Tag Archives: technologie

Řezné nástroje nové generace

Projekt člena AVO – Final Tools, se stal vítězem Ceny TA ČR v kategorii Ekonomický přínos. Hlavním účelem projektu bylo zvýšit produktivitu práce, snížit spotřebu surovin a energií s pozitivním dopadem na ekologii.

Prostřednictvím uplatnění průmyslového řešení konstrukce nástroje a dále s novými geometriemi, technologiemi výroby a spolu s progresivními řeznými materiály bylo dosaženo vyšší produktivity, snížení nákladů a zvýšení provozní spolehlivosti. Významným efektem nových nástrojů, vyvíjených i s ohledem na integritu obrobeného povrchu, jsou vyšší užitné vlastnosti výrobků, s pozitivním dopadem na konkurenceschopnost výrobních podniků v ČR a lepší ekonomické uplatnění nositele projektu. Výsledky přispívají k vyšší úrovni poznání v oblasti obrábění velmi přesných děr.

„Nové výstružníky byly úspěšně nasazeny v praxi – umožňují zkrátit výrobní časy, snížit provozní náklady, dosáhnout vyšší rozměrové i tvarové přesnosti, zvýšit spolehlivost výroby, kvality povrchu děr i trvanlivost břitů.“ potvrzuje Stanislav Fiala, vedoucí projektu.

V rámci řešení projektu byly vyrobeny a testovány prototypy 4 výrobkových řad, které vycházejí z jednotné koncepce provedení vystružovacího nástroje s výměnnou řeznou častí. Jednotlivé typy se liší se v konkrétním provedení geometrie a mikrogeometrie řezné části v závislosti na použitém řezném materiálu.

Po získání výsledků z dlouhodobých zkoušek v praktické výrobě byly realizovány zkoušky u vybraných potenciálních uživatelů. Dosažené technicko-ekonomické výsledky (poměr výkon/cena) nových nástrojů jsou min. o 50% vyšší oproti současnému stavu.

Zdroj: TA.Di

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tato republika potřebuje dlouhodobě stabilní vizi

To tvrdí v rozhovoru pro týdeník Ekonom (č. 37) Radomír Zbožínek, člen představenstva společnosti Tajmac-ZPS.

tajmac obr

Uvítala by společnost Tajmac-ZPS, kdyby stát více podporoval aplikovaný výzkum? A jakou formu podpory byste si představovali?

Nemá cenu válčit mezi základním a aplikovaným výzkumem. Obojí je důležité. Tato republika však potřebuje jasnou vizi, které obory budou tvořit hrubý domácí produkt. Pokud bude existovat dlouhodobě stabilní vize, která se nebude měnit s každou novou vládou, půjde o základní předpoklad, aby se stanovila rovnováha mezi základním a aplikovaným výzkumem. Tato země potřebuje obojí, pouze je to nutné vybalancovat tak, aby to bylo objektivní a spravedlivé. Na rozdíl od mnoha kolegů zastávám názor, že prostředků na vědu a výzkum není málo, jen jsou špatně strukturované. Kdyby byl zafixovaný dlouhodobý trend, vedlo by to k tomu, že na obou stranách barikády by odpadly některé projekty a zbytečně proinvestované peníze. Přitom si myslím, že největší podporu by měli získat ti, kteří jsou v čele pelotonu.

A proč podporovat právě ty, kterým se beztak dobře daří?

Protože v čele pelotonu nejvíce fouká. Ten, kdo jede ve žlutém trikotu, nemůže celý závod vyhrát sám, pokud nemá podporu svého mateřského týmu. Nelíbí se mi dosavadní alibistická praxe, kdy každému něco dáme, každému něco pocukrujeme; je to neefektivní. Na přelomu tisíciletí přitom řešili v Německu stejný problém. Také tam si podnikatelé stěžovali na nedostatek peněz pro aplikovaný výzkum, na nedostatek učňů, konstruktérů a technologů. Dnes těží z toho, že se drží dlouhodobých vizí, mají v tom pořádek a nemění to každý rok. To bychom měli okopírovat, včetně systému duálního vzdělávání. Podpora technického vzdělávání není namířena proti či na úkor humanitních směrů. Existuje totiž reálné nebezpečí, že bez této podpory technické obory zaniknou a průmysl ztratí výkonnost, kterou doposud má a která přináší prospěch celé společnosti. Musíme také trvale oslovovat rodiče, vtáhnout je do celého systému vzdělávání a přesvědčovat je, že dělat v průmyslu není nic zahanbujícího. Jde to však zatím velmi těžce.

Ve stejném čísle se k aplikovanému výzkumu vyjadřuje také Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie: “Za stěžejní moment považuji, aby Česká republika v daleko větší míře podporovala aplikovaný výzkum a tím zvyšovala svou konkurenceschopnost. To je klíčový problém. My nemůžeme donekonečna spoléhat na to, že nalezneme nové, méně náročné trhy, že od nás bude někdo donekonečna kupovat zboží jen proto, že hovoříme příbuzným jazykem a máme nějaké vazby z minulosti. Musíme nabízet co nejkvalitnější produkty s nejlepším poměrem výkonu a ceny. Jedinou cestou k tomu je kvalitní aplikovaný výzkum a podpora inovací. V tomto ohledu je Česká republika strojírenství hodně dlužná a politiku v této oblasti by bylo třeba přehodnotit, aby zde byla podobná profesionální podpora výzkumu, jaké se těší například německé firmy.”

zdroj: Ekonom

Leave a comment

Filed under Uncategorized