Tag Archives: VO

Kraus: Výzkumné organizace se nepřizpůsobují poptávce firem

AVO seminar 26.4.2016 19

Prezident AVO Libor Kraus

Na přelomu roku se mi konečně podařilo odjet na krátkou dovolenou a naivně jsem si myslel, že všechny problémy loňského roku jsou za námi a v novém roce se budeme věnovat především smysluplné práci. Pak jsem si ale přečetl zprávu ČTK a analýzu, ze které (podle tvrzení autorů) vyplývalo, že čeští podnikatelé nemají zájem podporovat veřejný výzkum na vysokých školách a v Akademii věd, přestože ji podporuje stát. Autor dále spekuluje, že nedostatečná spolupráce je důsledkem toho, že podnikatelé jednak nemají ve veřejný výzkum důvěru a za druhé že podnikatelé jsou ve svých výzkumných potřebách saturováni prostředky z veřejných zdrojů, protože z veřejných zdrojů ročně obdrží vyšší částku, než vynaloží na spolupráci.

V oblasti aplikovaného výzkumu se pohybuji už 27 let. Od absolventa a technika přes samostatného výzkumníka až po řízení výzkumné organizace. Po celou dobu jsem se v organizacích, kde jsem působil, snažil o spolupráci s firmami a o poskytování výzkumných služeb firmám. Dovoluji si tedy tvrdit, že kvalitní firmy a dobří podnikatelé v celé Evropě (nejen v Česku), mají velký zájem o výsledky výzkumu a vývoje, které dokáží aplikovat ve svých společnostech. Je ale otázkou, zda takové výsledky dostávají v českých veřejných výzkumných organizacích. Což není jen otázka kvality výsledků, ale i jejich přizpůsobení praxi. Další otázkou je, zda prostředí pro tuto spolupráci podporuje český stát a státní a veřejná správa.

V listopadu loňského roku jsem se zúčastnil návštěvy na německém BMBF a na několika výzkumných pracovištích. Uvedu jeden příklad: na TU Darmstadt nám bylo předvedeno univerzitní výzkumné centrum, které je z 53% financováno německými firmami. Jak je to možné, když tzv. Rámec společenství pro státní podporu VaVaI povoluje pouze 20% kapacitu pro ekonomické činnosti? Jednoduše – pouze 20% financí je smluvní výzkum a tedy ekonomické aktivity a 33% je tzv. kolaborativní výzkum, tedy výzkum ve spolupráci, i když hrazený podniky. Jiným příkladem z našeho okolí je např. rakouský Austrian Institute of Technology, jehož zakladateli jsou společně rakouské Ministerstvo pro vědu a technologie a rakouský Svaz průmyslu.

Možná bychom se tedy měli ptát, proč toto funguje u našich nejbližších sousedů a ne u nás. Jedna z odpovědí může být v úkolech, které naše státní správa dává veřejným institucím např. prostřednictvím jejich hodnocení. Od roku 2013 se primárně hodnotí publikační výsledky. Teprve v poslední době se mezi hodnocenými parametry objevil objem smluvního výzkumu a teprve poslední dva roky je postaven na roveň získanému objemu financí z veřejných prostředků. Aplikované výsledky výzkumu a vývoje nejsou hodnoceny vůbec – z toho důvodu také poklesl i jejich počet zadávaný do registru výsledků VaV. Samozřejmě na druhou stranu lze argumentovat, že v ČR jsou převážně dceřiné společnosti nadnárodních společností, které výzkum a vývoj realizují především v mateřských společnostech, to je ale realita, se kterou se veřejné výzkumné organizace musejí vyrovnat.

Na závěr jeden (také statistický) argument. Za rok 2015 byl finanční objem služeb VaVaI, které poskytly aplikační průmyslové výzkumné organizace sdružené v AVO svým partnerům necelých 500 mil. Kč, což je více než třetina celkové udávané mezisektorové spolupráce. Skončím tedy optimisticky. Tak jako je velice nízká nezaměstnanost v České republice a firmy shánějí těžce nové zaměstnance, zrovna tak není plně pokryta potřeba evropských firem v oblasti výzkumu a vývoje. Pokud se této poptávce veřejné výzkumné organizace konečně začnou přizpůsobovat, pak vidím velký prostor pro placenou spolupráci.

Libor Kraus, prezident AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Fotbalem k lepší spolupráci

FOCUS3

Za účasti prezidenta AVO Libora Krause rozehrajeme velkolepou podívanou a odneseme si domů nevšední zážitky. Nastoupí proti sobě firmy, které dělají výzkum a firmy, které výzkum nedělají. Budeme bojovat o vysněný putovní pohár a mnoho dalších věcných cen. Společně pak zasedneme k jednomu stolu a u pivka a guláše budeme diskutovat o budoucí spolupráci nebo jen poslouchat hudbu a bavit se nad fotografiemi z odpoledního zápolení.

To vše již brzy – v neděli 8. září v Praze, na hřišti SK Sparta Krč.  Přijďte se provětrat, fandit, skandovat a především se BAVIT!

Registrujte své týmy (startovné 5.000,- Kč)  co nejdříve na mail podaril@avo.cz.

A pozor, pokud vybereme něco nad náklady, natočíme popularizační video pro ZÁKLADNÍ školy s názvem SAŠA VĚDÁTOR.

Prozatím přihlášené týmy: AVO, TA ČR, SP ČR, COMTES FHT, OKSystem a Economia…

Propozice:

– start v 11 hod, předpokládaný konec v 17 hod

– hrát se bude na šířku klasického fotbalového hřiště (5+1)

– nastoupí 8-12 týmů

– každý tým odehraje minimálně 5 zápasů

– vítěz získá putovní pohár

– občerstvení bude po celý den zdarma

– profesionální rozhodčí

– možnost zapůjčení dresů

Doprava:

MHD – bus č.170 (Dolnokrčská) a č. 121 a 293 (Nádraží Krč)

Automobil

1. směrem z Brna po Jižní spojce sjezd Krč, Pankrác, poté doleva ulicí V podzámčí, na světlech rovně a po zhruba 100metrech zahnout doleva do areálu SK Sparta Krč

2.  směrem ze Smíchova po Jižní spojce sjezd Pankrác, Krč podél benzínky dolů a na světlech doleva, podjet most a na dalších světlech doleva a po zhruba 100metrech zahnout doleva do areálu SK Sparta Krč

Mapa:

mapa fotbal

Leave a comment

Filed under Uncategorized