Blog Archives

Infografika české účasti v H2020 SME Instrument

sme ins

Advertisements

Leave a comment

July 18, 2016 · 8:45 am

Podpis Memoranda mezi AVO a TAČR

Podpis Memoranda mezi AVO a TAČR

Předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková a prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus podepsali dne 5. 3. 2014 v Praze Memorandum o spolupráci a zároveň Akční plán, který definuje, jak tuto spolupráci realizovat.

Leave a comment

March 6, 2014 · 1:43 pm

S Ekonomem za fotbalem…

ekonom fotbal

Leave a comment

September 13, 2013 · 12:31 pm

Ekonom zpovídal prezidenta AVO

Ekonom zpovídal prezidenta AVO

Redaktor Ekonomu Petr Korbel přijel udělat rozhovor s prezidentem AVO (Asociace výzkumných organizací) Liborem Krausem. Řeč byla například o tom, co trápí český výzkum, jak změnily EU dotace výzkumnou mapu ČR nebo o vztahu základního a aplikovaného výzkumu..

1 Comment

July 12, 2013 · 10:07 am

AVO má nového prezidenta

AVO má nového prezidenta

Novým prezidentem AVO (Asociace výzkumných organizací) byl na zasedání předsednictva ve Velkých Pavlovicích zvolen Ing. Libor Kraus (vlevo), který po dlouhých 12 letech nahradil odstupujícího Ing. Miroslava Janečka, CSc (vpravo).

Leave a comment

June 20, 2013 · 12:44 pm

Mapa členů AVO

Mapa členů AVO

AVO (Asociace výzkumných organizací) byla založena v roce 1990 v Brně jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje téměř 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.

obory pusobnosti clenu AVO

Leave a comment

June 4, 2013 · 9:56 am

AVO podporuje Inovační vouchery v Praze

AVO podporuje Inovační vouchery v Praze

AVO (Asociace výzkumných organizací) podepsala Memorandum o spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a.s., která stojí za realizací projektu Inovačních voucherů. „Prostřednictvím voucherů bychom chtěli nastartovat aktivní spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a soukromými podnikateli. Do projektu se již zapojila řada našich členů“, řekl prezident AVO Miroslav Janeček.

Inovační vouchery umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija uvedla: „Propojovat podnikatelskou sféru s vědeckými a výzkumnými institucemi se vyplácí. Malí a střední podnikatelé v rámci projektu získají nejenom finanční podporu, ale rovněž kontakty na špičkové vědce. Vědecká sféra se zase díky voucherům seznamuje s potencionálními odběrateli svých technologií“.
Inovační vouchery pomáhají odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademického světa. Tento způsob poskytnutí dotace přinese především významné snížení administrace a zrychlení celého procesu získání financí.

Více informací o Inovačních voucherech je možné nalézt na adrese http://www.akcelerace-praha.cz

MP

Leave a comment

May 20, 2013 · 10:59 am