Tag Archives: česká věda

Hodnocení tuzemského VaV

V posledních dvou číslech měsíčníku MM Průmyslové spektrum jsme nalezli zajímavé články, věnující se hodnocení tuzemského výzkumu a vývoje z pohledu technických věd. Články napsal Vlastimil Růžička a naleznete je pod těmito odkazy:

1. článek Česká věda se přibližuje evropskému průměru

2. článek Hodnocení tuzemského VaV

mmx

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized