Česko je donorem evropského výzkumu

Ze srovnání finanční efektivity v programu Horizont 2020 vyplývá zajímavá informace. Příspěvek České republiky do programu H2020 je o 97mil Euro vyšší, než naše čerpání z tohoto programu. Prostě program Horizont 2020 je pro nás velký propadák a zahučeli jsme do něj už téměř 100mil Euro. Dotujeme výzkum hlavně ve Velké Británii, Nizozemí a Španělsku. Dlužno říci, že nejsme sami. Například Francie a Německo jsou na tom podobně.

Zdroj: CZEDER: Prezentace Czech Participation in H2020 by selected indicators, Daniel Frank, TC AV

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.