, komplikovanost celého systému či efektivnost takto vynaložených prostředků.”

Závěry DP jsou velmi zajímavé:

1. Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že dotace získávají primárně podniky, které mají nastavenu investiční strategii a jsou dostatečně finančně zdravé, aby byly schopny dofinancovat náklady projektu a zajistit také jeho povinnou udržitelnost.

2. Výsledky prokázaly, že více než 50 % podniků čerpajících dotaci z programu Rozvoj OPPP vykázalo během čtyř let po získání dotace pokles ukazatelů konkurenceschopnosti.

3. Nejenom že se dotovaným podnikům po získání dotace konkurenceschopnost nezlepšila, ale dokonce se vyvíjela méně příznivě než byl odvětvový průměr.

Ukázka jednoho z grafů DP:

graf DP

Zdroj: Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s