Tag Archives: Václav Hampl

AVO v Senátu hájilo zájmy aplikovaného výzkumu

kulatý stůl Senát

24. září 2013 se na pozvání 1. místopředsedkyně senátu Aleny Gajdůškové zúčastnili zástupci AVO kulatého stolu s názvem Věda a konkurenceschopnost – finance, úlohy, bariéry. V diskusi, kterou moderoval Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze, hledaly dvě desítky představitelů akademické a hospodářské sféry i rezortních výzkumných ústavů způsoby, jak efektivně využít potenciálu české vědy a výzkumu ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity ČR.

Pro moderovanou diskuzi byla vytipována čtyři témata:

 • Priority financování  veřejných výzkumných institucí z veřejných zdrojů.
 • Rozpočet na rok 2014 a následující.
 • Privátní zdroje ve veřejných výzkumných institucích.
 • Spolupráce hospodářské sféry a  veřejných výzkumných institucí  a hledání synergie.

Účastníky debaty byli kromě senátorek Aleny Gajdůškové a Evy Sykové předseda Akademie věd Jiří Drahoš, členové akademické rady Josef Lazar a Karel Aim, prezident hospodářské komory ČR Petr Kužel, rektoři Václav Hampl a Petr Sáha, emeritní rektor Jiří Málek, předseda rady VVI Jiří Hladík, generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek, dále zástupci konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. AVO reprezentovali Josef Kašpar a Jan Nedělník. Každý z diskutujících se vyjádřil v krátkém vstupu nejen ke čtyřem uvedeným tématům, ale někdy i širším souvislostem českého VaVI.

senat_kulaty_stul_09

Zástupci AVO zdůraznili několik tezí:

 • Trojpilířový systém  VaVaI v ČR:  AV, VŠ, AVO.
 • Důraz na rozvoj vzdělanostní společnosti.
 • Nutnost kultivovat český výzkum, nejde vše outsourcovat.
 • Důraz na synergie v systému.
 • Veřejné a neveřejné zdroje ve výzkumu, nepřímé nástroje podpory.
 • Nespokojenost AVO se současnou Metodikou hodnocení VaVaI.
 • Představení nové Metodiky hodnocení VaVaI, kterou AVO připravuje.
 • Národní priority jako základ pro budoucí programování orientovaného výzkumu.
 • Nespokojenost s činností RVVI a s absencí zástupců aplikovaného výzkumu.
 • Podpora TAČR a debata o změně systému přidělování grantů.
 • Důraz na transfer výsledků.

Několik postřehů z debaty:

Každý účastník diskuze do určité míry hájil svou oblast výzkumu a organizací, které zastupuje. Byl deklarován zájem o pravidelné setkávání v obdobném formátu (tedy zástupci všech 3 pilířů), ale pouze s jedním konkrétním tématem k diskuzi. Problém se současnou RVVI má řada účastníků debaty, nejen AVO.

Senátorka Gajdůšková formulovala tři oblasti z pohledu ČSSD, které je třeba podporovat:

1) Výzkum spojený z národní identitou (jazyk, historie, kultura).

2) Strategické obory (energetická či potravinová bezpečnost, přírodní zdroje).

3) Obory, kde jsme dobří už teď.

Autor: Jan Nedělník, foto: Stanislava Kyselová

Leave a comment

Filed under Uncategorized