Martin Podařil: Děkuji, AVO

Po téměř sedmi letech se loučím s Asociací výzkumných organizací. Dlouhá léta jsem byl v AVO zodpovědný za chod kanceláře, PR a marketing.

AVO dekuji

Za mého působení získala AVO novou tvář. Proběhly dvě změny designu webových stránek, vytvořily se a pravidelně aktualizují profily AVO na sociálních sítích, začal se vydávat tištěný zprAVOdaj, zmodernizoval se mailový informační servis a zatraktivnilo se zasedání Valného shromáždění. Na mou práci nyní naváže Dáša Doleželová, které v AVO působí již od začátku roku 2019.

Děkuji všem v AVO za krásná léta. Získal jsem nové zkušenosti a vědomosti, seznámil se spoustou inspirativních lidí, navštívil zajímavá místa a do detailu poznal prostředí aplikovaného výzkumu. Cítím ale, že AVO i já potřebujeme nový impulz, a proto jsem se rozhodl odejít. Děkuji prezidiu AVO za korektní a čestné jednání.

Mé další kroky směřují k americko-indickým BioXcel (mám na starost založení VaV pobočky v Praze) a také k pořádání dechových workshopů ve firmách (www.uciteldechu.cz). Pokud byste mě v budoucnu chtěli kontaktovat, mé telefonní číslo 776 133 xxx zůstává a budu používat mail m.podaril_at_email.cz.

Přeji vám všem, ať se vám v nové dekádě daří, ať máte v srdci klid a mír a zdraví ať slouží nejen vám, ale i vašim nejbližším.

Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.