Tag Archives: Ministerstvo průmyslu a obchodu.

České výzkumné organizace podporované MPO

Asociace výzkumných organizací ve spolupráci s MPO vydala brožuru České výzkumné organizace podporované MPO. Stáhnout si ji můžete ZDE

Ceske VO podporovane MPO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nový program EPSILON reaguje na aktuální potřeby

Dne 5.5. 2014 byla vyhlášena první veřejná soutěž nového programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti firem a České republiky prostřednictvím podpory projektů, jejichž výsledky by se mohly rychle uplatnit v nových výrobcích, postupech nebo službách.
IMG_6725x
Ve snaze lépe zaměřit podporu projektů výzkumu a vývoje na státní priority se Technologická agentura ČR obrátila na věcně příslušné resorty, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Český báňský úřad s žádostí o spolupráci. Přizvány byly také některé oborové technologické platformy. Na základě resortních politik byly stanoveny okruhy problémů, které je třeba řešit prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje přednostně. Byly specifikovány ty cíle Národní politiky orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které těmto potřebám nejvíce odpovídají. První veřejná soutěž tak byla vyhlášena k řešení takto stanovených témat.Při hodnocení podaných projektů budou bonifikovány projekty, které vedle mimořádné odborné kvality splňují některé z následujících kritérií:

  1. Projekt je navázán na výzkumné kapacity nově vzniklých center výzkumu a vývoje, vybudovaných s podporou evropských fondů v programovacím období 2007-2013
  2. Projekt je veden firmou – podnikatelským subjektem, jehož hlavním předmětem činnosti není výzkum a vývoj
  3. Předkladatel projektu sídlí v regionu s vysokou nezaměstnaností

Vzhledem k předchozím zkušenostem z programu Alfa TA ČR předpokládá, že i vlivem těchto kritérií budou vybrány projekty, které přinesou společensky největší efekty. Nová centra výzkumu mají nejkvalitnější vybavení k provádění výzkumu a projekty vedené firmami nejčastěji vedou k přímo aplikovatelnému výsledku. Od použití třetího kritéria si TA ČR slibuje podporu udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků, zejména v roli manažerů výzkumných projektů, v regionech s vysokou nezaměstnaností. Kromě plnění programového prohlášení vlády tím TA ČR, státní organizace přidělující veřejné prostředky, přispěje k plnění evropské kohezní politiky, která by se měla také v ČR uplatnit od roku 2014 zejména využitím evropských strukturálních fondů.

TA ČR zároveň předpokládá, že v první veřejné soutěži programu Epsilon dojde ke spojení mimopražských subjektů s výzkumnými pracovišti v Praze, kde je soustředěna velmi významná část českých výzkumných kapacit. Provázání pražských a mimopražských subjektů, které pravidelně roste od první veřejné soutěže v programu Alfa, prokazuje užitečnost pražských výzkumných kapacit pro celou republiku. To by mohlo být argumentem při vyjednávání s Evropskou komisí o možnosti poskytnout prostředky evropských fondů na výzkum a vývoj také do pražského regionu. Pokud bude možné investovat prostředky z evropských strukturálních fondů v Praze, je Technologická agentura přesvědčena, že skutečně dojde k naplnění cílů kohezní politiky EU a ke zvýšení konkurenceschopnosti celé České republiky.

12. 5. 2014, TA ČR

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Šance pro konkurenceschopnost

V Řeži u Prahy se dne 23. 4. 2014 konalo každoroční Valné shromáždění Asociace výzkumných organizací (AVO) s názvem Šance pro konkurenceschopnost. Vedla se otevřená a zajímavá diskuse nad směřováním českého výzkumu. V dopoledním programu vystoupila řada osobností z různých výzkumných sfér – od průmyslu, přes vysoké školy až po Akademii věd a také představitelů orgánů státní správy.

Po úvodním přivítání prezidenta Libora Krause následovaly projevy Arnošta Markse, náměstka místopředsedy vlády a ředitele Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, Rut Bízkové, předsedkyně Technologické agentury ČR, Petra Konvalinky, rektora ČVUT, Zdeňka Kůse, místopředsedy České konference rektorů, Tomáše Krumla člena předsednictva Akademie věd České republiky a Martina Štíchy z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vedla se zajímavá diskuse nad směřováním českého výzkumu. Prezident AVO Libor Kraus vyslovil obavy z pokračujícího vývoje nepříznivého prostředí v ČR pro aplikovaný výzkum a na grafech ukázal, že konkurenceschopnosti České republiky závisí na zvýšení podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, stejně jako je tomu u vyspělých států, kde tato podpora dosahuje až 80% prostředků. Pak shrnul výsledky AVO za poslední rok a nastínil aktuální témata, na která se musí ČR zaměřit.

 

20140423_100845_resized_1

S tím souhlasil také prezident SP ČR Jaroslav Hanák, podle kterého musíme zastavit propadající se konkurenceschopnost ČR právě investicemi do výzkumu, vývoje a inovací. Zdůraznil, že nenapadá základní výzkum, který je potřeba, ale dvojí financování stejného výzkumu. Do pléna vědců položil otázku: „Proč by měl český stát dotovat ten samý výzkum na vysoké škole i v Akademii věd?“ Na závěr pak vyslovil přání: „Doufám, že pan Bělobrádek rozmetá Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Nepřipadá do úvahy, aby někdo rozhodoval o přidělování peněz sám sobě.“

20140423_112323_resized

Předsedkyně TAČR Rut Bízková na číslech prezentovala, že české podniky z krize vyšly dobře a že kontinuálně rostou výdaje do výzkumu v malých a středně velkých českých firmách. Na všechny pak apelovala: “Je před námi velká výzva – využít ke zlepšení života obyvatel České republiky  potenciál ve výzkumu, který v posledních letech velmi narostl. Pokud však nebudeme dělat správné kroky, není před námi výzva, ale hrozba. Zejména pro daňového poplatníka.”

20140423_110256_resized_1

Rektor ČVUT Petr Konvalinka věří v podporu pražského výzkumu a vývoje v novém programovacím období, protože přes 60% výsledků výzkumu a vývoje se dosahuje v Praze a to by se mělo zobrazit i ve financování.

Člen předsednictva AVČR Tomáš Kruml představil novou strategii AV ČR zaměřenou na spolupráci s aplikační sférou, rovněž kritizoval nový způsob hodnocení výzkumných organizací.

Představitelé státní správy Arnošt Marks i Martin Štícha zdůraznili potřebu debat o výzkumu, větší komunikaci. K tomu se lze přihlásit, AVO je připraveno k debatě, ale ta by měla být rychlá a konstruktivní a vyústit v smysluplná opatření. Musí dobře fungovat celý řetězec inovačního procesu bez nekonečných konfrontací.

20140423_112516_resized

Další diskutovaná témata se týkala nových předpisů EU, metodiky hodnocení výzkumu, potřebě nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje a zkušeností a problémů s operačními programy. Všechny prezentace naleznete ZDE, fotografie ZDE a krátké video ZDE.

Zmínky o Valném shromáždění AVO: Technický týdeník, Blesk, Parlamentní listy

Leave a comment

Filed under Uncategorized