Tag Archives: ÚOHS

Výklad nového Rámce a GBER pohledem AVO

Od 1.7. 2014 vstoupil v Evropské Unii v platnost předpis o blokových výjimkách (GBER) a Rámec společenství pro státní podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Asociace výzkumných organizací (AVO) oba dokumenty detailně analyzovala a vítá nová pravidla pro oblast VaVaI, která jsou pokračováním trendu předchozích předpisů. V nových dokumentech se upravují pravidla pro podporu firemního výzkumu, kdy inovační firmy mohou získat až 90 % podpory na své výzkumné a vývojové aktivity.

Zároveň byly Rámcem stanoveny nové podmínky pro fungování výzkumných organizací, které prohlubují a upřesňují možnosti podnikání v oblasti služeb ve výzkumu a vývoji pro výzkumné organizace. Jako podstatná změna se jeví limit 20% nákladů na ekonomické aktivity výzkumných organizací, které je možné kofinancovat z veřejných prostředků. Výzkumným organizacím to umožňuje i zařízení nakupovaná za dotace využít ke komerčním aktivitám při účtování plných tržních cen a tedy získávat prostředky na kofinancování výzkumných aktivit.

IMG_9114s

Dalšími výraznými změnami je např. odstranění povinnosti investovat veškerý vytvořený zisk výzkumných organizací zpět do společnosti, nebo změna definice Výzkumných organizací na Organizace pro výzkum a šíření znalostí, což je jasná deklarace podpory vzdělávání souvisejícího s VaVaI aktivitami.

Evropská komise těmito novými pravidly jasně deklaruje podporu aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacím, které by měly přinášet další podporu konkurenceschopnosti evropským firmám a organizacím. AVO se domnívá, že se v nových pravidlech nenaplnily některé obavy z přílišné restrikce podmínek, které byly signalizovány před zveřejněním (a proti kterým AVO několik měsíců razantně protestovala a jednala o jejich nebezpečí s českými i evropskými orgány) a nová pravidla umožní plynulou návaznost činnosti výzkumných organizací bez potřeby razantních změn v systému státní podpory. 

Ing. Libor Kraus – prezident AVO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO debatuje o Metodice hodnocení výzkumu napříč společností

Člen předsednictva AVO Ing. Milan Petrák diskutoval o Metodice hodnocení VaVaI spolu s téměř padesátkou výzkumníků z Řeže.

rez3

 Skupina ÚJV pozvala 4. října do Řeže u Prahy zástupce aplikovaného výzkumu k diskuzi o nově schválené Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací. Ředitel Centra výzkumu Řež Martin Ruščák ve svém projevu shrnul: „Metodika chce víc imputovaných článků, to nás tlačí dál. Na druhé straně se děje změna pravidel v průběhu hry, to je špatně. Budeme podporovat AVO v jejich snažení a zároveň se budeme snažit mít zastoupení v komisích pro hodnocení.“

Zástupce AVO, ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie Milan Petrák dodal: „AVO bojuje proti nové metodice, společně se Svazem průmyslu a dopravy České republiky odeslalo několik dopisů premiérovi Rusnokovi i místopředsedkyni Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Miroslavě Kopicové. Podalo také stížnost proti diskriminaci části výzkumných organizací k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň připravuje vlastní verzi Metodiky, která bude představená 11. října v Brně.“

Naďa Witzanyová se přopojila do diskuze s připomínkou, že Centrum výzkumu Řež se bude kromě kvalitních publikací snažit posílat co nejvíce výzkumníků do zahraničí. Zároveň v souvislosti s novou metodikou bude muset strukturovat služby pro podniky, což bude velká zátěž pro ekonomické a účetní oddělení.

rez2

Text a foto: Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized