Dvě významná ocenění putují zemědělským výzkumníkům

Na 43. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích byla Ing. Jaroslavu Langovi, Ph.D. ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o. Troubsko předáno čestné uznání ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu v roce 2016 za nově komponovanou vojtěškotravní směs, která je chráněná užitným vzorem a rozšířila prodejní portfolio firmy.

Troubsko1 Troubsko2

Druhý výstavní den byl zástupci troubského pracoviště předán Zlatý klas 2016 za odbornou knihu Méně známé druhy zemědělských plodin. Kniha představuje 97 méně známých a často laické i odborné veřejnosti také zcela neznámých druhů rostlin potenciálně využitelných v zemědělské výrobě i u drobných pěstitelů. Texty v knize jsou doplněny bohatou a originální fotodokumentací.

Zájemci si mohou oba oceněné exponáty objednávat na adrese bednarova@vupt.cz.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s