Co bude dál s aplikovaným výzkumem?

V úterý 17. dubna se v konferenčních prostorech OK System konal seminář s názvem O budoucnosti aplikovaného výzkumu, který pořádala Asociace výzkumných organizací ve spolupráci s ČSNMT.

O problémech financování, hodnocení nebo budoucnosti diskutovali Martin Švolba (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Pavlína Adam (Ministerstvo zemědělství), Martin Duda (Technologická agentura ČR), Karel Kouřil (Rada vlády pro výzkum vývoj a inovace) a Libor Kraus (AVO).

SA704499-13

Seminář AVO – panel, foto: Jan Tichý

 Názory na budoucnost aplikovaného výzkumu jednotlivých účastníků se lišily. Prezident AVO Libor Kraus upozornil na nutnost připravit se na výpadek financí ze strukturálních fondů zejména zapojením do mezinárodních projektů (ať už H2020, ERASMUS nebo programů INTERREG). Zároveň kvitoval výrazně větší podporu aplikovaného výzkumu, než tomu bylo v letech minulých. Naproti tomu Martin Duda uvedl: „V tomto ohledu nejsem pesimistou jako ostatní, myslím, že podpora výzkumu a vývoje z programů Evropské unie bude stále velká.“.

Seminář zahájil vícepresident AVO  řešitel projektu Internacionalizace platformy AVO (podpořeného z OP PIK) Jan Nedělník, president AVO pak krátce rekapituloval hlavní 2017 a aktivity, které  AVO v uplynulém roce podnikla a na jaké aktivity se zaměří v budoucím období. Hlavním úkolem je využít projektu OP PIK a více se zapojit do mezinárodních projektů, dále snaha o větší komercializaci výsledků výzkumu členů AVO a v neposlední řadě pokračovat ve zviditelňování AVO.

superpanel

Seminář AVO – panel, foto: Jan Tichý

Panelisté se shodli se na tom, že je třeba především stabilizovat české výzkumné prostředí a jeho přímou i nepřímou podporu a také na nutnosti sjednocení výkladu evropských pravidel. Jednohlasně zdůraznili nutnost mezinárodní spolupráci, k níž také přispívá projekt AVO OP PIK.

Martin Švolba zdůraznil, že MPO chce v budoucnu podporovat inovativní průmyslovou výrobu. Také zalitoval, že je o prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost až moc velký zájem. „Hranice podpory se pohybuje mezi 90 – 91 body ze sta, bohužel se tedy nedostane i na velmi kvalitní projekty.“

adam

Seminář AVO – Pavlína Adam, foto: Jan Tichý

Pavlína Adam si postěžovala na nutnost neustálého obhajování finančních prostředků a také poděkovala AVO za dosavadní spolupráci. “Díky spolupráci s AVO můžeme využívat více pohledů na aplikovaný zemědělský výzkum.”

Martin Duda pochválil členy předsednictva AVO za velmi plodné připomínky k novému programu Národní centra kompetence.

Karel Kouřil se věnoval aktuální agendě ve vládní Radě s důrazem na nepřímou podporu výzkumu a vývoje a dodal, že je důležité stabilizovat a formalizovat tuto formu podpory, aby se zvrátil klesající zájem o tento instrument.

obecenstvo

Seminář AVO, foto: Jan Tichý

Na seminář zavítalo na šedesát účastníků, především z řad výzkumných organizací a malých a středních podniků. Seminář se konal v rámci projektu Internacionalizace platformy AVO financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s