Tag Archives: Technologická agentura ČR

Získejte až 80 milionů na projekt v nové výzvě EPSILON

img_4020-5s

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 4. 2017 a končí dnem 17. 5. 2017

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů (vypsány v přílohách ZDE) a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Pokud vás tato možnost zaujala, prostudujte vše přímo na stránkách TA ČR ZDE.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

TA ČR podpoří odvážné inovativní podniky

Technologická agentura ČR se rozhodla podpořit žadatele z řad malých a středních podniků, jejichž projekty jsou hodnoceny Evropskou komisí (EK) jako velmi kvalitní, ale z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohou být financovány. Takovým projektům se EK rozhodla poskytnout tzv. Seal of Excellence. Tedy značku, která garantuje kvalitu projektu a umožňuje tak jeho financování jinými poskytovateli na národní či regionální úrovni.

IMG_0011-6s

Po první výzvě SME Instrumentu bylo jasné, že se jedná o velmi žádaný nástroj, který je šitý na míru malým a středním podnikům. Jelikož však není možné z rozpočtu Horizontu 2020 financovat všechny projekty, které jsou hodnoceny jako velmi kvalitní, z důvodu nedostatku prostředků, EK se rozhodla poskytnout takovým projektům tzv. Seal of Excellence. Projekty znovu nemusí procházet hodnocením kvality, která již byla posouzena mezinárodními hodnotiteli.

Díky tomu, že v rámci Seal of Excellence je využíváno hodnocení projektů ze strany Evropské komise, je již hodnocení na národní úrovni kratší a rychlejší, a tedy firma může obdržet rozhodnutí v řádu týdnů. Záměrem TA ČR je, financovat kvalitní projekty co nejrychleji tak, aby se finální produkt dostal na trh co nejdříve.

Zatímco na národní úrovni tuto značku využívá již 16 států EU, na regionální úrovni je to států 9. V České republice měli prozatím možnost čerpání prostředků pouze projekty těch MSP, které mají své sídlo, či VaV centrum v Jihomoravském kraji.

sme ins

„Mnoho českých inovativních firem má excelentní projekty, ale objem financování ze strany EK je na tuto oblast bohužel malý, což snižuje motivaci firem se do schématu SME Instrument vůbec hlásit. Díky našemu programu GAMA bude ale nyní možné využít SME Instrument i na národní úrovni, a tak umožnit financování všem českým MSP, které značku Seal of Excellence první fáze SME Instrumentu obdrží“, uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.

SME Instrument je nástroj EK, kterým podporuje malé a střední podniky při jejich vývoji inovativního produktu, který chtějí představit na evropském, či globálním trhu. Nástroj je rozdělen do tří fází. Na první fázi SME Instrumentu, od myšlenky ke konceptu, poskytuje EK paušál 50 000€, na druhou fázi, uvedení na trh, dotaci v rozmezí 0,5 – 2,5 mil.€. Třetí fáze, komercializace už předpokládá spíše investice ze soukromých zdrojů. Podpora z TA ČR je určena pro první fázi SME Instrumentu v rámci programu GAMA.

„Vyhlášení první veřejné soutěže, do které se budou moci přihlásit projekty, které obdržely Seal of Excellence fáze 1 SME Instrumentu, se předpokládá již v březnu tohoto roku. Projekty, které se přihlásí do únorového cut off date EK a obdrží tuto značku, budou tak již moci čerpat prostředky na národní úrovni, stejně tak projekty, které tuto pečeť obdržely v roce 2016“ doplnil Petr Očko.

Zdroj: TZ TA ČR

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO: Souboj výzkumníků a firem

Další díl souboje výzkumných organizací a firem se odehrál v sobotu 19. září v Praze na Hanspaulce. Nekonal se v kanceláři, ani neprobíhal v rámci konference. Tyto dva odlišné světy, které k sobě nemohou najít cestu, se střetly v rámci již třetího ročníku fotbalového turnaje O Pohár prezidenta AVO.

Týmy do dvou skupin již v pátek rozlosoval vicepremiér pro vědu výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (video ZDE), který hráčům popřál hezký sportovní zážitek. Čestný výkop pak obstarala předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková, která míč symbolicky „přihrála“ prezidentu Asociace výzkumných organizací Liboru Krausovi.

 Foto: Rut Bízková přihrává Liboru Krausovi, jantichyphotography.com

Foto: Rut Bízková přihrává Liboru Krausovi, jantichyphotography.com

Proti sobě se do dvou skupin postavilo celkem 9 týmů. Kromě pořadatelského týmu AVO se představil loňský vítěz Výzkumný a zkušební letecký ústav, vítěz premiérového ročníku vydavatelství Economia, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Regionální technologický institut, eNovation, OKsystem a COMTES FHT.

Vítězem turnaje se stal Regionální technologický institut, který ve finále přehrál pořadatelský tým AVO. Souboj o třetí místo mezi eNovation a Economií musely rozhodnout penalty. V nich se nakonec radoval tým eNovation.

Foto: Michal Šenk z Economie střílí gól v penaltovém rozstřelu o třetí místo, jantichyphotography.com

Foto: Michal Šenk z Economie střílí gól v penaltovém rozstřelu o třetí místo, jantichyphotography.com

Foto: Ze zisku poháru prezidenta AVO se radují hráči RTI - ZČU, jantichyphotography.com

Foto: Ze zisku poháru prezidenta AVO se radují hráči RTI – ZČU, jantichyphotography.com

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Program GAMA zná vítěze i poražené

Před pár dny vyhlásila Technologická agentura ČR výsledky druhé soutěže programu GAMA. Které projekty uspěly a které sítem neprošly?

Celkem se do soutěže přihlásilo 24 projektů. Projekt podalo i 5 členů AVO, uspěl jediný – Centrum výzkumu Řež s.r.o. s projektem Komercializace výsledků VaV pro energetiku – CORD. Ostatní čtyři projekty skončily na samém chvostu pořadí a nebyly doporučeny k podpoře.

Podívejte se na celkové pořadí projektů zde: projekty GAMA

vysledky gama

1 Comment

Filed under Uncategorized

Prezentace členů AVO v Indii

Díky finanční podpoře MPO ČR, které hradilo část nákladů českého stánku na Mezinárodním veletrhu důlní a dobývací techniky IMME 2014, Kalkata, Indie 3. – 6. 12. 2014, se této akce mohl zúčastnit i zástupce AVO – její výkonný předseda Ing. Václav Neumajer.

indie1

Výkonný předseda AVO Ing. Václav Neumajer

Prezentace ČR byla velmi dobře připravena. Řada doprovodných akcí a především přítomnost diplomatických zástupců České republiky a MPO ČR „zviditelnila“ účast ČR na veletrhu a „přilákala“ na stánek řadu zájemců, kteří projevili zájem o spolupráce. Jednalo se nejen o spolupráci ve výzkumu a vývoji, ale i o „standardní“ obchodní spolupráci, která samozřejmě následně může vést i ke spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Jako velmi nadějná se jeví snaha nové indické vlády o větší podporu podnikového výzkumu a vývoje, která by měla vést i k založení jakési obdoby Technologické agentury ČR. AVO bude tuto iniciativu dále sledovat s možností využití v dvoustranných projektech výzkumu a vývoje (např. pomocí programu DELTA TA ČR). Zástupce AVO prezentoval na stánku konkrétně i několik firem – členů AVO, které poskytly propagační materiály.

Za Českou republiku se doprovodných akcí zúčastnil velvyslanec ČR v Indii pan Miloslav Stašek, obchodní Radúz Dillí pan Jiří Janíček, ředitel kanceláře CzechTrade, Mumbai pan Ivan Kameník a zástupce MPO ČR ing. Vladimír Bomberovič.

indie3

Zleva ředitel kanceláře CzechTrade Mumbai Ivan Kameník, zástupce MPO ČR Vladimír Bomberovič; jeho excelence velvyslanec ČR v Indii pan Miloslav Stašek, výkonný předseda AVO Václav Neumajer

Stánek ČR navštívila řada významných hostů z Indie: státní tajemník ministerstva hornictví – Dr. Anop K. Pujary (za doprovodu novinářů a televize), Director Confederation of Indian Industry (CII), J. Immanuel Mahesh Kumar (i v televizním interview), Dr. Amit Mita, ministr Government of West Bengál a další. Pro zájemce byl uspořádán seminář, kde se představili jednotlivé firmy z ČR. Na stánku ČR bylo zorganizováno setkání s novináři, při které poskytl velvyslanec Miloslav Stašek rozhovor deníku The Hindi BusinessLine. Články a fotografie o českém stánku se objevily v několika desítkách místních novin.

Ing. Václav Neumajer

výkonný předseda AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Unikátní publikace mapuje podporu výzkumu po roce 1989

Historii podpory výzkumu, vývoje a inovací v posledním čtvrtstoletí popisuje publikace vydaná Technologickou agenturou ČR. Kniha „1989+25=Výzkum užitečný pro společnost“ mapuje politická rozhodnutí, organizační změny nebo vývoj hodnocení výzkumu a inovací v České republice po roce 1989. Hlavním autorem publikace je Marek Blažka, dlouholetý sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

martin_jahn_marek_blazka_tacr

Martin Jahn (vlevo) a Marek Blažka na křtu knihy v budově Národního muzea.

 

“Kniha je prvním uceleným přehledem hlavních etap vývoje systému státní podpory v letech 1989 až 2014. Je určena všem, kdo se, ať už profesně nebo z jiných důvodů, tímto systémem zabývají a snaží se ho zlepšit. Čtenáři se z ní dozví, co předcházelo současné, jistě ne ideální podobě tohoto systému a jaké byly hlavní důvody předešlých změn a jejich pozitivní i negativní důsledky,” stručně charakterizuje publikaci její autor Marek Blažka.

Publikace „1989+25=Výzkum užitečný pro společnost“ poprvé přináší základní přehled vývoje v oblasti státní podpory výzkumu, jak po stránce organizační, tak finanční nebo personální. Čtenář se seznámí se změnami legislativy i proměnami programů na podporu výzkumu. Kniha je doplněna řadou grafů, které přibližují výdaje ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj nebo programy jednotlivých ministerstev a státních úřadů. Čtenář se například dozví, že už v roce 1994 vláda rozhodla, že postupně navýší výdaje na vědu na 0,7 % hrubého domácího produktu (HDP). To se reálně povedlo až v roce 2002.

1989

Kniha popisuje zásadní změny v devadesátých letech, kdy proběhla transformace Akademie věd ČR a resortních výzkumných ústavů orientovaných na aplikovaný výzkum. Dalším mezníkem uplynulého čtvrtstoletí byl vstup České republiky do Evropské unie. Díky němu získal výzkum nebývalou podporu pro rozvoj infrastruktury z evropských strukturálních fondů. „Infrastruktura pořízená s podporou z evropských fondů je velkou příležitostí, ale zároveň i velkou výzvou. Nová centra bude třeba smysluplně využít,“ dodává Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

Publikace vychází z dat informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV), kde se téměř dvacet let scházejí údaje o výzkumu podpořeném ze státního rozpočtu. Dalším zdrojem jsou data Českého statistického úřadu.

„Nedostatkem našeho systému podpory výzkumu je malá spolupráce výzkumných organizací, financovaných převážně státem, s firmami,“ komentuje největší slabinu současného stavu Rut Bízková. Kvůli tomu, že výzkumné organizace jsou ve veřejném prostoru více slyšet, vzniká dojem, že inovace má financovat především stát. Přitom vývoj a inovace financují hlavně firmy. „To, co potřebujeme důrazněji podpořit, je spolupráce výzkumných organizací a firem. Konečně, i proto vznikla Technologická agentura, aby v této věci došlo ke změně,“ dodává Rut Bízková. TA ČR vydává publikaci k pátému výročí svého vzniku.

Plnou verzi publikace si můžete stáhnout zde: tacr_e-kniha

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nejlepší spolupráce roku 2014

Galavečer Nejlepší spolupráce roku 2014 proběhl 4. listopadu v Kongresovém centru v Praze. O odměnu ve výši 100 tisíc korun za první místo ve čtvrtém ročníku soutěže se utkalo celkem 22 projektů, tedy přibližně stejný počet jako loni. Projekty byly reprezentovány 7 veřejnými vysokými školami, 8 výzkumnými institucemi a 28 soukromými firmami.

První místo si odnesl společný projekt Fakulty strojní ČVUT a firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. s názvem Pohybový závitový mechanismus. „U vítěze nás zaujalo vtipné a v principu jednoduché řešení tohoto projektu. Jeho výjimečnost tkví i v tom, že autor projektu z ČVUT dokázal najít firmu, která jeho myšlenku uvede do praxe, což je potvrzeno existencí prototypu a probíhající přípravou výroby. Pro akademickou sféru je hodnotné i to, že patent patří ČVUT,“ komentovala rozhodnutí porota.

vitezove-soutez-nejlepsi-spoluprace-2014

zleva: František Dostálek, člen představenstva, Americká obchodní komora v ČR, Milan Dobeš, Kuličkové šrouby Kuřim, Vladimír Andrlík, ČVUT Praha, Kamil Blažek, předseda, Sdružení pro zahraniční investice – AFI

Druhé místo obsadily Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity společně s firmami Photon Systems Instruments a Enantis. Tyto subjekty pracovaly společně na projektu Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí.

Třetím oceněným se stal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, který v součinnosti s firmou Bioveta prezentoval projekt Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze.

Zvláštní cena udělená v rámci slavnostního vyhlášení Technologickou agenturou ČR putovala dvojici partnerů Fakulta informačních technologií VUT v Brně a RehiveTech za spolupráci na projektu Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení.

nej spol uvod

Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím a je organizován Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham), Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a Českou inovací (ČIN) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za podpory Agentury CzechInvest.

Martin Podařil, AVO

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized