MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

img_0984

Velmi dobrý počin přichystala společnost alevia. Otevírá první ročník unikátního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který je zakončen manažerským titulem Master of Public Administration (MPA). Moduly vypadají nastaveny precizně, chybí nám v nich ale trocha marketingu (pořádání akcí, prezentace na sociálních médiích, práce s newslettery, základy webové prezentace, atp).

Vzdělávací program je koncipován pro širokou cílovou skupinu – projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Vzdělávací program je rozložen do 12 dvoudenních výukových modulů v průběhu 2 let. Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně nebo minimálně 5 let praxe. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy. Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

První ročník studia se koná v Pardubicích a začíná v dubnu 2017. Registrovat se můžete do 17. 3. 2017 nebo do vyčerpání kapacity.

Podrobnosti a registrační formulář naleznete na webových stránkách společnosti alevia. Pro více informací se můžete také obrátit na adresu vzdelavani@alevia.cz.

Vybrané moduly mohou zájemci absolvovat i samostatně v rámci komlexního vzdělávacího programu.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s