Tag Archives: vupp

Nové číslo zprAVOdaje právě vyšlo

Všichni smrtelníci uvidí nové číslo zprAVOdaje až ve čtvrtek 4. května na konferenci Byznys s Inovacemi, ale že jste to vy – můžete hned teď!

Hlavní téma se věnuje robotizaci a digitalizaci a co z toho pro nás plyne. Nechybí ani marketingová polepšovna, která vám ukáže jak se dají prezentace dělat jinak, nápaditěji.

Další články se věnují například budoucnosti českého autoprůmyslu, nepřímé podpoře VaV nebo tomu, jak se rodí sen o českém reaktoru. Zajímavá je i anketa na předposlední stránce, kde se k byznysu s inovacemi v ČR vyjadřují osobnosti českého výzkumného prostoru. Čtěte ZDE

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Výzkumný ústav potravinářský otevřel centrum transferu technologií

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. prošel od loňského roku významnými změnami. Vytvoření centra transferu technologií, úspěšné snahy o čerpání z evropských strukturálních fondů i výrazné úspory v provozních nákladech ústavu nabízí potenciál pro spolupráci nejen s potravinářskými firmami.

vupp

Výzkumný ústav potravinářský, který se dlouhodobě zaměřuje na výzkum v oblasti chemie a technologie výroby potravin se chce v budoucnu vedle základního výzkumu více orientovat na transfer inovací do potravinářské praxe. Na počátku letošního roku zde proto vzniklo Centrum transferu technologií, které se má aktivně podílet na šíření informací o inovačních technologiích směrem k aplikační sféře. K otevření tohoto centra významně přispělo získání dotace ve výši 12,5 mil. Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prostřednictvím které bude toto Centrum transferu podporováno po dobu 4 následujících let.

„Od otevření centra transferu technologií očekáváme lepší přiblížení k praktickým potřebám potravinářského výrobního sektoru,“ říká ředitel výzkumného ústavu Marek Světlík. „Po roce reorganizací jsme nyní lépe připraveni na spolupráci s privátním sektorem a dokážeme nabídnout firmám individuální poradenství při realizaci inovací.“ Centra s obdobným zaměřením v řadě odvětví již existují, v resortu zemědělství patří Výzkumný ústav potravinářský v této oblasti mezi první.

ugo

Výzkumný ústav v pražské Hostivaři má za sebou už nyní vývoj řady na trhu úspěšných potravinářských produktů – například Šmakoun, tofu plátky, nebo ovocné šťávy UGO ve spolupráci se společností Kofola. Mezi zajímavé oblasti patří i výzkum protirakovinných účinků některých složek potravy. Aktivně se zabývají zkoumáním zachování sulforafanu – látky, která je obsažena v některých druzích zeleniny a má protirakovinné účinky. Podstatou výzkumu je uchování sulforafanu při zpracování zeleniny, k čemuž je výhodné využívat ošetření vysokým tlakem, tzv. paskalizaci.

Výzkumný potravinářský ústav, který se v roce 2015 propadl do ztráty 2,6 mil Kč, získal loni nové vedení a prošel značnou restrukturalizací. V oblasti výzkumné činnosti byly stanoveny hlavní priority ústavu, transformoval se úsek vědy a výzkumu a vytvořily se střednědobé vize výzkumné činnosti. „Nejtěžší bylo najít správné místo ústavu na pomyslném trhu výzkumu, aby byl ústav spojovacím článkem mezi základním výzkumem a průmyslovými podniky. Pro tuto roli má náš ústav vhodné složení týmů, ve kterých jsou odborníci z řad chemie, tak i inženýři se strojním vzděláním. Podobným propojením odborností nedisponuje dnes žádná instituce,“ říká Marek Světlík. V ústavu se loni podařilo ušetřit také značnou část provozních nákladů. „Například výdaje spojené s ostrahou areálu se snížily o téměř 50 %. O statisíce klesly výdaje nákup služeb a materiálu. Celkově jsme ušetřili více než 2 mil Kč“, uvedl ředitel výzkumného ústavu Marek Světlík.

Nově ústav usiluje také o lepší zapojení do projektů mezinárodní spolupráce. Je členem mezinárodního konsorcia řešitelů projektu v rámci programu ERASMUS+, který se zbývá udržitelnou a hygienicky bezpečnou výrobou v pekárenského sektoru prostřednictvím sdílení zkušeností. Od letošního února má nový vizuální styl, nové logo a najdete jej i na sociálních sítích facebook, twitter a instagram.

V případě potřeby dalších informací se prosím obracejte na
Ing. Jiří Trnka, jiri.trnka@vupp.cz, tel. 296 792 275.

Leave a comment

Filed under Uncategorized