Tag Archives: Trio

Rada VŠ: Na aplikovaný výzkum nejsou peníze

Kolapsu kolaborativního aplikovaného výzkumu se obává Rada vysokých škol. Její předseda Jakub Fischer upozornil v dopisu pro vicepremiéra pro vědu Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL), ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD) a ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD), že vědci nemají na výzkum peníze. Po vyčerpání programu ALFA totiž neexistuje žádná náhrada.

rada vs

Předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer

Místopředsedkyně komise pro vědeckou činnost Rady VŠ Vlasta Radová uvedla, že bez peněz se ocitnou ty vědecké týmy, které dokončí kolaborativní projekty z programu ALFA. Program vyhlásila Technologická agentura ČR, která v něm rozdělila přes miliardu korun.

V současnosti program končí a neexistuje za něj náhrada. Kolaborativní výzkum, tedy výzkum, na kterém spolupracují vysoké školy a podniky, se tak může zastavit. „Vzhledem k tomu, že v roce 2014–2015 skončilo či končí celkem 441 projektů programu ALFA, lze celkem jasně říci, že takových týmů nejsou desítky, ale stovky. Po přepočtu na jednotlivce by to pak vycházelo zhruba na tisíce výzkumníků,“ vyčíslila Vlasta Radová.

Článek: Stát se brání tomu, co funguje

Na program ALFA měl navázat program EPSILON, jenomže v něm nejsou peníze. Technologická agentura proto zatím nevyhlásila žádnou výzvu a zřejmě tak neučiní ani napřesrok. Náhradou by sice mohl být i program TRIO ministerstva průmyslu a obchodu, ten je ale podle Jakuba Fischera ve srovnání s programem Technologické agentury malý. Je v něm pouze 300 milionů korun a soutěžící projekty navíc budou vybírány k financování až od srpna 2016.

Podle Vlasty Radové je pro vysoké školy nepoužitelný i evropský Operační program Podnikání a inovace. Vysoké školy nemohou splnit jeho podmínky. „Například podmínka spolufinancování projektů ve výši 50, respektive 60 procent z vlastních zdrojů je pro veřejné vysoké školy v podstatě nesplnitelná, protože veřejné vysoké školy jsou financovány ze státního rozpočtu,“ upozornila.

Nedostatek peněz podle předsedy Rady VŠ ohrožuje všechny školy, nejvíce však ty, které otevřely vědecká centra financovaná z evropského programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bez nových dotačních programů nedokáží plnit předepsané indikátory kolaborativního výzkumu.

zdroj: ČTK

Komentář prezidenta AVO Libora Krause ke klesající podpoře aplikovaného výzkumu

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Problémy a udržitelnost regionálních výzkumných center

Českou republiku čeká výrazný pokles zdrojů pro vědu a výzkum po roce 2020. Celkové finance klesnou díky ukončení strukturálních fondů zhruba na třetinu současných. To bude mít výrazný dopad na státní rozpočet.  Z tohoto důvodu je třeba začít vést debatu o nastavení programů aplikovaného výzkumu, především pak programů Technologické agentury ČR Epsilon a Centra kompetence a programu Trio Ministerstva průmyslu a obchodu, které budou hlavními zdroji výzkumných center a ústavů zaměřených na aplikovaný výzkum.

První taková debata proběhla na Ministerstvu dopravy v úterý 14. července, kdy se u jednoho stolu sešli zástupci Úřadu vlády ČR se zástupci regionálních výzkumných center. Účelem setkání bylo nastartování dlouhodobé diskuze o programech aplikovaného výzkumu v letech 2017 – 2020, sektorové podobě výzev z programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a zjištění aktuálních problémů, které tlačí výzkumná centra.

uv

Jednání řídil náměstek Arnošt Marks, který zástupce výzkumných center přivítal slovy: „Regionální výzkumná centra vítám jako významnou část kapacit v aplikovaném výzkumu a jsem rád, že můžeme dnešním setkáním zahájit dlouhodobou debatu o budoucnosti aplikovaného výzkumu.“

Slova v diskuzi se chopil také prezident AVO Libor Kraus, který shrnul hlavní problémy: „Výzkumná centra byla budována tak, aby pomáhala rozvoji české ekonomiky. S tím se však v nových programech nepočítá. Centra se tedy nacházejí v jakémsi vakuu. Nevědí, co mají dělat a co po nich stát vůbec chce. Jinými slovy mají plavat, ale neví kam a jak dlouho.“

Celé jednání shrnul prezident AVO Libor Kraus v následujícím videu:

Debaty se postupně zúčastnili prezident AVO Libor Kraus, Miroslav Václavík (VÚTS), Jaroslav Pindor (Materiálový a metalurgický výzkum), Lukáš Hartych (Membrain), Radek Zbořil (Univerzita Palackého Olomouc), Miroslav Pekař, Lucie Hrbková (Vysoké učení technické v Brně), František Svoboda, Luděk Hynčík (Západočeská univerzita Plzeň), Pavel Žlábek (Regionální technologický institut), Petr Tůma (Technická univerzita Liberec), Pavel Krečmer (Vysoké učení technické v Brně), Jana de Merlier (Fyzikální ústav AV) a Martin Podařil (AVO).

Jednání se zúčastnila také nová vědecká atašé České republiky v Izraeli Delana Mikolášová, která tak získala zajímavý pohled na aktuální problémy českých výzkumných center.

Odkaz na oficiální článek na webu http://www.vyzkum.cz ZDE

Martin Podařil (AVO)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Miroslav Janeček: Závěry z Innovation Union Scoreboard pro ČR

V nedávno vydaném Innovation Union Scoreboard (IUS) by bylo možno nalézt řadu podnětů pro zlepšení systému podpory VaVaI v Česku. Níže přidávám svá doporučení:

–          Časté změny metodiky hodnocení výsledků VaV ztěžují možnost dělat seriózní závěry z hodnocení inovační výkonnosti; méně by i zde bylo více.

–          Obsáhlý popis vývoje IUS a popis pozice ČR na škále inovační výkonnosti mi říká jediné – nejsme na tom moc dobře a co horší, nelepšíme se. Logicky by měla zaznít otázka – PROČ?

–          Nejpřínosnější je z tohoto pohledu zkoumání pozice ČR podle jednotlivých kritérií/indikátorů, které by ovšem mělo být následováno hledáním příčin zaostávání a návrhem opatření k nápravě.

Pokládal bych za nesmírně přínosné, kdybychom se pokusili zapátrat, zda a jak se identifikované a většinou dlouhodobě známé nedostatky (mizivé využití rizikového kapitálu, nízká patentová aktivita, nedostatečný počet odborných publikací vzniklých v mezinárodní spolupráci, podíl odborných publikací z daného státu mezi 10 % celosvětově nejcitovanějších prací a podíl doktorandů z nečlenských zemí studujících v daném státě, malá spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou …) promítly do koncepčních dokumentů ČR, ale např. i AV ČR i do konkrétních nástrojů, jakým jsou např. OP PIK, OP VVV, návrh zákona o VŠ, principy zákona o VaV, navrhovaný program TRIO.

Miroslav Janeček, člen předsednictva AVO a TA ČR

Příloha: Česká republika v IUS

Innovation Union Scoreboard 2015

IUS czech

Leave a comment

Filed under Uncategorized