Glosa k volbě vedení AVO

V poklidném a útulném prostředí jižní Moravy jsme měli možnost s rozmyslem zvolit nové vedení AVO. Všichni věříme, že i v budoucnu bude toto vedení nadále hájit zájmy aplikovaného výzkumu  a naše stanoviska (např. Metodiku hodnocení výsledků VaV), působit pro vznik lepší legislativy a rovněž spravedlnosti při nejrůznějších způsobech podpory všech forem výzkumných organizací, napomáhat odpovídajícímu působení Rady pro výzkum, vývoj a inovace a konečně i propracovanějšímu řízení a koordinaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ze strany vedení státu.

Naše setkání bylo zajímavé a v mnoha směrech inspirující. Kromě nejrůznějších vzájemných konzultací jsme se dověděli i nové informace – povzbudivé, ale i jak je dnes trochu typické, připomínající jistou disharmonii společnosti. Mimořádně však i o vynikajících výsledcích našich vinařů. Tentokrát jsme měli navíc i možnost chvilku vnímat půvab místní přírody, připomínající rozevlátou žírnou krajinu jižní Francie.

Zasedání vedení AVO ve V. Pavlovicích bylo po všech stránkách přínosem.

Miroslav Roule

roule

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s