Tag Archives: Josef Kašpar

Josef Kašpar zvolen do představenstva ASD!

kaspar2

Josef Kašpar – FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA

 

Člen předsednictva AVO a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar byl dnes zvolen do představenstva Evropské asociace leteckého a obranného průmyslu ASD, kde sedí po boku nejvyšších evropských kapitánů průmyslu jako je šéf Airbus, Safran, Finmecanica apod. V ASD bude podporovat spolupráci průmyslu s výzkumnými organizacemi.

http://www.avo.cz

http://www.asd-europe.org

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Na metodice zbývá ještě hodně práce!!!

Asociace výzkumných organizací hájila zájmy svých členů i aplikovaného výzkumu jako celku na konferenci IPN Metodika, která se konala 7. 1. 2015 v Pardubicích. Stanovisko AVO jsme ještě před zahájením konference probírali s prof. Moravcovou, garantkou celého projektu (viz foto).

pce

Diskutujeme o nové Metodice. Zleva Ivo Hain, Jan Nedělník, Josef Kašpar a Jitka Moravcová.

Připomínky z úst místopředsedy AVO Jana Nedělníka zazněly i v průběhu konference. Poslechnout si je můžete ve videu níže. Negativní hodnocení a další závažné připomínky zazněly také od celé řady zástupců privátních výzkumných organizací, například paní Witzanyové z Centra výzkumu Řež, paní Kubáňkové z Výzkumného ústavu pícninářského, paní Polišenské ze Zemědělského výzkumného ústavu a řady dalších.

Téměř všichni, kteří se do diskuse zapojili, se opakovaně týmu zpracovatelů Metodiky IPN dotazovali, zda a jakým způsobem bude reagováno na připomínky více než 80 organizací v dotazníku k první průběžné zprávě. Prezentace totiž představovaly původní návh metodiky bez jejich zapracování. V této podobě tak IPN metodika jednoznačně preferuje publikační výstupy před výstupy a výsledky aplikačního charakteru,  které podle názorů zpracovatelů metodiky nemohou být excelentními výstupy. Komentáře většiny účastníků dotazníkového šetření na nevyváženost základního a aplikovaného výzkumu tedy zatím tým zpracovatelů nebral na zřetel.

Přestože členové zpracovatelského týmu několikrát zdůraznili význam malého pilotního šetření, které jednoznačně potvrdilo mj. význam nastavení váhových hodnot hodnotících kritérií, tým Technolopisu nebyl schopen jednoznačně odpovědět, zda postup stanovení vah bude ve finální podobě metodiky upraven nebo ne. A to i přes to, že současný návrh, kdy toto nastavení metodika svěřuje členům panelu bez jakékoli úpravy,  byl v dotazníkovém šetření opakovaně kritizován. Doc. Munich prohlásil, že otázky a připomínky dotazníkového šetření zodpovězeny budou, otázkou tedy zůstává, zda a jak se projeví ve finálním znění 1. reportu, jehož termín zveřejnění zatím není znám.

Snad si připomínky vezme tým autorů Metodiky k srdci a další její verze již bude připomínky výzkumných organizací reflektovat. Asociace výzkumných organizací je připravena k rychlé a konstruktivní debatě.

tým AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aplikovaný výzkum si stěžuje na připravovanou Metodiku hodnocení

Pod hlavičkou Asociace výzkumných organizací se dnes v Letňanech sešli zástupci organizací, které se věnují především aplikovanému výzkumu (VZLÚ, VÚTS, MMV, SVÚOM, VÚPT a COMTES FHT) s tvůrci nové metodiky hodnocení výzkumných organizací v rámci IPN Metodika. Jednání se zúčastnil také zástupce Svazu průmyslu a dopravy. Zásadní připomínka zní: V nově připravované metodice nejsou vůbec zohledněny výsledky aplikovaného výzkumu, jako je prototyp, užitný vzor nebo technologie na klíč.

ipn metodika

Profesorka Moravcová vysvětluje Liboru Krausovi z AVO harmonogram prací v roce 2015.

Profesorka Jitka Moravcová, hlavní odborná garantka připravované Metodiky nejprve představila harmonogram příprav. Na konci listopadu se uzavře veřejná diskuze a ihned nato začne probíhat malé pilotní ověření na 18 institucích (6 veřejných vysokých škol, 6 ústavů Akademie věd a 6 ostatních výzkumných organizací). Hned po novém roce pak začne velké pilotní ověření. Výsledky pilotního ověření budou známy v květnu, resp. v září. V září pak bude také představena Závěrečná zpráva s finální Metodikou.

Prezident AVO Libor Kraus přednesl největší výtku: „Celé hodnocení je založené na peer-review a publikacích, aplikační výsledky jako užitný vzor nebo prototyp nejsou hodnocené ani zohledněné.“ Tento názor podpořil také prezident Asociace leteckých výrobců a ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar: „V navržené metodice je téměř nulovému zahrnutí aplikačních výsledků. Patenty a certifikované metodiky nestačí. Je potřeba přidat např. prototypy, technologie a software. Systém hodnocení organizací, které se zabývají aplikovaným výzkumem není dobře popsán.“

Profesorka Moravcová slíbila nápravu v podobě zahrnutí a prosazení těchto aplikovaných indikátorů do připravované Metodiky a také zahrnutí vybraných členů AVO do velkého pilotního ověření, které začne v lednu 2015.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO v Senátu hájilo zájmy aplikovaného výzkumu

kulatý stůl Senát

24. září 2013 se na pozvání 1. místopředsedkyně senátu Aleny Gajdůškové zúčastnili zástupci AVO kulatého stolu s názvem Věda a konkurenceschopnost – finance, úlohy, bariéry. V diskusi, kterou moderoval Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze, hledaly dvě desítky představitelů akademické a hospodářské sféry i rezortních výzkumných ústavů způsoby, jak efektivně využít potenciálu české vědy a výzkumu ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity ČR.

Pro moderovanou diskuzi byla vytipována čtyři témata:

 • Priority financování  veřejných výzkumných institucí z veřejných zdrojů.
 • Rozpočet na rok 2014 a následující.
 • Privátní zdroje ve veřejných výzkumných institucích.
 • Spolupráce hospodářské sféry a  veřejných výzkumných institucí  a hledání synergie.

Účastníky debaty byli kromě senátorek Aleny Gajdůškové a Evy Sykové předseda Akademie věd Jiří Drahoš, členové akademické rady Josef Lazar a Karel Aim, prezident hospodářské komory ČR Petr Kužel, rektoři Václav Hampl a Petr Sáha, emeritní rektor Jiří Málek, předseda rady VVI Jiří Hladík, generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek, dále zástupci konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. AVO reprezentovali Josef Kašpar a Jan Nedělník. Každý z diskutujících se vyjádřil v krátkém vstupu nejen ke čtyřem uvedeným tématům, ale někdy i širším souvislostem českého VaVI.

senat_kulaty_stul_09

Zástupci AVO zdůraznili několik tezí:

 • Trojpilířový systém  VaVaI v ČR:  AV, VŠ, AVO.
 • Důraz na rozvoj vzdělanostní společnosti.
 • Nutnost kultivovat český výzkum, nejde vše outsourcovat.
 • Důraz na synergie v systému.
 • Veřejné a neveřejné zdroje ve výzkumu, nepřímé nástroje podpory.
 • Nespokojenost AVO se současnou Metodikou hodnocení VaVaI.
 • Představení nové Metodiky hodnocení VaVaI, kterou AVO připravuje.
 • Národní priority jako základ pro budoucí programování orientovaného výzkumu.
 • Nespokojenost s činností RVVI a s absencí zástupců aplikovaného výzkumu.
 • Podpora TAČR a debata o změně systému přidělování grantů.
 • Důraz na transfer výsledků.

Několik postřehů z debaty:

Každý účastník diskuze do určité míry hájil svou oblast výzkumu a organizací, které zastupuje. Byl deklarován zájem o pravidelné setkávání v obdobném formátu (tedy zástupci všech 3 pilířů), ale pouze s jedním konkrétním tématem k diskuzi. Problém se současnou RVVI má řada účastníků debaty, nejen AVO.

Senátorka Gajdůšková formulovala tři oblasti z pohledu ČSSD, které je třeba podporovat:

1) Výzkum spojený z národní identitou (jazyk, historie, kultura).

2) Strategické obory (energetická či potravinová bezpečnost, přírodní zdroje).

3) Obory, kde jsme dobří už teď.

Autor: Jan Nedělník, foto: Stanislava Kyselová

Leave a comment

Filed under Uncategorized